Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Shark vs Octopus’ Category

Shark vs Octopus

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 6, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=p9A-oxUMAy8

http://www.youtube.com/user/NationalGeographic


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in Shark vs Octopus | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »