Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘ngàn năm Thăng Long ngàn năm nô lệ Tàu’ Category

ngàn năm Thăng Long ngàn năm nô lệ Tàu

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười 1, 2010

ngan-nam-thang-long

ngàn năm Thăng Long ngàn năm nô lệ Tàu

thằng chó hồ chí minh buôn dân bán nước cho Tàu

Posted in ngan-nam-thang-long, ngàn năm Thăng Long ngàn năm nô lệ Tàu, thằng chó hồ chí minh buôn dân bán nước cho Tàu | Tagged: , , | Leave a Comment »