Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Video: Ký Giả Ben Stocking Bị Công An Cộng Sản Bắt Ngày 19-09-08 Khi Chụp Hình Tại Tòa Khâm Sứ’ Category

Video: Ký Giả Ben Stocking Bị Công An Cộng Sản Bắt Ngày 19-09-08 Khi Chụp Hình Tại Tòa Khâm Sứ

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 19, 2008

Video: Ký Giả Ben Stocking Bị Công An Cộng Sản Bắt Ngày 19-09-08 Khi Chụp Hình Tại Tòa Khâm Sứ

Xin quý bạn đọc vào trang trong để xem video ký giả Ben Stocking bị công an cộng sản bắt trong lúc chụp hình tại tòa Khâm Sứ ngày 19-09-2008 khi cộng sản phá tòa Khâm Sứ

Xin quý bạn đọc bấm vào link dưới để xem video

 

http://www.youtube.com/watch?v=VTnukD8uYW4

 

 

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/modules.php?name=News&file=article&sid=823

Posted in Video: Ký Giả Ben Stocking Bị Công An Cộng Sản Bắt Ngày 19-09-08 Khi Chụp Hình Tại Tòa Khâm Sứ | Tagged: , , | 2 Comments »