Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘TQLC QLVNCH Chien thang Co Thanh Quang Tri’ Category

TQLC QLVNCH Chien thang Co Thanh Quang Tri

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 5, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=VFnU7DWpYAA

http://www.youtube.com/user/pmsyd


ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật

Posted in TQLC QLVNCH Chien thang Co Thanh Quang Tri | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »