Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Phụ Nữ Việt Nam Dưới Sự Thống Trị Của Cộng Sản (NB Việt Thường)’ Category

Phụ Nữ Việt Nam Dưới Sự Thống Trị Của Cộng Sản (NB Việt Thường)

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 27, 2010

phu-nu-viet-nam

Phụ Nữ Việt Nam Dưới Sự Thống Trị Của Cộng Sản (NB Việt Thường)

Phụ Nữ Việt Nam Dưới Sự Thống Trị Của Cộng Sản (NB Việt Thường) from hochiminhchode on Vimeo.

Posted in Phụ Nữ Việt Nam Dưới Sự Thống Trị Của Cộng Sản (NB Việt Thường), phu-nu-viet-nam | Tagged: , | Leave a Comment »