Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Trại Đầm Đùn (Trần Văn Thái)’ Category

Trại Đầm Đùn (Trần Văn Thái)

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 8, 2010

trai_dam_dun

Kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc Hận 30/04/1975 – 30/04/2010: Trại Đầm Đùn (Trần Văn Thái)


Part 01/12:


Part 02/12:


Part 03/12:


Part 04/12:


Part 05/12:


Part 06/12:


Part 07/12:


Part 08/12:


Part 09/12:


Part 10/12:


Part 11/12:


Part 12/12:


http://www.vimeo.com/user2780154

Posted in trai_dam_dun, Trại Đầm Đùn (Trần Văn Thái) | Tagged: , | Leave a Comment »