Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Vietnam Rung Sat’ Category

Vietnam Rung Sat

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 11, 2009

US Marines Riverine Force patrol along the narrow sections to rivers in the Rungsat swamp area to check for and deter any Vietcong attacks on shipping.

www.itnsource.com
ITN T220867041

http://www.youtube.com/watch?v=8tBQNEseSIA

http://www.youtube.com/user/itnsource


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in Vietnam Rung Sat | Leave a Comment »