Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘VNCHLS: Việt Nam Chiến Tranh Lịch Sử’ Category

VNCHLS: Việt Nam Chiến Tranh Lịch Sử

Posted by tudodanchu trên Tháng Ba 11, 2009

QLVNCH – Buồn mà chi em ? – Vào nơi gió cát.

http://www.youtube.com/watch?v=TXojFFDJKYg

http://www.youtube.com/user/VirtuousRebel


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Posted in VNCHLS: Việt Nam Chiến Tranh Lịch Sử | Leave a Comment »