Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Vì Tổ Quốc Việt Nam hay vì ông Quảng Độ? (Việt Thường – Nam Nhân)’ Category

Vì Tổ Quốc Việt Nam hay vì ông Quảng Độ? (Việt Thường – Nam Nhân)

Posted by tudodanchu trên Tháng Sáu 12, 2009

Vì Tổ Quốc Việt Nam hay vì ông Quảng Độ? (Việt Thường – Nam Nhân)

Vì Tổ Quốc Việt Nam hay vì ông Quảng Độ? (Việt Thường – Nam Nhân) from hochiminhsucvat on Vimeo.

Posted in Vì Tổ Quốc Việt Nam hay vì ông Quảng Độ? (Việt Thường - Nam Nhân) | Tagged: | Leave a Comment »