Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Việt cộng “giải phóng” quê hương tôi’ Category

Việt cộng "giải phóng" quê hương tôi

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 11, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=MGgisZs_PMQ

http://www.youtube.com/user/VirtuousRebel


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in Việt cộng "giải phóng" quê hương tôi | Leave a Comment »