Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 NĂM 2009’ Category

QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 NĂM 2009

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 3, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=Z06-ddK_FK4

http://www.youtube.com/user/HinhChoMo


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 NĂM 2009 | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »