Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘suc-vat-ho-chi-minh’ Category

Súc vật hồ chí minh là đại việt gian và tội đồ dân tộc (NB Việt Thường – KN2000)

Posted by tudodanchu trên Tháng Năm 17, 2010

suc-vat-ho-chi-minh

Súc vật hồ chí minh là đại việt gian và tội đồ dân tộc (NB Việt Thường – KN2000)

Posted in Súc vật hồ chí minh là đại việt gian và tội đồ dân tộc (NB Việt Thường – KN2000), suc-vat-ho-chi-minh | Tagged: , | Leave a Comment »