Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘súc vật nguyễn hữu chánh hợp tác với súc vật nguyễn chí vịnh’ Category

súc vật nguyễn hữu chánh hợp tác với súc vật nguyễn chí vịnh

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 4, 2011

nguyen-huu-chanh-nguyen-chi-vinh

súc vật nguyễn hữu chánh hợp tác với súc vật nguyễn chí vịnh

http://www.youtube.com/watch?v=2MBpQ_TpkM4

Posted in nguyen-huu-chanh-nguyen-chi-vinh, súc vật nguyễn hữu chánh hợp tác với súc vật nguyễn chí vịnh | Tagged: , | Leave a Comment »