Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Video: Ôi chó đẻ súc vật hồ chí minh! ditmehochiminh’ Category

Video: Ôi chó đẻ súc vật hồ chí minh! ditmehochiminh

Posted by tudodanchu trên Tháng Chín 3, 2009

Video: Ôi chó đẻ súc vật hồ chí minh! ditmehochiminh

http://www.dailymotion.com/video/x7x0m9_oi-cho-yy-suc-vyt-hy-chi-minh_news

http://www.dailymotion.com/dadaocongsan

Posted in Video: Ôi chó đẻ súc vật hồ chí minh! ditmehochiminh | Tagged: | Leave a Comment »