Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Archive for the ‘Võ Văn Kiệt bị Nông Đức Mạnh ám sát’ Category

Võ Văn Kiệt bị Nông Đức Mạnh ám sát

Posted by tudodanchu trên Tháng Tám 31, 2008

http://www.youtube.com/watch?v=hXMkyHgR2Mc

Văn Kiệt bị Nông Đức Mạnh ám sát

Posted in Võ Văn Kiệt bị Nông Đức Mạnh ám sát | Tagged: | 1 Comment »