Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Tet Mau Than 1968’ Category

Tet Mau Than 1968

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 15, 2009

Tet Mau Than 1968 1/7

http://www.youtube.com/watch?v=yxR2KoYk1yg


Tet Mau Than 1968 2/7

http://www.youtube.com/watch?v=TsY2G_UCYgc


Tet Mau Than 1968 3/7

http://www.youtube.com/watch?v=e80fdj89KSg


Tet Mau Than 1968 4/7

http://www.youtube.com/watch?v=RskymZ_3dIc


Tet Mau Than 1968 5/7

http://www.youtube.com/watch?v=NXxE6b2O-F8


Tet Mau Than 1968 6/7

http://www.youtube.com/watch?v=6HqHPtcnydE


Tet Mau Than 1968 7/7

http://www.youtube.com/watch?v=PwAMiFKK8fs


http://www.youtube.com/user/medabong


Tet Mau Than 1968 (3)

http://video.google.com/videoplay?docid=-8914309428898263802


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Tet Mau Than 1968 | Leave a Comment »