Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Những con chó của lâu đài báo chí (NB Việt Thường – Ký giả Tường Thắng)’ Category

Những con chó của lâu đài báo chí (NB Việt Thường – Ký giả Tường Thắng)

Posted by tudodanchu trên Tháng Tám 16, 2010

van-no-vgcs

Những con chó của lâu đài báo chí (NB Việt Thường – Ký giả Tường Thắng)

Những con chó của lâu đài báo chí (NB Việt Thường – Ký giả Tường Thắng) from sucvathochiminh on Vimeo.

Posted in Những con chó của lâu đài báo chí (NB Việt Thường - Ký giả Tường Thắng), van-no-vgcs | Tagged: , | Leave a Comment »