Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘NB Viet Thường Trả Lời Ô Lê Văn Xương (Thời Sự KN 2000 ngày 28-10-09)’ Category

súc vật lê văn xương tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười 28, 2009

suc-vat-le-van-xuong-tay-sai-an-cut-suc-vat-ho-chi-minh

súc vật lê văn xương tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

NB Viet Thường Trả Lời Ô Lê Văn Xương (Thời Sự KN 2000 ngày 28-10-09)

súc vật lê văn xương tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh from sucvathochiminh on Vimeo.

Posted in NB Viet Thường Trả Lời Ô Lê Văn Xương (Thời Sự KN 2000 ngày 28-10-09), súc vật lê văn xương tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh, suc-vat-le-van-xuong-tay-sai-an-cut-suc-vat-ho-chi-minh | Tagged: , , | Leave a Comment »