Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Vietnam Fall of Saigon’ Category

Vietnam Fall of Saigon

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 11, 2009

People rush to leave Saigon as the city falls to the Vietcong.

www.itnsource.com

http://www.youtube.com/watch?v=7UdGZ-5VcZQ

http://www.youtube.com/user/itnsource


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in Vietnam Fall of Saigon | Leave a Comment »