Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘nha-bao-viet-thuong’ Category

Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc ngày 04 tháng 10 năm 2009 (PV Hồn Việt)

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười 5, 2009

nha-bao-viet-thuong

Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc ngày 04 tháng 10 năm 2009 (PV Hồn Việt)

Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc ngày 04 tháng 10 năm 2009 (PV Hồn Việt) from hochiminhsucvat on Vimeo.

Posted in nha-bao-viet-thuong, Nhà báo Việt Thường trả lời thắc mắc ngày 04 tháng 10 năm 2009 (PV Hồn Việt) | Tagged: , | Leave a Comment »