Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘súc vật thích quảng độ – võ văn ái hãy xem Thái Hà đấu tranh’ Category

súc vật thích quảng độ – võ văn ái hãy xem Thái Hà đấu tranh

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Một 12, 2011

suc-vat-thich-quang-do-vo-van-ai

súc vật thích quảng độ – võ văn ái hãy xem Thái Hà đấu tranh

http://www.youtube.com/watch?v=d-_r-FgnpxA

http://www.youtube.com/user/ngphutrongbannuoc

Posted in súc vật thích quảng độ - võ văn ái hãy xem Thái Hà đấu tranh | Tagged: | Leave a Comment »