Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Quan điểm cho rằng Việt gian cộng sản có tội nhưng cũng có công?’ Category

Quan điểm cho rằng Việt gian cộng sản có tội nhưng cũng có công?

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 2, 2009

Quan điểm cho rằng Việt gian cộng sản có tội nhưng cũng có công? (Hồn Việt và Nhà Báo Việt Thường)

http://www.vimeo.com/3342288

http://www.vimeo.com/user1285161


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in Quan điểm cho rằng Việt gian cộng sản có tội nhưng cũng có công? | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »