Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Ngày 2/9 là ngày đại họa của dân Việt do súc vật hồ chí minh và đảng cộng sản việt gian gây ra’ Category

Ngày 2/9 là ngày đại họa của dân Việt do súc vật hồ chí minh và đảng cộng sản việt gian gây ra

Posted by tudodanchu trên Tháng Tám 29, 2009

Ngày 2/9 là ngày đại họa của dân Việt do súc vật hồ chí minh và đảng cộng sản việt gian chó đẻ khốn nạn gây ra

toiacHCM

thdog2editedzl6

113

Posted in Ngày 2/9 là ngày đại họa của dân Việt do súc vật hồ chí minh và đảng cộng sản việt gian gây ra | Tagged: | Leave a Comment »