Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘ngan-nam-thang-long’ Category

ngàn năm Thăng Long ngàn năm nô lệ Tàu

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười 1, 2010

ngan-nam-thang-long

ngàn năm Thăng Long ngàn năm nô lệ Tàu

thằng chó hồ chí minh buôn dân bán nước cho Tàu

Posted in ngan-nam-thang-long, ngàn năm Thăng Long ngàn năm nô lệ Tàu, thằng chó hồ chí minh buôn dân bán nước cho Tàu | Tagged: , , | Leave a Comment »