Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Quá trình hoạt động của Nhà báo Việt Thường ở miền Bắc Việt Nam trước 1975’ Category

Quá trình hoạt động của Nhà báo Việt Thường ở miền Bắc Việt Nam trước 1975

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 2, 2009

http://www.vimeo.com/3322749

http://www.vimeo.com/user1312346


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in Quá trình hoạt động của Nhà báo Việt Thường ở miền Bắc Việt Nam trước 1975 | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »