Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘PalTalk – phương tiện truyền thông muôn vẻ – phần 2 (Hồn Việt – Chính Khí Việt)’ Category

PalTalk – phương tiện truyền thông muôn vẻ – phần 2 (Hồn Việt – Chính Khí Việt)

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 4, 2009

PalTalk – phương tiện truyền thông muôn vẻ – phần 2 (Hồn Việt – Chính Khí Việt)

http://vimeo.com/3468246

http://vimeo.com/user1338035


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật

Posted in PalTalk - phương tiện truyền thông muôn vẻ - phần 2 (Hồn Việt - Chính Khí Việt) | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »