Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng cổ thành Quảng Trị’ Category

TQLC QLVNCH chiến thắng cổ thành Quảng Trị

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 7, 2008

Thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng cổ thành Quảng Trị

Posted in Thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng cổ thành Quảng Trị | Tagged: , | 2 Comments »