Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘suc-vat-ho-chi-minh-chet-thui’ Category

hồ chí minh súc vật chó đẻ chết thúi

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười 20, 2009

suc-vat-ho-chi-minh-chet-thui

hồ chí minh súc vật chó đẻ chết thúi

http://www.youtube.com/watch?v=v2lI-ab3lAA

http://www.youtube.com/user/sucvathochiminh

Posted in hồ chí minh súc vật chó đẻ chết thúi, suc-vat-ho-chi-minh-chet-thui | Tagged: , | Leave a Comment »