Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘súc vật lê văn xương tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh’ Category

súc vật lê văn xương tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười 28, 2009

suc-vat-le-van-xuong-tay-sai-an-cut-suc-vat-ho-chi-minh

súc vật lê văn xương tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

NB Viet Thường Trả Lời Ô Lê Văn Xương (Thời Sự KN 2000 ngày 28-10-09)

súc vật lê văn xương tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh from sucvathochiminh on Vimeo.

Posted in NB Viet Thường Trả Lời Ô Lê Văn Xương (Thời Sự KN 2000 ngày 28-10-09), súc vật lê văn xương tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh, suc-vat-le-van-xuong-tay-sai-an-cut-suc-vat-ho-chi-minh | Tagged: , , | Leave a Comment »