Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Việt Cộng giết dân để giải phóng mặt bằng’ Category

Việt Cộng giết dân để giải phóng mặt bằng

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Hai 18, 2010

giai-phong-mat-bang

Việt Cộng giết dân để giải phóng mặt bằng

Posted in Việt Cộng giết dân để giải phóng mặt bằng | Tagged: | Leave a Comment »