Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Viet Thuong: Vấn Đề Gì Làm Cho Chúng Ta Dễ Bị Hiểu Lầm -29-06-09’ Category

Viet Thuong: Vấn Đề Gì Làm Cho Chúng Ta Dễ Bị Hiểu Lầm -29-06-09

Posted by tudodanchu trên Tháng Bảy 2, 2009

Viet Thuong: Vấn Đề Gì Làm Cho Chúng Ta Dễ Bị Hiểu Lầm -29-06-09

Viet Thuong: Vấn Đề Gì Làm Cho Chúng Ta Dễ Bị Hiểu Lầm -29-06-09 from hochiminhsucvat on Vimeo.

Posted in Viet Thuong: Vấn Đề Gì Làm Cho Chúng Ta Dễ Bị Hiểu Lầm -29-06-09 | Tagged: | Leave a Comment »