Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘suc vat dong sy nguyen tay sai an cut suc vat ho chi minh tham sat giao dan Ba Lang’ Category

suc vat dong sy nguyen tay sai an cut suc vat ho chi minh tham sat giao dan Ba Lang

Posted by tudodanchu trên Tháng Hai 9, 2010

suc vat dong sy nguyen tay sai an cut suc vat ho chi minh tham sat giao dan Ba Lang

Ghi nhớ về lễ noel hà-nội – Việt Thường

“Đồng Sỹ Nguyên, Đồng Sỹ Nguyên!

Theo Hồ ngươi giết con chiên Ba Làng.

Tội ác ngươi nhất thế gian

Trẻ thơ cũng bắn, già làng cũng đâm

Cỏ cây cũng phải khóc thầm

Núi sông cũng phải một lần phong ba

Đảng ngươi, đảng lũ Tàu, Nga

Cộng ngươi, cộng máu, cộng hòa thịt xương

Cách ngươi, một lũ bất lương

Cùng quân ăn cướp, cùng phường lưu manh

Đảng ngươi tội ác rành rành

Chứng nhân còn đó, sử xanh, Đất, Trời

Lũ ngươi đền tội đời đời!”

http://tuoisang.wordpress.com/2010/02/04/suc-vat-dong-sy-nguyen/

http://tuoisang.wordpress.com/2010/02/04/suc-vat-dong-sy-nguyen/ from fhg lkklj on Vimeo.

Posted in Ghi nhớ về lễ noel hà-nội – Việt Thường, suc vat dong sy nguyen tay sai an cut suc vat ho chi minh tham sat giao dan Ba Lang | Tagged: , | Leave a Comment »