Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Trần Thanh: Bị hãm hiếp vẫn còn trinh’ Category

súc vật lê thị công nhân súc vật nguyễn văn lý tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 17, 2010

bi_ham_hiep_van_con_trinh, tran_thanh

Trần Thanh: Bị hãm hiếp vẫn còn trinh

súc vật lê thị công nhân súc vật nguyễn văn lý tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh

Trần Thanh: Bị hãm hiếp vẫn còn trinh from sucvathochiminh on Vimeo.

Posted in súc vật lê thị công nhân súc vật nguyễn văn lý tay sai ăn cứt súc vật hồ chí minh, Trần Thanh: Bị hãm hiếp vẫn còn trinh | Tagged: , | Leave a Comment »