Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘suc vat ho chi minh la nguon goc mat dat mat bien’ Category

suc vat ho chi minh la nguon goc mat dat mat bien

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 3, 2009

Việt-gian Hồ chí Minh là nguồn gốc mất đất mất biển (Hồn Việt và Nhà Báo Việt Thường)

http://uk.video.yahoo.com/watch/4593276/12294467


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in suc vat ho chi minh la nguon goc mat dat mat bien | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »