Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘“Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” Chống Tàu Cộng xâm lăng Protest Communist Chineses’ Category

"Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" Chống Tàu Cộng xâm lăng Protest Communist Chineses

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 1, 2009

“Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” Nhạc Sĩ: Nguyễn Đức Quang Nguyen Duc Quang Du Ca — Biểu Tình chống Tàu Cộng xâm lăng Việt Nam

http://www.youtube.com/watch?v=7ldlbdhuXKA

http://www.youtube.com/user/Nguyen304


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" Chống Tàu Cộng xâm lăng Protest Communist Chineses | Leave a Comment »