Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘nguyen-huu-chanh-nguyen-chi-vinh’ Category

súc vật nguyễn hữu chánh hợp tác với súc vật nguyễn chí vịnh

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 4, 2011

nguyen-huu-chanh-nguyen-chi-vinh

súc vật nguyễn hữu chánh hợp tác với súc vật nguyễn chí vịnh

http://www.youtube.com/watch?v=2MBpQ_TpkM4

Posted in nguyen-huu-chanh-nguyen-chi-vinh, súc vật nguyễn hữu chánh hợp tác với súc vật nguyễn chí vịnh | Tagged: , | Leave a Comment »