Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘súc vật đinh thạch bích tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh’ Category

súc vật đinh thạch bích tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

Posted by tudodanchu trên Tháng Tám 8, 2010

suc-vat-dinh-thach-bich

súc vật đinh thạch bích tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

Đinh Thạch Bích: Kiến thức hạn hẹp – càng nói càng sai – càng sai càng lộ mặt chống cộng cuội (Nam Nhân)

suc vat dinh thach bich tay sai an cut suc vat ho chi minh
Uploaded by dadaovietcong. – News videos from around the world.

Posted in súc vật đinh thạch bích tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh, Đinh Thạch Bích: Kiến thức hạn hẹp - càng nói càng sai - càng sai càng lộ mặt chống cộng cuội (Nam Nhân) | Tagged: , | Leave a Comment »