Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Posts Tagged ‘Trung Cộng thảm sát lính Hải Quân Việt cộng 1988’

Trung Cộng thảm sát lính Hải Quân Việt cộng 1988

Posted by tudodanchu trên Tháng Tư 26, 2009


Trung Cộng thảm sát lính Hải Quân Việt cộng 1988: a sea battle Spratly Islands in 1988,China-Vietnam. Battle for a reef of the Spratly Islands. 3 Vienam war ships were destroyed (no.604,605&505). 400 vienam sailors were killed,9 captured. One PLAN Marine injured.

http://www.youtube.com/watch?v=AXTTJAL52Pw

http://www.youtube.com/user/tomluter


Con Dân Nước Việt Phải Làm Gì ??? !!! Với Trung Cộng…

Trước mộng bành trướng bá quyền của Trung Cộng ở Biển Đông. Lũ thái thú Hà Nội – tay sai của bọn Đại Hàn Tàu Cộng – không dám làm gì phật ý chúng. Do vậy Con Dân Nước Việt phải giải thể bọn thái thú Hà Nội trước. Từ đó mới có cơ hội dạy cho bọn Tàu Cộng những bài học nhớ đời mà Cha Ông chúng ta đã dạy chúng !!!

http://www.youtube.com/watch?v=FgVNVdTyg1U

http://www.youtube.com/user/saigonner


NGUYỄN TẤN DŨNG , NÔNG ĐỨC MẠNH, PHAN VĂN KHẢI, LÊ KHẢ PHIÊU và tập đoàn lãnh đạo chó má của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hãy xem đoạn video clip Trung Cộng thảm sát lính Hải Quân Việt cộng 1988 dưới đây để. . . . Mênh Mông Tình Dân . . . hay . . .Mênh Mông Lòng Tham, Lộng Hành Thói Đảng , Hèn Nhát Thói Đảng , Tham Nhũng Thói Đảng , Trộm Cắp Thói Đảng. Bốn ngàn năm lập quốc, chưa bao giờ dân Việt Ê Chề Tủi Nhục như ngày nay. Khởi đâu từ tên chó đẻ Hồ Chí Minh mang về VN cái chủ nghĩa Cộng Sản. Giận quá, Con Ong không còn chữ nghĩa ngôn từ nào đẻ nguyền rủa! Xin chịu lỗi với đọc giả!

http://www.youtube.com/watch?v=hGdQPpwmyCM

http://www.youtube.com/user/billzq


http://www.conongviet.com/


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, ditmephanvankhai, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , le kha phieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap

Posted in Trung Cộng thảm sát lính Hải Quân Việt cộng 1988, Trung Cộng thảm sát lính Hải Quân VN | Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »