Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘TÔ HẢI: THẰNG HÈN HAY TÊN LƯU MANH? (Việt Thường – Nam Nhân)’ Category

TÔ HẢI: THẰNG HÈN HAY TÊN LƯU MANH? (Việt Thường – Nam Nhân)

Posted by tudodanchu trên Tháng Sáu 20, 2009

TÔ HẢI: THẰNG HÈN HAY TÊN LƯU MANH? (Việt Thường – Nam Nhân)

TÔ HẢI: THẰNG HÈN HAY TÊN LƯU MANH? (Việt Thường – Nam Nhân) from tieudietcongsan on Vimeo.

Posted in TÔ HẢI: THẰNG HÈN HAY TÊN LƯU MANH? (Việt Thường - Nam Nhân) | Tagged: | Leave a Comment »