Tudodanchu's Weblog

Freedom, Democracy, Human Rights, No Communism For Vietnam

Posts Tagged ‘Việt gian cộng sản Nguyễn Chí Thiện’

Thiếu Tử Tế Hay Quá Tử-Tế

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Hai 16, 2008

Thiếu Tử Tế Hay Quá Tử-Tế

Xin kính chào chư-vị

Một bản danh-sách những người thiếu tư-tế đối với nhà lãnh-đạo chống cộng Nguyễn Chí Thiện do Đảng đệ-nhất chống Cọng* = Việt-Tân yểm-trợ đã làm bức-xúc = bực-bội và vô-cùng ngao-ngán trong hàng ngũ người Việt-tị chống Việt-cộng.

Ba chữ Thiếu Tử-Tế trong bảng danh-sánh nầy cũng có nghĩa là đã Còn Tử-Tế đối với một người; một tổ-chức hay một đảng mà nhânđân (nói chung) hay tạp-thể Người Việt Hải-Ngoại Tị-Nạn Việt-Cộng (nói riêng) không cần phải tử-tế với họ.

Thí dụ:

Người Việt-tị có nên tử-tế với ông Nguyễn Cao Kỳ hay không?

Chắc-chắn câu trả lời của đại-đa-số sẽ là không. Và những ai còn một chút thương-hại nên luôn luôn thiếu tử-tế với ông Kỳ tức là đã luôn luôn còn một chút tư-tế đối với ông Nguyễn Cao Kỳ rồi vậỵ

Một người có thành-tích nhục-mạ ông Hồ Chí Minh và đòi tiêuđiệt Đảng Cộng-Sản Việt-Nam; vậy mà đã có thể nộp hồ-sơ lý-lịch** xin Việt-Cộng đi ra nước ngoài để tìm đường cứu nước, và đã được nhà-nước Việt-cộng cấp visa chánh-thức thoải-mái làm Phi-nhân Xuất-ngoại để đi du-thuyết chống cộng. Khi phi-cơ đáp xuống phi-trường thì đã có sẵn sự đón tiếp ân-cần nồng-hậu và cũng đã có sẵn một phong-trào chống cộng dạtđào tình yêu dân-tộc đang chờ người lãnh-đạo đi du-huyết! Thử suy-nghĩ xem người Việt-ti có nên tin-tưởng tuyệt-đối vào đương sự Nguyễn Chí Thiện hay không?

Đồng-bào Việt-tị bản-chất lương-thiện nên ít khi đề-phòng với người tích-cực hô-hào chống Việt-cộng; rất ít ai thèm suy-nghĩ sâu-xa cho nên rất dễđàng gởi con tim của mình theo định-hướng chống Việt-cộng

Thời-gian thắm-thoát trôi mau và khi thời-cơ vừa hội đủ điều-kiện thì Nguyễn Chí Thiện đã bộc-lộ rõ bản-chất của mình; của một người chống cộng có dự-mưu, chống cộng để chiêu-mộ người Việt-tị hướng về tổ-quốc thương yêu; hướng về quê-hương Xã-Nghĩa chùm khế ngọt, và đã khuyên người Việt-tị đừng nên biểu-tình nữa; mà nên theo chánh-sách hòa-giải hòa-hợp = đầu-hàng Việt-Cộng, cũng như cần đối-thoại = xin-cho để thực-hiện đại đoàn-kết dân-tộc theo đúng nghị-quyết 36 của Đảng Cộng-Sản Việt-Nam và nhà-nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam.

Bây giờ câu hỏi được đặt ra ngay lúc nầy là: Thành-phần Việt-tị có cảm-nhận được rằng ông Nguyễn Chí Thiện và ông Nguyễn Cao Kỳ có những hành-động cùng một mục-đích giống nhau hay không?

Tất nhiên câu trả lời của đại-đa-số là: Đích-thực y-chang về tình; về lý cũng như về tưđuy Việt-gian đã đồng dạng 100% rồi

Vậy thì Người Việt Hải-Ngoại Tị-Nạn Việt-Cộng có nên luôn-luôn tử-tế đối với ông Nguyễn Chí Thiện hay không?

Dĩ-nhiên, câu trả lời của đại-đa-số vẫn là Không cũng như là câu trả lời Không cần phải tử-tế đối với ông Nguyễn Cao Kỳ vậỵ Như vậy thay vì cần phải không tử-tế đối với ông Thiện; những ai thiếu tử-tế đối với ông Nguyễn Chí Thiện tức là đã quá tử-tế đối với ông Thiện rồị Tại sao? Vì những người thiếu tử-tế nầy đã có tồn một chút tử-tế căn-bản nhân-sinh; đã thể-hiện lòng từ-thiện của Mẹ Việt-Nam trải dài sự thương yêu, sự thương-hại đến với đứa con quá hư-đốn nầy vậy!

Còn những người vẫn luôn luôn giữ LòngTử-Tế tuyệt-đối đối với ông Nguyễn Chí Thiện qua mọi phương-cách bảo-vệ thì sao? Có phải chăng là ngưu tầm ngưu, mã tâm mã.Đồng-chí cần phải bảo-vệ đồng-chí với nhau để cùng nhau xóa sạch lằn ranh Quốc-Cộng trên căn-bản triệt-hạ Cờ-Vàng nhỉ.

Nếu chúng ta đã bất chợt cảm thấy mình bị say vì ly rượu chống Cọng quá độc nên đã có những bước chệnh-choạng giữa lằn ranh Quốc-Cộng thì xin quí-vị hãy một lần suy-nghĩ lại; xin hãy nhớ lại câu: Hồi Đầu Là Ngạn. Hãy quay về với Chính-nghĩa Quốc-gia và hãy thắp một nén hương trên bàn thờ Tổ-Quốc để cho những giọt lệ thảm sầu của Mẹ Việt-Nam được từ-từ không còn rơi nữa!

Trân-Trọng

Tiểu Bảo

** Hồ-sơ lý-lịch: Muốn chấmđứt nghi-án đạo thơ chỉ có Việt-Cộng mới có thể chứng-minh và chấm dứt được mà thôi.

*Chống Cộng: Chống Đảng Cộng-Sản, Chống Nhà-Nước Cộng-Hòa Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam

*Chống Cọng: Chống Cọng lông của Việt-Cộng

———— ——— ——— ——— —

Xin kính chào chư-vị

Nếu Ông Ngyễn Chí Thiện đã phát-biểu theo chiều-hướng cần đối-thoại với Việt-Cộng để tiến đến hòa-giải hòa-hợp với tập đoàn Viê.t-gian buôn dân bán nước, thì nghi-án đạo thơ của nghi-can Nguyễn Chí Thiện,,, xin phép được đề-nghị nên tạm gác lại để hậu xét vào một dịp thuận-tiện khác.

Vì ở hiê.n-ta.i nghi-án đạo thơ đâu có quan-trọng bằng chuyện Ông Thiện xúi dân Viê.t-ti. đối-thoại = xin-cho, và tự nạp mình đầu hàng = chấp-nhậ n hòa-giải hòa-hợp với bọn Viê.t-Cộng tham-tàn buôn dân bán nước. Ông Thiện đang giúp Viê.t-Cộng thi-hành nghi-quyết 36 hầu nhuộm đỏ Cô.ngĐDồ ng Viê.t-Nam hải-ngoại ti.-na.n Cô.ng-sản.

Trời ơi! Chuyện đời thật là bí-ảo đảo điên! Từ người tích-cực chống Cộng lại trờ thành tên tích-cực chống Cọng. Đáng buồn thay! Đáng giận thay!!

Cảm-tác

Thiện-Ác _ Hòa-Giải Hòa-Hợp

Trung cùng Đảng-Cộng có ai hay

Tâm-sự trở-cờ lý đổi-thay

Của chuyện khuyên người đối-thoạ i đấy

Cơn ghiền dục kẻ xin-cho này

Bão mời hòa-giải theo cơn lốc

Nguyễn giúp tham-tàn giấu đọa đày

Chí Quốc-Cộng đôi đàng khác biệt

Thiện ơi! Hòa-hợp họa vô ngay

Tiểu Bảo

23-10-2008

http://www.hon-viet.co.uk/TieuBao_ThieuTuTeHayQuaTuTe.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | 2 Comments »

Công an net truy lùng người Việt QG chống vgcs

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Hai 15, 2008

Công an net truy lùng người Việt QG chống vgcs   (Aladin Nguyen)

LTS.- Thưa quý độc giả,

Chúng tôi nhận thấy việc làm rất “hữu ích, rất hay” của Vi hữu Tôn Thất Sơn (VH/TTS), Điều hợp viên Diễn Đàn Nước Việt, là lập danh sách những người “thiếu tử tế, không tử tế” vì không tin Nguyễn Chí Thiện (NCT) là tác giả tập thơ Vô Đề như NCT đã tự nhận từ trước tới nay. Và muốn biết tác giả thực của tác phẩm “Văn học” mà nhiều người Việt hải ngoại đến nay cho là một “Nghi Án Văn Học”. Tuy nhiên, VH/TTS đã chỉ mới đưa ra phần 2 như trong danh sách dưới đây. Còn phần 1 nữa! Đề nghị VH/TTS đưa luôn phần 1 lên trình làng cùng bà con cho đủ bộ.

Thưa quý vị,

Như chúng ta đều biết rằng lịch sử, sự thật là một chuỗi dài của quá khứ, hiện tại rồi kéo tới tương lai một khi được xét tới. Vậy xin VH/TTS vui lòng cố gắng nhớ lại rồi lập và đưa luôn cả danh sách những người “thiếu tử tế” và những ai “tử tế” trong các trại tù “cải tạo” của việt gian cộng sản mà VH/TTS đã trải qua trước đây. Và VH/TTS liệt mình vào thành phần nào?

Mong lắm thay.

Trân trọng,

Hồn VIệt UK Online

Aladin Nguyen wrote:

TTS, NPĐ, ĐTT nằm vùng làm công an Net, đi truy lùng NVQG chống vgcs

Hai tên tay sai Tôn Thất Sơn và Nguyễn Phước Đáng đã lộ nguyên hình là tay sai làm .. chó săn cho giặc cộng nô và giặc nội thù mafia MT/VT rồi !

Vì bị người Việt Quốc Gia tị nạn chống cộng đồng tâm hiệp lực, lật mặt nạ tên thủ lãnh NCT của chúng đã đạo thơ Vô Đề của một người chống cộng yêu nước nọ (KHUYẾT DANH đã bị Việt gian VC giết chết ở trong nước !) rát qúa, nên bọn tay sai của nhà thổ NCT, trong đó có hai.. con chó săn gìa trung thành nhất với đảng, với lãnh tụ nhà thổ NCT, được đảng ưu đãi phân nhiều nhất, đó là Tôn Thất Sơn và Nguyễn Phước Đáng, đã lộng lộn và tức tối với những người lên án vạch mặt sự gian trá của lãnh tụ NCT và đảng của chúng. Do vậy, mà hai tên tay sai chó săn Tôn thất Sơn và Nguyễn Phước Đáng đã công khai hoạt động ra mặt làm … công an mạng, đi truy lùng và lập danh sách sổ đen đưa tên tuổi của những người chống đối đảng và lãnh tụ NCT vào danh sách sổ đen: “những người không tử tế, phản động, có hành vi chống đối lãnh tụ NCT và đảng của TTS, NPĐ..”. Riêng đồng chí cái Đỗ Thuấn, con gái rơi của VC Đỗ Mười, cũng tự mình đứng ra lập danh sách sổ đen, truy lùng và gom góp những người Việt Quốc Gia tị nạn chống cộng, chống NCT vào danh sách riêng (sổ phong thần) của ả thị cán cái Đỗ Thuấn.

Ba đồng chí Tôn Thất Sơn, Nguyễn Phước Đáng và Đỗ Thuấn, hai ông và một bà (giống chuyện Ông Táo lò của VN ta qúa), các đồng chí hãy vì đảng vì lãnh tụ muôn vàn kính yêu NCT của các đồng chí, mà hãy cố gắng “phấn đấu” hơn nữa, để bắt hết bọn phản động chống đối đảng, chống đối đồng chí NCT, lập thành một danh sách sổ đen gọi là “những người không tử tế, phản động” đặng lên án, cô lập và vô hiệu hóa chúng với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, nhằm gây mâu thuẫn, chia rẽ và phân hóa cái .. khúc ruột dư ngàn dặm luôn có tư tưởng, tư duy chống đối đảng ta và nhà nước ta ấy..

Thưa qúy vị, nếu qúy vị đã theo dõi hành động và công tác nằm net làm công an vẹm của Tôn Thất Sơn và Nguyễn Phước Đáng hiện nay, thì hẳn qúy vị sẽ nhận ra việc làm của hai đồng chí tay sai TTS và NPĐ rất giống với lời tuyên bố của cán cái nằm vùng vẹm Đỗ Thuấn, rằng: “ai mà còn lãi nhãi đánh phá NCT của chúng tôi nữa, thì chúng tôi sẽ xuyên tạc và chụp mũ người đó là VC hết, coi ai có làm gì được chúng tôi..”.

Chúc mừng các đồng chí TTS, NPĐ và ĐTT, đã thi hành đúng theo chính sách, đường lối và chủ trương của đảng ta, của đồng chí NCT..

———————————-

Ton That Son wrote:
Thưa Qúy Vị quan tâm,
Thưa Ông Nguyễn Phước Đáng,

A. Sau đây làdanh sách Qúy Vị Thiếu Tử Tế trong Chuyện Dài Nguyễn Chí Thiện tôi ghi nhận được trên NET
kể từ ngày 03.12.2008:

1.O/B. Ha Tien,
2.O. Võvăn Sáu
3.O. tieudietcs
4.O/B.CSQG
5.O. Aladin Nguyen
6.O/B. Hao Ly
7.O. Thiet Bang Ton= Tuan Phan (?)
9.O/B. Chi Vinh
10.B. Hoai Phuong Pham
11.O/B. dacle
12.O. Tran Trong Nhan
13.O. Bui Nhu Hung
14.O. Trọng Tín
15.O. Hồ Công Tâm
16.O/B. Thanh Tin/RVNAF
17.O. Pete Duong
18.O.Thong Do,
19.O. dao nguyen
20.O. Lỗ Trí Thâm,
21.O. Mai văn Toàn
22.O. Nguyen Bac Ninh,
23.O. Dang Viet Sanh
24.O. LêHung
25.B. Huong Saigon
26.O. Pham Ton
27.O. VõTư Đản
29.O. Lytran Lenguyen
30.B. Duongthi PhuongHang
31.O. Toa Do,
32.B. Tôn nữHoàng Hoa
33.O. Tuan Phan = Ton That Bằng (?)
34.O. Nam Nhân
35.O. Viet Thuong
36.BS Nguyen van Hoang
37.O/B. Mai
38.O. Đặng văn Nhâm

B.Danh sách Người Thiếu Tử Tế trong Chuyện Dài NCT từ tháng 10-2008:

1.Tin Paris
2.O. Lloyd Pham
3.Dr. Nguyen thi Thanh
4.News@take2tango
5.B. Sophie Marsh
6.O. Van Tran
7.Le Tran
8.O. Cung TRan
9.O. Sutton Vo
10.O. Thanh Phong
11.O. Duy Xuyen
12.O. Bao Giang
13.O. Duy Xuyên
14.O/B. Triệu Lan
15.B. Hoàng Dược Thảo
16.O. Nguyen Phuong Hung
17.O. Dan Leẹ
18.O. Thich Duc Tinh
19.O/B Duyên Dang Trinh
20.O. Tung Le
21.O. Long Nguyen
22.BS Phùng văn Hạnh

C. Người ghi tên tố cáo NCT cho FBI/toà án HK:

Ông Nguyen Phước Đáng ghi danh 03 Vị không tin NCT là tác giả tập thơ Hoa Dịa Ngục là ông Aladin Nguyen,
ông Tuan Phan và bàTôn-nữ Hoàng Hoa. Tôi nhớ ông VõTư Đản có gửi lên NET lời phát biểu ”không tin ”, như
vậy vị chi là 04 Vị trong đó 02 Vị minh danh tên thật và 02 Vị bịt mặt.

Kính,
Tôn-thất Sơn

http://www.hon-viet.co.uk/AladinNguyen_CongAnNetTruyLungNVQG.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | 2 Comments »

Giải Quyết vụ ăn cắp, đạo thơ của Nguyen chi Thiện?

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Hai 10, 2008

Giải Quyết vụ ăn cắp, đạo thơ của Nguyen chi Thiện?

Cả hai người hỏi và người trả lời, Tú Gàn và Nguyễn Đình Thông, đều không nắm vững vấn đề, không hiểu rõ sự việc nên cả hai mới đưa ra ý kiến (NĐT hỏi, TG trả lời) thật .. vớ vẩn, thiếu căn bản, nói theo danh từ VC là “thiếu cơ sở” đấy, và thiếu hiểu biết pháp lý, không thực tế, và không kết qủa (chỉ tốn tiền nuôi béo cho luật sư thôi) !

Mọi người lên án, vạch mặt NCT về tội ăn cắp, đạo thơ của một người Khuyết Danh, một người đã bị CSVG thủ tiêu và giết chết, đó là người ta vì công đạo, vì lương tri loài người, biết trọng sự thật, hiểu lẽ phải và qúy công đạo, công bằng mà lên tiếng (thay cho người đã chết, tác gỉa Khuyết Danh của tập thơ Vô Đề) để đòi lại công đạo, đòi lại sự thật về tập thơ Vô Đề ấy đặng để sự thật kia phải trả lại cho người qúa cố, Khuyết Danh, tác gỉa đích thực của tập thơ Vô Đề. Đây là việc đáng làm, cần làm vì đó là thuộc về tinh thần, về văn hóa cao cả, chứ không phải chỉ vì tiền tài thấp hèn mà phải đem nội vụ ra tòa để đòi “bản quyền” này nọ giống như lũ người tử tế của TTSơn, Đỗ Thuấn và bè lũ rêu rao, xuyên tạc và thách thức kia đâu..

Thử hỏi một người, tác gỉa Khuyết Danh, đã chết rồi thì làm sao có thể đứng ra để mà tố cáo hoặc đi kiện tụng NCT đã ăn cắp, đạo thơ của mình được cơ ? “ngài” thẩm phán Tú Gàn tức Nguyễn Cần đã nhìn ra điều này chưa nào ? Tú Gàn cứ mỗi lần mở mõm ra là đem ba cái pháp lý đáo tụng đình ra mà rao giảng, dạy dỗ làm thầy đời thiên hạ, nghe sao mà buồn cười hết sức, bởi cái căn bản của Tú Gàn đưa ra nó đã sai bét và hỏng ngay từ đầu rồi (kém trí tuệ !).

Gỉa sử một ngày nào đó ở hải ngoại này có đứa nào đó đứng ra nhận bừa rằng mình là tác gỉa của bài thơ “Hai Sắc Hoa Ty Gôn” của thời tiền chiến, rồi có một số người đã từng sống vào thời bài thơ đó xuất hiện ở VN hoặc biết ít nhiều về lịch sử bài thơ kia, liền lên tiếng bày tỏ quan điểm, lên án tên ăn cắp bài thơ “Hai Sắc Hoa Ty Gôn” của một người vô danh TTKH nọ. Trong khi ấy, thì lại xuất hiện một đám …người tử tế (do TTS làm thủ lãnh nhóm này), đứng ra bênh vực kẻ ăn cắp, đạo thơ HSHTG, rồi hống hách lên tiếng, thách thức với những người lên án kia rằng, muốn biết sự thực ai là tác gỉa bài thơ HSHTG là ai, sao không đưa người ta (kẻ gỉa mạo nhận bừa tác gỉa HSHTG) ra tòa mà kiện để biết sự thật, đòi lại công lý, ai thật ai gỉa, cớ sao lại đi chụp mũ, đánh phá, chụp mũ người tử tế của chúng tôi (TTS, ĐT) vậy ? Đưa ra câu chuyện trên vậy hai “ngài” Tú Gàn và NĐT đã nhìn thấy rõ sự việc chưa lào ? Vậy ta có nên đem đứa ăn cắp, đạo thơ ra mà kiện tụng hay không nào ?

Trên diễn đàn đã có nhiều người viết bài, đưa ra ý kiến, trình bày lập luận của mình về NCT tiếm đoạt, đạo văn Vô Đề của Người Khuyết Danh rất rõ ràng, minh bạch, với lời lẽ, luận cớ sáng tỏ như trăng rằm, như các Ông/Bà: Đặng Văn Nhâm, Thuy Dang, Ha Tien, Van Tran, Ha Tien Nhat, BS Nguyễn thị Thanh, Viet Hoai Phuong ..vv.. Thế mà Tú Gàn vẫn còn chưa thấu triệt và mở mắt ra ư ?

Nay xin đăng lại một bài tiêu biểu của bác HTN viết dưới đây để cho hai ông Tú Gàn và NĐT tường lãm và hiễu rõ sự việc hơn nhé. À ! Tú Gàn đã nhận định đúng, rằng; “trong khi nhiều người hăng say chửi Cộng Sản thất bại và dùng nón cối để hạ những người bất đồng chính kiến hay tranh chấp quyền lợi với mình, địch đã luồn sâu được vào trong các cơ cấu của chúng ta và biến nó thành công cụ của địch để đánh sập chúng ta, nhưng nhiều người vẫn tưởng chúng ta đang chống cộng!” (Tú Gàn viết). Nhưng khốn nạn thay ! Kẻ địch đã luồn sâu vào quần ..chúng ta, đã len lõi sống chui sống lũi trong cộng đồng người Việt Quốc Gia của chúng tớ, ăn cơm Quốc Gia mà thờ ma cộng sản Việt gian, làm tay sai chó săn cho giặc cộng phỉ, cộng Chệt Tàu, đánh phá và hãm hại cộng đồng và người Việt tị nạn chống cộng, kẻ địch nội thù tay sai đó nó chính là … Tú Gàn tức Nguyen Can tức Lữ Giang đấy ạ..

Nào mới hai ông Tú Gàn và NĐT theo dõi nội dung của bài viết của bác HTN như sau:

Ha Tien Nhat wrote:

1. Với bài dưới đây thì tôi xin có ý kiến thế này:

a/ Trong các bài viết của bà Nhàn SF, tôi vốn phục tài sưu tầm tài liệu của bà. Trong bài viết dưới đây trên đầu bài có đề: Người viết: Hoang Van. Cuối bài thì lại ký tên tác giả Nhàn SF. Hình như bút hiệu Hoang Van là của bà Bút Vàng? Vậy tôi không hiểu bài này do Hoang Van viết hay bà Nhàn SF viết. Nếu bà Bút Vàng viết được bài này thì kể là bà đã khá rồi đấy. Cũng nên mừng cho bà ta.

b/ Ngay trên những dòng đầu, tác gỉa lập luận: “Nghi vấn về ai là tác giả của tập thơ Hoa Địa Ngục đã được khởi xướng gần hai mươi tám năm qua, từ đó cho đến nay vẫn không một ai có thể chứng minh được rằng nhà thơ Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả tập thơ bởi lẽ thành phần nêu ra nghi vấn đã không tìm được một nhân vật nào đóng vai tác giả có thể khả dĩ thuyết phục được người đọc.”

Vấn đề ở đây không phải là di tìm ông Vô Danh (bằng xương ằng thịt), mà thực ra là phủ nhận tư cách tác giả đối vói tập thơ Vô Đề của ông NCT. Dư luận chỉ đòi hỏi tập thơ Vô Đề phải được trả về cho nguyên chủ của nó là Vô Danh mà thôi. Trong văn học không thiếu những tác phẩm không có tác giả. Rất may là xưa kia không có bọn lưu manh ăn cắp thơ văn nên không có vấn đề đấy thôi. Lấy một thí dụ gần đây cho dễ nhớ. Bài thơ Hai Sắc Hoa Ty gôn (HSHTG) với những câu thơ:

Nếu biết rằng tôi đã có chồng,

Trời ơi người ấy có buồn không ……

chỉ ký tên là TTKH. Cho đến bây giờ người ta không biết tác giả TTKH là ai. Đây cũng là một dạng Vô Danh vậy. Người đời nay thưởng thức bài thơ HSHTG và cảm mến TTKH. Việc đi tìm TTKH là ai là chuyện của các nhà nghiên cứu văn học trong tương lai. Hay như tập thơ Ngục Trung Nhật Ký (NTNK), các nhà nghiên cứu của chúng ta cũng chỉ đưa ra các chứng cớ chứng minh Hồ Chí Minh là tên ăn cắp tác phẩm này. Chỉ có thế chứ chưa có ai đi tìm tác giả của tác phẩm NTNK này cả. Như thế cả bài thơ HSHTG và tập thơ NTNK tuy là những áng văn thơ “mồ côi” nhưng tuyệt đối không bị kẻ gian ăn cắp.

c/ Tất cả những điều dư luận tố cáo ông NCT đều là những điều có thật được chứng minh bằng những chứng cớ cụ thể, hoặc bằng những luận cứ không thể phản biện được. Điều rõ ràng là những chứng cớ và luận chứng đó đề nằm ngay trong những mâu thuẫn nội tại của bản thân ông NCT hoặc do những lấp liếm gian trá kiểu dấu đầu hở đuôi từ ông NCT mà ra cả. Tuyệt nhiên không có ai phịa ra những chuyện không có thật để hại ông ta. Bài viết không hề chứng minh được điểm nào là điểm không có thật người ta có ác ý thêu dệt để đổ oan cho ông NCT.

2. Nói chung thì với những người mà tư duy đã trở thành định kiến rồi thì không thể nào “đánh tan” (hay cải tạo) được. Những người mà nếp suy nghĩ đã trở thành đảng tính, hay bang phái tính v.v. thì đầu óc suy nghĩ hoàn toàn một chiều, chẳng hạn như anh cán ngố nhất định cãi cho bằng được rằng trăng Liên Sô tròn hơn trăng Mỹ ấy mà. Cho nên ông Yelsin hay Gorbachev gì đó mới nói rằng CS chỉ phải bị thay thế thôi chứ không thể thay đổi họ được là vì vậy.

HTN

— On Tue, 12/9/08, Lu Giang wrote:

Giải quyết vụ Nguyễn Chí Thiện?

Kính gởi ông Nguyễn Đình Thông,

Vấn đề này chúng tôi đã dựa vào luật pháp để xác định một số nguyên tắc căn bản rồi. Hôm nay, chúng tôi chỉ xin trả lời thêm như sau:

(1) Triệu Lan không phải là Việt Thường, mặc dầu hai người thường hoạt động nối kết với nhau. Việt Thường có tên thật là Trần Trọng Văn, người Việt gốc Hoa, sinh năm 1934, một nhà báo của Hà Nội, bị bắt năm 1979 về tội “gián điệp Trung Quốc”. Hầu hết những người bị bắt cùng một đợt với Việt Thường về tội này đều đã bị Việt Cộng giết chết bằng những hình thức khác nhau (chính tôi đã chứng kiến ở trại Thanh Cẩm). Anh ruột của Việt Thường cũng bị bắt và sau đó phải mổ bụng tự sát. Việt Thường đã dùng “bần tiện kế” (nói theo PNN) hay “đê nhục kế” để sống còn và được Công An đưa vào giam chung với các tù nhân chính trị miền Nam với công tác được giao. Tất cả việc làm của Việt Thường khi ở trại Z30D và lúc về Sài Gòn đã được một số anh em cựu tù nhân chính trị cùng bị giam chung với Việt Thường ghi lại cho chúng tôi. Khi ra hải ngoại, sứ mạng của Việt Thường cũng đã quá rõ.

Cuộc điều tra cho thấy Triệu Lan, người tự xưng là nhân viên của FBI, không phải là Việt Thường. Nhưng hành tung của người này chưa thể công bố lúc này.

(2) Hiện nay, mặc dầu ai cũng lớn lối, nhưng chưa ai lập được bằng chứng có giá trị pháp lý (theo Evidence Code) có thể chứng minh Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả tập thơ Vô Đề. Như chúng tôi đã nói, biện pháp “giảo tự” mà hai bên thường thách nhau, trên phương diện pháp lý, nó chỉ có thể cho biết hai bản văn có phải do một người viết hay không mà thôi, nó không phải là bằng chứng để chứng minh Nguyễn Chí Thiện có phải là tác giả tập thơ Vô Đồ hay không. Nhiều người không nắm vững luật pháp nên cứ “cương” và tưởng thế là đúng! Không tin, cứ đưa nội vụ ra toà rồi sẽ thấy.

Giả thiết, có bằng chứng cho thấy Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả tập thơ Vô Đề, không ai có tố quyền (action) để kiện Nguyễn Chí Thiện ngoài tác giả của tập thơ Vô Đề. Để “biểu dương khí thế”, những người chống Nguyễn Chí Thiện có thể mượn một tố quyền nào đó trong luật, mặc dù không đúng, để kiện Nguyễn Chí Thiện như ông Nguyễn Hữu Luyện đã làm khi kiện WJC, nhưng kết quả sẽ thảm bại.

(3) Nhóm Nguyễn Chí Thiện gồm đa số là các “chuyên viên đọc điếu văn”, họ chỉ đợi nơi nào có hội họp là đến XIN đọc điếu văn kiếm chút danh, sau đó rút êm. Họ chẳng bao giờ làm gì cả. Đối phương biết rõ điều đó nên không ai ngán nhóm Nguyễn Chí Thiện.

Nhìn chung, trong khi nhiều người hăng say chửi Cộng Sản thất bại và dùng nón cối để hạ những người bất đồng chính kiến hay tranh chấp quyền lợi với mình, địch đã luồn sâu được vào trong các cơ cấu của chúng ta và biến nó thành công cụ của địch để đánh sập chúng ta, nhưng nhiều người vẫn tưởng chúng ta đang chống cộng!

Thành ngữ Latin có câu “Quid quid latet apparebis”, tất cả mọi sự bí ẩn đều sẽ hiện ra, nhưng khi khám phá ra được sự thật thì đã quá muộn rồi! Phải chăng chúng ta đang đi trong tiến trình tự làm tan rã?

Kính chào ông.

Tú Gàn

From: Nguyen Dinh Thong
Subject: Giai quyet vu Nguyen Chi Thien

To: ,

Date: Monday, December 8, 2008, 10:21 AM

Kính gởi ông Tú Gàn,

Đọc bài “Diệp viên giỏi nhất” của ông vừa được phổ biến, tôi thấy ông biết khá nhiều về hệ thống tình báo của VNCH cũng như của Hà Nội. Tôi mong ông sẽ viết lại để làm sáng tỏ lịch sử.

Ngoài ra, có một vấn đề mà tôi thấy còn nhiều thắc mắc, đó là vụ Nguyễn Chí Thiện. Tôi mong ông bỏ chút thì giờ cho ý kiến:

1/ Nhiều người nói Triệu Lan là Việt Thường, có đúng không?

2/ Bên tố cáo Nguyễn Chí Thiện nói họ có đầy đủ bằng chứng Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả tập thơ Vô Đề, tại sao họ không đưa nội vụ ra toà để được xác định bằng một bản án?

3/ Bên Nguyễn Chí Thiện lại nói Nguyễn Chí Thiện có đủ bằng chứng để chứng minh ông ta là tác giả tập thư Vô Đề, tại sao ông ta không kiện những người được coi là đã vu khống ông?

Tôi tin rằng nếu họ làm như thế, nội vụ sẽ rõ ràng, không còn tranh cãi nữa

Tôi mong được nghe ý kiến của ông.

Kính thư,

Nguyễn Đình Thông

http://www.hon-viet.co.uk/AladinNguyen_GiaiQuyetViecAnCapDaoThoCuaNCT.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | 2 Comments »

THÔNG BÁO CỦA HỆ THỐNG BÁO SAIGON NHỎ VỀ VIỆC KẾT THÚC NGHI ÁN THƠ VÔ ĐỀ

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Hai 10, 2008

THÔNG BÁO CỦA HỆ THỐNG BÁO SAIGON NHỎ VỀ VIỆC KẾT THÚC NGHI ÁN THƠ VÔ ĐỀ

Nếu quý vị cũng như chúng tôi không tin ông Nguyễn Chí Thiện là tác giả tập thơ Vô Đề xin quý vị gửi thư và dữ liệu liên quan vấn đề này về Tòa Sọan Saigon Nhỏ:

13861 Seaboard Circle

Garden Grove, CA 92843

hay: sgn_thoVoDe@gmail.com .

Xin ghi rõ địa chỉ vì chúng tôi sẽ lập một danh sách để chuyển cho ba nơi:

1. Cơ quan điều tra liên bang FBI để xin mở lại hồ sơ về ông Nguyễn Chí Thiện vào Mỹ với tư cách là tác giả tập thơ Vô Đề.

2. Quốc Hội Hoa Kỳ để xin điều tra vì ông Nguyễn Chí Thiện tuyên thệ nói sự thật khi ra điều trần trước Thượng Viện Hoa Kỳ về ngày 16 tháng 7, 1979 tại Tòa Đại Sứ Anh ở Hà Nội.

3. Bộ Ngọai Giao Anh Quốc để có văn bản chính thức về việc Bộ Ngọai Giao Anh không có dữ liệu gì về ngày 16 tháng 7, 1979 và không hề có bản thảo tập thơ Vô Đề.

Với sự hiểu biết về xã hội văn minh mà chúng ta may mắn định cư khi được tỵ nạn chính trị, chúng ta sẽ chấm dứt nghi án nầy trong tinh thần dân chủ, khoa học và hợp hiến nhằm trả lại danh dự của tập thơ Vô Đề cho tác giả đích thực của nó.

Hệ thống báo Saigon Nhỏ

PHIẾU KHÔNG TIN

ÔNG NGUYỄN CHÍ THIỆN

LÀ TÁC GIẢ TẬP THƠ VÔ ĐỀ

Tên:…………………………….

Địa chỉ:…………………………

(Thông Báo của Saigon Nhỏ lấy từ Tuần báo Saigon Nhỏ số 625, phát hành tại Seattle ngày 5-12-2008)

http://www.hon-viet.co.uk/SaiGonNho_ThongBaoKetThucNghiAnThoVoDe.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 2 Comments »

BÁO ĐỘNG ĐỎ: ”ĐỆ NGŨ QUYỀN” Ở HẢI NGOẠI Đà BỊ BỌN TAY SAI C.S. NẰM VÙNG NGUYỄN CHÍ THIỆN KẾT BÈ THAO TÚNG !

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Hai 5, 2008

BÁO ĐỘNG ĐỎ: ”ĐỆ NGŨ QUYỀN” Ở HẢI NGOẠI Đà BỊ BỌN TAY SAI C.S. NẰM VÙNG NGUYỄN CHÍ THIỆN KẾT BÈ THAO TÚNG !

ĐẶNG VĂN NHÂM

ĐỆ NGŨ QUYỀN LÀ GÌ?

Khắp thế giới ai cũng biết ” đệ tứ quyền” là quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận của nhân loại. Để chuyên chở và phổ biến ” đệ tứ quyền” đến khắp nơi trên thế giới, người ta phải dùng đến giấy và kỹ nghệ ấn loát. Mặc dù từ 5000 năm trước TC, người Ai Cập đã biết dùng giấy Papirus , và đến thế kỷ II , người Tàu mới sáng chế ra giấy để ghi chép tư tưởng và thông tin. Nhưng nghề báo chí , thông tin vẫn chưa thành hình. Kể từ năm 1050, khi người Trung Hoa mới sáng chế ra lối ấn loát bằng chữ rời, rồi đến năm khi nhà sáng chế Johann Genzfleisch, thường gọi là Gutenberg (1397-1468) người Đức mới tạo ra những mẫu tự la tinh rời, đúc bắng chì, nên kể từ đó ngành báo giấy mới phát triển mạnh mẽ , và mau chóng phát triển khắp hoàn cầu. Đến đầu thế kỷ XX báo nói và báo hình mới ra đời và ra mặt cạnh tranh với báo giấy ( hay gọi là báo viết cũng được!). Dù vậy, các dạng truyền thông này vẫn phục vụ cho đệ tứ quyền của nhân loại.

Nhưng, kể từ đầu thế kỷ XXI, khi cuộc ”cách mạng về số động” ( révolution numérique ) phát triển mạnh, các phương tiện truyền thông đại chúng ( Moyens de Communication de masse) gọi là ” INTERNET” (liên mạng toàn cầu) bắt đầu nở rộ khắp nơi qua sự khai thác kỹ nghệ tân kỳ của các đại công ty như: News Corps, Viacom, AOL Time Warner, General Electric, Microsoft, Bertelsmann, United Global Com, Diney, Telefonica, RTL Group, France telecom v.v…

Cuộc ”cách mạng số động ” ( Révolution numérique) lớn lao này đã phá tan hàng rào che chắn cũ xưa của các ngành truyền thông cổ điển gồm : báo viết , báo nói và báo hình. Sở dĩ tôi cho rằng ”l’essor d’Internet” ngày nay là ” Đệ Ngũ Quyền” ( le cinqiuème pouvoir) vì nó đã bao gồm được toàn bộ các phương tiện truyền thông tân kỳ nhất thế giới ngày nay cà cực nhanh có thể so với tốc độ siêu thanh trong lãnh vực : bày tỏ tư tưởng (exprimer), thông tin ( informer), và giải trí (distraire). Ngay nơi đây , tôi phải minh thị ngay, thứ ” đệ ngũ quyền” tôi đang nói đây không phải là một thứ quyền hiến định hay pháp định và không có tên trong công pháp quốc tế. S9ở dĩ tôi phải cẩn thận như vậy, vì tôi lo ngại điều tôi viết đây rất dễ cho bọn ” Netter” ngu dốt , trong đám lâu la của thằng ma cô nhà thổ Ng. Chí Thiện ở Mỹ trên các điễn đàn Việt Ngữ vội tưởng bở , cho rằng bất ngờ nay chúng đang nắm trong tay một thứ quyền lực ghê gớm ấy, để hồ hởi phấn khởi túa lên viết càn chửi bậy và tha hồ vu khống phỉ báng những ai không theo phe chúng hay đã bị chúng liệt vào sổ đen” NGƯỜI KHÔNG TỬ TẾ” của thằng ọ ẹ Tôn Thất Sơn. Đây rõ ràng là trò nhái lại , rập khuôn theo đường lối của bọn CS đã áp dụng từ năm 1945 cho mãi đến sau này. Dưới chế độ CS, bất cứ ai không chịu ngoan ngoãn xếp hàng theo sự chỉ đạo của đảng và nhà nước, đều bị qui liệt vào ” PHẦN TỬ XẤU”, như: Quang Dũng , Hữu Loan, Phùng Quán, Phan Khôi v.v…Ai đã bị liệt vào ” PHẦN TỬ XẤU”, tức khắc bị vu khống , bị qui chụp cho những đại tội vu vơ, vô bằng chứng, bị đấu tố, bị cô lập cho đến chết trong uất hận nghẹn ngào.

Mặt khác, lời giải thích tường tận này của tôi còn nhắm giúp độc giả đồng bào thân thương khắp bốn phương hải ngoại từ nay phải luôn luôn đề cao cảnh giác đối với bè lũ chó hùa, vô danh tiểu tốt, dùng toàn Nick ma, chuyên vu khống, chửi bậy của tên trùm CS nằm vùng Ng, Chí Thiện. Danh sách bọn thất học vô liêm sỉ chuyên vu khống chửi bới vô cùng ghê tởm ấy, bạn sẽ tìm thấy nơi phần đính hậu để mà phòng thân. Còn riêng tôi, cả đời xông pha trên trường văn trận bút,nay đã già rồi và có lẽ là người cuối cùng của thế hệ làm báo và viết báo từ thời Tây cai trị còn sống sót, nên tôi coi những lời bịa đặt vu khống của đám Ng. Chí Thiện chỉ là những tiến vo ve của loài ruồi nhặng mà thôi!

VÕ KHÍ TỐI TÂN NẰM TRONG TAY BỌN LƯU MANH TRỞ NÊN MỐI ĐE DỌA VÔ CÙNG NGUY HIỀM CHO NGƯỜI LƯƠNG THIỆN!

Bây giờ xin mời đồng bào độc giả thân thương ở hải ngoại hãy cùng tôi trở lại vấn đề ” liên mạng toàn cầu” ( Internet) để bàn bạc cho thêm sáng tỏ đôi phần tinh tế ẩn khuất trong ngành truyền thông tín học vô cùng tinh tế này. Vì tính đa năng và cực kỳ hiệu nghiệm như trên đã nói của Inetrnet , nên mặc dù sanh sau đẻ muộn, song hiện nay Internet đã mau chóng trở thành một đối thủ cạnh tranh vô cùng nguy hiểm của các loại báo viết, báo nói và báo hình.

Vì giới báo viết, báo nói và báo hình của người VN ở hải ngoại vẫn còn sống trong tình trạng thủ công nghệ và trong khuôn khổ quản trị bỏ túi của cá nhân hay gia đình trị, nên không hề có con số thống kê nào hết. Nhưng nhìn ra thế giới trên mức độ toàn cầu, tôi thấy mỗi năm , chỉ số phát hành báo viết , bán lấy tiền ( la diffusion payante de journaux) bị giảm sút trung bình là 2% số lượng độc giả. Sư suy sụp này chẳng phải hoàn toàn do cạnh tranh của Internet mà một phần nhỏ còn do số báo giấy phát hằng ngày hay hằng tuần KHÔNG ( gratuit), giống hệt các loại báo chợ trong vùng Bolsa và San José, khu siêu thị Lyon.

Vẫn theo sự tìm hiểu của tôi, riêng trong năm 2004, đã có thêm đến 4 triệu 7 trang nhà mới mở ( nouveaux sites Web). Hiện thời, bây giờ tổng số Web Site trên toàn thế giới đã tăng vọt lên tới khoảng 70 triệu và có đến 700 triệu người xử dụng. Nếu so với tiền mua dài hạn báo hằng ngày với tiền chi phí mỗi tháng từ 10 Euros đến 30 Euros cho một hệ thống liên mạng toàn cầu cực nhanh ADSL ( Asymetric Digital Subscriber Line) thì quá rẻ. Vì vậy ta cũng không lấy gì làm lạ , khi thấy con số Netter ngày càng tăng trưởng khủng khiếp.

LỢI ÍCH VÀ TAI HẠI

Sự phát triển cao độ của ngành Internet, đối với quần chung thế giới là một niềm vui, một hy vọng lớn lao trong tương lai của nhân loại. Đặc biệt đối với quần chúng các nước Âu Mỹ. Họ hân hoan và hãnh hiện với những sáng tạo thần kỳ của ngành vi tính. Riêng trong lãnh vực văn hóa ( culturelle ) truyền thông ( media), giới ký giả nhà nghề hay nghiệp dư , hoạt động hay hồi hưu…( Journalistes professionnels ou occasionnels,actifs ou retraités…), các nhà trí thức trong các ngành khoa học nhân văn đều có cơ hội tiếp tục sinh hoạt nghề nghiệp, trao đổi tư tưởng, sự hiểu biết và học hỏi kinh nghiệm trường đời lẫn nhau qua các INTERNET. Nhờ đó , những người ngoài nghề nghiệp cũng được dịp học hỏi thêm nhiều điều mới lạ khắp 5 châu 4 biển.

Trong lãnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghiệp… các giáo sư đại học, các nhà nghiên cứu mọi ngành ( chercheurs de toutes disciplines) thường xuyên có cơ hội trao đổi và học hỏi lẫn nhau và truyền bá mau chóng những khám tân kỳ cho nhân loại biết. Đặc biệt lợi ích vô song trong ngành y học trị liệu và cấp cứu v.v…

Riêng đối với các giới quần chúng bình dân thì nhờ có những Diễn Đàn như thế, đọc được các bài nghiên cứu công phu, biết được những khám phá tân kỳ, học được nhiều kinh nghiệm trường đời, biết được nhiều đặc điểm văn hóa, tôn giáo, văn chương , nghệ thuật…trên khắp thế giới mà mở rộng thêm kiến thức tổng quát cho mình và cho cả gia đình.

Nên biết: cái học ở nhà trường thuở nhỏ chỉ là tạo cho mình một mớ hành trang sơ khởi. Lớn lên, khi vào đời , nhiều bài học trong trường ốc không còn thích dụng nữa. Chúng ta phải cập nhật bằng những bài học của trường đời, tức học của bạn bè và của mọi người chung quanh và khắp thế giới. Hơn thế ta còn phải biết: mỗi quyển sách hay là một ông thầy của ta đó!

Tóm lại, theo tôi, Internet quả là một nhà trường dạy miễn phí mở cửa 24/ 24 giờ , nơi đó ta có thể làm thầy thiên hạ và đồng thời cũng là học trò của nhiều người trong tinh thần cầu tiến và tương thân, tương ái và tương trợ. Ta không có gì phải e thẹn hay giữ gìn mà không dám hỏi một người bạn không quen mặt biết người trên liêng mạng về một vấn đề mới lạ mà ta chưa thông suốt. Đó là một lợi ích vô song mà ngành tín học đã ban cho chúng ta trong thời đại này. Ta hãy cùng nhau cất chung lời cám ơn thượng đế và nhất là cám ơn các nhà khoa học gia đã giúp cho nhân loại một phương thức trau dồi lý trí và kiến thức vô củng hiệu nghiệm mà chẳng phải tốn chút công sức gì, cũng không cả phải tốn nhiều thì giờ và nhiều tiền để đến trường!

Nhưng , thua quí vị độc giả, đồng bào tị nạn thân thương. Con dao bén dùng vào việc làm bếp rất lợi ích, nhưng ngược lại cũng dễ làm ta đứt tay. Con dao bén ấy nếu nằm trong tay bà nội trợ thì nó là một dụng cụ lợi ích trong cuộc sống hằng ngày.Nhưng , nếu con dao sắc bén ấy lại nằm trong tay quân bất lương trộm cướp thỉ tai họa thảm khốc cho con người thực vô lường.

Cũng một đó, nếu phương tiện INTERNET nằm trong ty của bọn thất học, ngu dốt , lưu manh đĩ điếm, côn đồ như đám tay sai của tên ma cô nhà thổ CS nằm vùng Ng. Chí Thiện, gồm : con vàng Đỗ Thị Thuấn, con Lê Minh Ngọc, thằng ọ ẹTôn Thất Sơn, Người Dân Miền Tây, Nguyễn Phước Đáng, Chau Phan Khoi… thì quả thật là đại họa vô lường cho cả cộng đồng tị nạn hải ngoại. Bất kỳ ai, dù đã từng thi ân bố đức cho chúng nó mà không chịu làm theo ý chúng, viết theo ý chúng, chống lại Ng. Chí Thiện là chúng liền xúm vào bịa đặt, vu khống và cắn xé dã man như loài lang sói ngay tức khắc.

Với thói điêu ngoa, gian sảo truyền thống của bọn CS từ hang Pắc Pó, tụi này, từ thằng ma cô nhà thổ, Vẹm nằm vùng NGUYỄN CHÍ THIỆN cho đến con Vàng Đỗ Thị Thuấn, xuống đến lũ lâu la hạ cấp như con Lê Minh Ngọc, thằng ọ ẹTôn Thất Sơn, Người Dân Miền Tây…hết thảy đều ngu ngốc, gian trá, bịa sạo mâu thuẫn ngớ ngẩn mà vẫn cứ tỉnh bơ coi như…thật!

Quí vị hãy dành chút thì giờ coi lại các DĐ xem từ mấy năm nay những đứa đó có viết được một đoạn văn ngắn nào cho tử tế ra hồn hay không? Tất cả những gì chúng đã viết trên NET, một là khen đồng bọn, hai là chửi rủa cực kỳ dơ dáy những ai bị chúng coi là thù nghịch.

MỘT ĐIỂM TỰA ĐỂ NHẬN DIỆN BỌN CS NẰM VÙNG TUNG NÓN CỐI!

Điển hình nhất là trường hợp của tôi và nhà thơ Hồ Công Tâm. Riêng tôi, lũ tay sai nằm vùng của Ng. Chí Thiện đều thuộc loại ”con nít ranh” , dân cha căng chú kiết, không có gốc gác gia đình, xài toàn Nick Ma như quân đạo tặc, khủng bố, đã không chừa một ngón bất lương nào dù phi lý đến đâu để vu khống tôi đủ mọi thứ tội không tưởng nào là: ăn lường, đéo quịt, hiếp dâm con nít…Thậm chí chúng còn dám chụp cả nón cối lên đầu tôi.

Nơi đây, một lần cho đủ cả, tôi xin công khai kể rành mạch về tôi để mọi người cùng biết, đồng thời dám thách bọn chó đẻ, tay sai của thằng ma cô nhà thổ Ng. Chí Thiện , đưa ra được một bằng chứng phản biện.

Để bạn đọc và đồng bào thân thương khắp nơi cùng biết và dễ nhớ nằm lòng, tôi xin kẻ thật vắn tắt những nét chính về đời tôi như sau:

– Gia tộc tôi họ Đặng thuộc làng Hành Thiện., Nam Định, BV.

– Ông bà tôi có nhà cửa đất đai trồng hoa quanh năm ở làng Ngọc Hà , Hà Nội. Ai đã đọc truyện ” Gánh Hàng Hoa ” của Tự Lực Văn Đoàn đều biết làng Ngọc Hà.

– Bố tôi là một viên chức sở Hỏa Xa Hà Nội. Khoảng năm 1940, bố tôi và vài đồng chí trong phong trào phục quốc, chống Pháp đã phá nổ một đầu máy xe lửa, bị sở Liêm Phóng truy lùng phải bỏ nhà trốn theo cách mạng , rồi biệt tích luôn…

– Theo luật gia đình nhân viên hỏa xa mỗi năm được đi nghỉ hè 1 lần bằng xe lửa trên toàn cõi Đông Dương, miễn phí và có 1 toa dành riêng.

– Năm này mẹ tôi theo lời dạy của ông nội, để em trai tôi lại Ngọc Hà cho ông bà tôi nuôi , rồi đem tôi vào Sài gòn , tạm trú nơi nhà của bà em gái ông nội,( người Bắc gọi là: Bà Trẻ). Bà Trẻ tôi theo chồng vào SG làm ăn đã lâu , nên giàu có và thông thạo tin tức, hy vọng tìm ra tông tích bố tôi. Chẳng dè không bao lâu sau Đồng minh đánh bom quân Nhật ở Vn làm đường xe lửa bị gián đoạn, khiến mẹ con tôi bị kẹt lại SG luôn. Năm đó mẹ tôi mới 31 tuổi. Bà đã ở vậy thủ tiết thờ chồng nuôi con , cho đến năm 2004 mới qua đời ở Đan Mạch, thọ 97 tuổi.

– Trong thời gian kháng chiến Nam bộ, tôi theo các bậc cha anh lặn lội vào các chiến khu , từ khu 7 đến khu 9, vùng rừng tràm U Minh kháng chiến chống Pháp.

Trong chiến khu đã chứng kiến nhiều cảnh giết người vô tội man rợ, tôi khiếp quá, và chán quá trốn về thành đi học lại.

– Đến năm 1954, sau hiệp định Geneve 1954, trong 3 tháng hiệp thương , mẹ tôi trở về Bắc một mình để tìm tông tích thân nhân, cha tôi, ông bà và em trai tôi. . Tôi ở lại SG dạy học và viết báo.

– Về quê chồng làng Hành Thiện, mẹ tôi được biết khi cải tổ ruộng đất diễn ra, ông tôi đã bị tố là thành phần trí, phú, địa hào, bóc lột nông dân… nên bị xử tội. Bà tôi lo sợ quá chết ngay sau đó. Em tôi bơ vơ, không ai dám nuôi dưỡng chứa chấp, cũng mất tích luôn.

– Trong thời gian làm báo ở SG, một thành tích đáng kể, trong trận đánh Mậu Thân các báo đếu đóng cửa hết, kể cả mấy tờ báo của chính phủ và Quân Đội như Tiền Tuyến. Độc nhất có 1 tờ nhật báoTIẾN do tôi làm chủ nhiệm và chủ bút vẫn ra liên tục để cung cấp tin tức nóng bỏng khắp các mặt trận cho đồng bào thủ đô và các vùng Gia Định. Hằng ngày tôi còn đích thân theo tướng Sáu Lèo tham dự các cuộc hành quân diệt những ổ kháng cự khắp SG-Chợ Lớn, cho đến tận buổi chiều ông bị thương ở chân trên cầu PhanThanh Giản.

– Trong thời gian Tết Mậu Thân ngày nào tướng Sáu Lèo cũng tạt qua tòa soạn báo tôi , rủ tôi đi hành quân đến xế chiều mới về. Ông thấy tôi để vợ con ở nhà trong khu hồ tắm Chi Lăng, Gia Định gần trục giao liên của CS , rất nguy hiểm, nên ông đã đặc phái cho tôi một cận vệ và một số binh sĩ võ trang đầy đủ với 1 két lựu đạn để bảo vệ vợ con tôi. Ngoài ra ông còn căn dặn riêng tôi một câu rất thân tình:” Cái địt cụ mày, phải đề phòng cẩn thận tụi nó đã có quyết định xử tử mày rồi đó.Biết không?”.

– Nói rồi, ông nghĩ tôi không tin, còn chìa cho tôi xem một tờ giấy nhàu nát ghi mật lệnh ấy.

– Việc tôi ra báo đầy đủ trong thời gian CS tấn công Tết Mậu Thân, trong con mắt của CS đó là một hành động khiêu khích và thách đố không thể tha thứ được!…

– Sau hội nghị Paris ( tháng 5. 1968-1973 ), mà tôi đã từng được tháp tùng phái đoàn thương thuyết với tư cách quan sát viên, tôi nhận thấy chiến tranh đã tới hồi phải hạ màn, tôi không còn hứng thú làm báo nữa, xoay sang nghề làm rẫy với 150 mẫu đất hoang chưa khai thác ở Ban Mê Thuột. Nhờ làm rẫy , liên lạc nhiều với bọn thợ rừng làm gỗ , nên tôi biết được đích xác âm mưu đánh Ban Mê Thuột và chiếm miền Nam, tôi đã báo động cho một số lớn thân hữu tướng tá trong quân đội, nhưng không mấy ai quan tâm. Tôi liền gửi con trai tôi qua Paris du học và kêu vợ tôi đang làm trong bộ Ngoại giao phải xin đi ra nước ngoài làm việc ở sứ quán sớm ngày nào hay ngày nấy.

– Đến ngày 30.4.75, mới khoảng 1 giờ chiều bọn CS đã đi lùng bắt tôi và bao vây nhà tôi rồi.Trong khi đó tôi hãy còn đang loay hoay với 4 đứa con nhỏ trong kho 5, bến nhà Rồng , bên Khánh Hội…

GHI CHÚ :Bạn nào muốn biết tường tận hơn xin đọc quyển hồi ký ĐỜI TÔI của ĐẶNG VĂN NHÂM hay đọc bộ sách 3 quyển dầy trên 2000 trang HẬU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ MIỀN NAM và bộ GIẶC THẤY CHÙA , củng 3 quyển dầy ngót 2000 trang. Tất cà đều bán tại Bolsa , và chứng tích còn nằm sờ sờ trên giấy trắng mực đen. Tôi không thể chối cãi vào đâu được!

Kết luận, sau khi đã đọc bài này và nhất là sau khi đã đọc hết mấy bộ sách quan trọng của tôi ( nếu tìm đọc thêm được quyển tài liệu về CUỘC ĐỜI TÌNH ÁI VÀ CHÀNH TRỊ CỦA STALIN thì rất tốt), bạn sẽ nhận ra ngay chân tướng của bọn CS nằm vùng với người chống Cộng thực sự, chống bằng máu và nước mắt. Chống vì THÙ NHÀ, NỢ NƯỚC, VÌ LÝ TƯỞNG mà chịu hy sinh cả cuộc đời.Cho đến nay đã về già nhưng vẫn không chịu nghỉ ngơi, vẫn cố sức vùng vẫy trên trường văn trận bút ,mong tiếp tục cùng các đồng chí quốc gia thân thương trên bốn phương trời lưu vong, lận đận trong cảnh nước mất nhà tan, vạch mặt bọn gian manh tay sai CS nằm vùng ở hải ngoại cho đến hơi thở cuối cùng !

Riêng vụ thằng ma cô nhà thổ Ng. Chí Thiện này, bạn nào mỏi tay xin cứ tùy tiện nghỉ ngơi lấy hứng. Còn thằng già này tuy tài trí lu mờ , sức kém, nhưng vẫn cứ tiếp tục công việc lột mặt nạ của hắn và đồng bọn cho đến kỳ cùng xấp ngửa mới thôi!

ĐẶNG VĂN NHÂM

( còn tiếp)

http://www.hon-viet.co.uk/DangVanNham_BaoDongDoDeNguQuyenOHaiNgoai….htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 2 Comments »

THƯ CỦA ĐẶNG VĂN NHÂM TRẢ LỜI BÀ THUẤN VỀ TÀI VẼ ”HÍ HỌA” CỦA BÀ !

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Hai 2, 2008

THƯ CỦA ĐẶNG VĂN NHÂM TRẢ LỜI BÀ THUẤN VỀ TÀI VẼ ”HÍ HỌA” CỦA BÀ !

Thưa bà Thuấn,

1.- Bấy lâu nay trên diễn đàn tôi chỉ thấy bà vu khống tôi để lấy cớ mà chửi bới tôi thậm tệ. Bà toàn gọi tôi bằng THẰNG NỌ THẰNG KIA, nên tôi khiếp quá không dám thưa với bà lời nào. Mặc dù tôi biết bà chỉ bằng tuổi con gái tôi ( con gái tôi đã có 6 đứa cháu ngoại đã lớn rồi bà ạ!) .Còn về phần học hành , viết lách, vẽ vời, thưa bà, tôi không dám xúc phạm chút nào đến danh dự, tự ái của bà đâu. Nhưng vì bà là người sanh sau đẻ muộn quá xa với các thế hệ học trò cũ của tôi, nhiều người năm nay đã trên dưới 70 tuổi rồi thưa bà… Nhiều người ở Bolsa đều biết đấy bà ạ!

Tôi nói như thế không có ý khoe và cũng chẳng trách cứ gì bà đâu. Thưa bà” Vô tri bất mộ ” mà !

Huống chi trong vụ NC Thiện,ai trong cộng đồng này cũng đều có quyền phát biểu quan điểm của mình. Cổ nhân đã dạy: “VĂN CHƯƠNG CHÚNG KHẢO QUAN” ( Cắt nghĩa thật đơn giản để bà dễ hiểu là: công chúng ai cũng có quyền xem xét và bình phẩm).

Vậy, sự hay / dở thuộc phê phán cuối cùng của quần chúng. Bà hãy xem lịch sử nghi án văn tự của Trung Hoa không thiếu và có vụ còn kéo dài sự tồn nghi đến mấy trăm năm chưa dứt. Thí dụ như các tác phẩm : Tam Quốc Chí, Thủy Hử, Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Kim Bình Mai…Trong các cuộc tranh luận về các tác phẩm nêu trên của Trung quốc( dĩ nhiên tác giả và hoài nghi tác giả đều chết lâu rồi!), đã kéo dài hàng mấy trăm năm qua tôi không hề thấy có ai ngoại cuộc dám viết một lời nào chửi càn , chửi tục tĩu phe bất đồng quan điểm. Vì họ còn biết tự trọng, và có chút liêm sỉ sợ bị người khác khinh bỉ, sợ bị ô nhục cho gia môn….

* ( Ghi chú: Tôi thấy có một vài người đe dọa đòi đem vụ Ng. Chí Thiện ra tòa để thưa kiện. Tôi thương hại những người ấy. Họ làm văn học.Họ tranh luận về một vấn đề văn học mà họ mù tịt chẳng biết tí gì về khía cạnh này của văn học sử thế giới cổ kim, đông tây… Họ muốn làm trò cười , hay đóng góp chuyện tiếu lâm cho văn đàn Mỹ Quốc hay mua vui cho người Mỹ trong cơn đại nạn kinh tế. Đó là quyền của họ. Nhưng tôi chỉ sợ họ làm nhục cho trên 2 triệu người dân VN tị nạn hải ngoại, và dân tộc VN với 4 ngàn năm văn hiến mà thôi !!!)

Còn trường hợp NG. Chí Thiện , hiện ông ta còn sống, tự nhận tác giả thi phẩm Vô Đề, đầy can trường khí phách thế mà lại hèn hạ và khiếp nhược đến độ đáng cho mọi người phải khinh bỉ và phỉ nhổ. Đây là 2 thái độ và hành động cực kỳ tương phản của một kẻ tiểu nhân hèn hạ , không có chút khí phách nào. Bây giờ tôi thử trình bày đơn giản để bà và toàn thể đồng bào thân thương hải ngoại lấy công tâm xét xem kẻ hèn này nói đúng hay sai:

-a.- Từ 11. 1995 đến tháng 7 . 2008, khi chưa bị văn báo giới hải ngoại tấn công và lật mặt nạ CS nằm vùng, nhận vơ làm tác giả Vô Đề, Ng. Chí Thiện đi tung tăng khắp 5 châu, 4 biển , nơi nào cũng được bọn “đười ươi” hám danh, thấy sang bắt quàng làm họ, vồ vập đón rước trịnh trọng, đãi đằng ăn uống phủ phê, sáng tiểu yến, chiều đại yến, tối có thêm màn ” cơm no bò cỡi” nên đã lên mặt khệnh khạng khinh người, và lên lớp dạy khôn bọn làm báo hải ngoại và phóng phét bừa bãi, chống Cộng rẻ tiền…

-b.- Kể từ tháng 8.2008, khi bắt đầu bị văn, báo giới hải ngoại chiếu cố lật mặt nạ gian phi, Ng. Chí Thiện và bộ sậu gồm mấy tên Khuyển Ưng , Khuyển Phệ làm tay sai CS cò mồi bảo vệ che chắn bằng trò vu khống ,chửi bới tục tĩu bừa bãi, thì tên lưu manh, tiểu nhân hạ đẳng, Ng.Chí Thiện vội giở ngón tuyệt chiêu của CS là ” CHÉM VÈ ” , rồi rút luôn vào hang Pắc Pó, tức một xó xỉnh nào đó ở khu Bolsa , năm im thin thít, không dám hó hé nửa lời dù chỉ để tự biện hộ cho bản thân mình, danh dự của mình. Theo tôi, hành động trốn tránh như thế ấy của Thiện chứng tỏ hắn đúng là một thằng ” CẨU TRỆ” vừa hèn vừa nhát. Ngày trước ” CÓ ĂN” thì ra mặt xông pha cho vua biết mặt chúa biết tên. Bây giờ mặt nạ rơi xuống rồi thì đi…trốn như một kẻ tội đồ, để cho bọn tay sai ngu xuẩn đứng ra lãnh búa rìu dư luận.

Thưa bà Thuấn,

Tôi biết như thế, nên tôi không khỏi hết lòng thương mến bà. Bà là một phụ nữ có lòng nhiệt huyết. Nhưng lòng ấy đặt không đúng chỗ. Nên tội nghiệp, bà dễ bị bọn Sở Khanh, Mã Giám Sinh, Thúc Sinh, Hồ Tôn Hiến… trong cuộc đời loạn li đen bạc này chúng nó dày vò, và đưa bà vào con đường lầm lẫn…Tuy nhiên, theo tôi nhận xét, đến bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu.Tôi xin mượn lời của Đào Tiềm để khuyên bà mấy câu như sau:

– …Ăn năn thì sự đã rồi

Từ đây nghĩ lại biết thôi mới là

Lối đi lạc chửa xa là mấy

Nay khôn rồi chẳng dại như xưa! …

2.- Bây giờ trở lại vấn đề chính mà bà đã viết cho tôi trong bức thư nguyên văn sau đây:

Thưa ông Nhâm,

Những người “không tử tế” đó gây ấn tượng lên đầu tôi ra sao thì tôi vẽ họ như thế
Nếu cần thì tôi sẽ giải thích từng hình một lý do vì sao tôi vẽ họ như vậy, với những điều họ nói bậy bạ dán vào miệng của họ trên hình (người ta phải chịu trách nhiệm về lời nói, chữ viết của mình, vì “văn tức là người”, không thể nói bừa bãi vô tội vạ)

Lúc bắt đầu thì tôi thường vẽ người ta đẹp đẽ sáng sủa (DVN cũng không ngọai lệ) nhưng nếu nhân vật kia càng ngày càng tệ thì hình vẽ sẽ mỗi ngày một xấu theo .

Nếu nhân vật cải tà quy chính rút lại (hoặc xin lỗi về) lời nói nào, thì tôi sẽ xóa lời nói ấy đi .

Nếu hòan tòan cải biến thì nhân vật sẽ được rút hẳn khỏi trang web .

Tôi luôn mong mỏi mọi người làm lành lánh ác, vì ai cũng có “Phật tánh” trong họ (hoặc “điểm linh quang của Đức Thượng Đế” trong chân ngã / higher self của họ) nhưng Phật tánh thường bị lu mờ vì phàm ngã lố lăng và tội lỗi .

Hãy lau sạch cái gương thì hình của mình trong gương sẽ đẹp! Lau sạch bằng cách cải hối! ( hết trích dẫn)

Thưa bà Thuấn,

Vì bà đã gửi thư này cho tôi, nên tôi phài dành chút thì giờ hiếm hoi để đáp 2 vấn đề chính bà đã nêu trong thư gồm:

– “văn tức là người” và “Lúc bắt đầu thì tôi thường vẽ người ta đẹp đẽ sáng sủa (DVN cũng không ngọai lệ) nhưng nếu nhân vật kia càng ngày càng tệ thì hình vẽ sẽ mỗi ngày một xấu theo .

Nếu nhân vật cải tà quy chính rút lại (hoặc xin lỗi về) lời nói nào, thì tôi sẽ xóa lời nói ấy đi” .

a -“văn tức là người”. Theo tôi, bà cũng như đại đa số nhà văn hải ngoại ngày nay đều hiểu sai và dùng sai hoàn toàn câu nói gắn gọn ấy. Tôi rất muốn nhân dịp này để giảng giải thêm cho bà và mọi người nhận ra chỗ “uyên áo” trong tư tưởng con người về câu này. Nhưng, vì nơi đây không đủ chỗ cho tôi phân tách và biện chứng đầy đủ, nên đành phải hẹn dịp khác. Vả lại trong thư bà chỉ đặt vấn đề hội họa ra với tôi mà thôi.

b.- Tôi thấy bà Thuấn quả là một phụ nữ TÀI HOA, nào là viết văn làm thơ, lại còn thêm tài vẽ vời nữa. Không biết bà có biết đàn và hát hay không ? Nếu có, thì quả thật bà nào có thua gì ả Tố Nga đầu lòng trong truyện Kiều!

Nhưng rất tiếc, bà chỉ có khiếu, hay có ” hoa tay” mà thôi, chớ không được một sư phụ chân truyền nào chỉ giáo, nên bà đã hiểu lầm hoàn toàn về khoa hí họa (caricature) , còn gọi là biếm họa v.v… Môn hay ngành học nào cũng đều có những nguyên tắc chỉ đạo căn bản. Không một tay ngang nào tùy hứng hay tùy tiện tự bịa ra lấy một nguyên tắc cho mình, rối gán cho môn học ấy mà được. Thí dụ như bà đã làm trong câu này: “Lúc bắt đầu thì tôi thường vẽ người ta đẹp đẽ sáng sủa (DVN cũng không ngọai lệ) nhưng nếu nhân vật kia càng ngày càng tệ thì hình vẽ sẽ mỗi ngày một xấu theo. Nếu nhân vật cải tà quy chính rút lại (hoặc xin lỗi về) lời nói nào, thì tôi sẽ xóa lời nói ấy đi” .

Như vậy, đó bà đã tự đặt ra một nguyên tắc phi lý cho bà , rồi lại còn muốn áp đặt cho thiên hạ phải theo bà. Nhưng đó là chuyện của bà chẳng ai hơi đâu tranh cãi với bà làm gì cho mệt. Tôi cũng thế. Nhưng ngặt nỗi bà lại chơi khăm lôi tuột cả tôi vào nằm chung trong mền với bà. Chẳng cần biết tôi có bằng lòng không , bà đã vội vàng phân chứng bằng câu vô cùng độc địa (DVN cũng không ngọai lệ) !!!

Thưa bà Thuấn,

Tuy tôi đã từng kiếm ăn bằng nghề tay trái vẽ hí họa (Caricature) và vẽ tranh “illustration” cho các báo ở Sài Gòn từ năm 1952. Từ năm 1953 trở đi tôi đã được Nha Học Chính, bộ Giáo Dục cấp phép dạy Việt Văn và Hội Họa (Professeur de Dessin) cho các trung học VN ở Sài Gòn, nghĩa là từ thời chương trình Pháp còn áp dụng trên toàn quốc. Các giáo sư giảng bài phải dùng Pháp ngữ. Mãi đến năm 1954, chương trình VN , gọi là chương trình Phan Huy Quát, mới ban hành để áp dụng cho những niên khóa sau đó.

Sau năm 1975, ở Đan Mạch, tôi đã học tu nghiệp lại và chuyển hướng về ngành trang trí (art décoratif).Tôi đã tốt nghiệp và đã được Bộ Giáo Dục Đan Quốc cấp phép cho tôi được dạy Pháp Văn và Hội Họa , ngoài những giờ dạy Việt Ngữ với chức vụ “Undervisning Assistant” (phụ giáo) chính thức trong ”Viện Ngữ Học Đông Phương” thuộc viện Đại học København. Sở dĩ tôi phải kể ra, chớ không phải khoe, cho bà biết rằng : tôi học và dạy hội họa có căn bản và có nghiên cứu lịch sử Mỹ Thuật (histoire de l’art ) hẳn hoi, chớ không phải tay ngang, vẽ giống con nít…

Vì thế tôi không dám làm càn, nói bậy, bịa đặt ra ba cái luật lệ điên khùng, để thiên hạ cười cho thúi đầu bể óc. Trong đời tị nạn ở Đan Mạch tôi đã triển lãm mấy lần ”one man Show” và triển lãm chung với nhiều đồng nghiệp Tây phương thì nhiều lắm. Tôi đã họa chân dung đức giáo hoàng J, Paul II bằng sơn dầu, đã được tòa thánh gửi thư cám ơn,và một vài chân dung thủ tướng Đan Quốc, bà Quốc Vụ Khanh kiêm ngoại trưởng Đan Quốc…Nhờ đó tôi đã được báo chí xứ này viết đến cũng nhiều. Trong ngành Hội Họa ( Art de la peinture), tôi đã nghiên cứu, học kỹ các trường phái (Isme) ,nhưng tôi vẫn chưa hề nghe ai nói đến cái thứ lệ nào quái đản nào mà bà đã viết cho tôi nguyên văn như thế này: “Lúc bắt đầu thì tôi thường vẽ người ta đẹp đẽ sáng sủa (DVN cũng không ngọai lệ) nhưng nếu nhân vật kia càng ngày càng tệ thì hình vẽ sẽ mỗi ngày một xấu theo . Nếu nhân vật cải tà quy chính rút lại (hoặc xin lỗi về) lời nói nào, thì tôi sẽ xóa lời nói ấy đi”.

Tôi vô cùng kinh ngạc khi bất chợt đọc phải câu này.Tôi càng giật mình hoảng hốt khi thấy bà chơi ác , đem cài tôi vào mấy cái lệ khùng điên của bà bằng câu khẳng định chắc nịch (DVN cũng không ngọai lệ) Bà làm như thể tôi với bà vốn cùng một phe phái với nhau tự thuở nào!

Tội nghiệp cho tôi lắm bà Thuấn ơi! Xin bà quên tên tôi đi cho tôi nhờ. Nếu có khi nào bà nhớ tôi quá thì cứ réo thằng ĐVN mà chửi cho xì hơi, hạ hỏa, chớ đừng lôi tôi vào làm ” nhân chứng ” cho trình độ văn học , nghệ thuật của bà. Tôi còn dốt nát lắm bà ạ!

Thưa bà, bà nên nhớ kỹ cho rằng môn hí họa, hay biếm họa (caricature) vốn không có tính giáo dục, như một bài học luân lý trong sách giáo khoa thư, nên không thể dùng để dạy thiên hạ như bà đã qui định thành mẫu mực như trong câu bà đã nói trên được.

Trong đời cầm bút và cầm cọ cho đến ngày nay tôi chĩ biết có 2 câu tiêu ngôn là :” một bức tranh có ý nghĩa bằng ngàn lời nói ” và câu khác là:” Một bức tranh tuyệt tác không phải vì nó kể lại điều gì mà ta đã nghĩ, nhưng chính vì nó khiến ta phải suy nghĩ điều gì nó hàm chứa trong tranh” !

3.- Cuối cùng, trong bài ngắn này, nếu tôi có viết điều gì sơ xuất vô tình đụng chạm đến lòng tự ái của bà, thì tôi cũng dám xin bà tha thứ cho kẻ hèn mọn dại dột này. Suốt cuộc đời từng trải giang hồ, từng sống lăn lộn với đám cặn bã xã hội, nhưng tôi chưa hề bị một CON đàn bà nào phản phúc trắng trợn và đểu cáng đến mức táng tận lương tâm như CON chó cái điên Lê Minh Ngọc ở San Diego. Cali. USA , mà tôi đã dại dột , vô phúc rước về nhà phụng dưỡng cả 2 mẹ con nó trong 1 tuần lễ. CON Lê Minh Ngọc này cùng một phe binh Ng. Chí Thiện của bà đấy, nên tôi không khỏi sợ lây đến bà. Vậy xin bà tha lỗi cho và đừng trở mặt đặt điều vu khống rồi chửi cả vợ chồng tôi như CON Lê Minh Ngọc ( Trong một Email nó đã xưng CON với tôi, thế mà nó vẫn cứ chửi bố nó đấy. Còn bà vợ tôi, nhiều bằng hữu thâm niên ở khắp nơi hải ngoại ai cũng biết là một phụ nữ rất ngoan hiền. Hãy tội nghiệp cho người vô can. Nếu bà –cũng như CON Lê Minh Ngọc – muốn chửi rủa xin cứ tôi mà chửi rủa tha hồ. Không sao cả!!!

Muôn ngàn cảm tạ bà Thuấn,

Kẻ hèn ĐẶNG VĂN NHÂM bái bút

http://www.hon-viet.co.uk/DangVanNham_ThuTraLoiBaThuanVeTaiVeHiHoaCuaBa.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 2 Comments »

“Văn Khố Quốc Thái”!

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Một 30, 2008

“Văn Khố Quốc Thái”!.

Văn Trần

Thưa quý đọc giả” diễn đàn,

Đến nay thì mọi người đã rõ là: không có chuyện “Văn Khố Quốc Thái” hay “Thư Khố Quốc Thái” nào cả, mà chỉ có Phòng Làm Việc của ông Gs Honey nào đó bên Anh.

Thưa các bạn Dao Nguyen, Thuy Dang, Nga Phan, Aladin Nguyen, Le Tran, Hồ Công Tâm. nhà văn Đặng Văn Nhâm, Duyên Lãng Hà Tiến Nhất..v.v.. và nhiều vị nửa đã góp công, góp tâm trí lật mặt tập đoàn bịp Nguyễn Chí Thiện cho mọi người khắp nơi trong và ngoài nước nhìn rõ sự gian xảo của bọn Việt Gian. Quan trọng là các chính phủ, chính quyền của nhiều quốc gia tự do, họ cũng sẽ đặt lại vấn đề với tập đoàn Việt Gian Cộng sản qua vụ đại bịp Nguyễn Chí Thiện này.

Rõ ràng nhiều năm qua tập đoàn Việt Gian Cộng sản chúng đã lừa bịp khắp nơi. Để đến ngày hôm nay sự thật của tên đại bịp Nguyễn Chí Thiện được phơi bày thì các chính phủ chính quyền các quốc gia Tây phương tự do sẽ phải làm gì với tập đoàn Việt Gian Cộng sản hiện nay?!.Nhất là Quốc Hội Hoa Kỳ đã từng cho tên đại bịp Nguyễn Chí Thiện nghênh ngang đi vào Quốc Hội Hoa Kỳ để “đọc diễn văn” (Nguyễn Chí Thiện sang Mỹ ngày 1 tháng 11 năm 1995, thì chỉ hơn 1 tuần lễ sau Thiện xuất hiện tại Quốc Hội Hoa Kỳ để đọc “diễn văn”. Vậy ai đã môi giới và dàn dựng ra con bài Nguyễn Chí Thiện?!?!?!).

Quý vị dân biểu và nghị sĩ Mỹ sẽ nghĩ gì và sẽ làm gì?! khi quý vị hiểu ra sự thật về Nguyễn Chí Thiện?!. Hai ông hiệu trưởng của trường đại học Yale cũng như trường đại học San Jose State University cũng phải có trách nhiệm về việc làm của ông giáo sư Dan Duffy và bà gs Jean Libby. Trong vài tuần tới nếu quý vị không lên tiếng thì chúng tôi (một số người Việt thầm lặng) sẽ gởi thư thẳng đến các toà soạn của các báo như New York Times hay Washington post..v.v.., cũng như các nghành, các bộ của chính quyền Hoa Kỳ hay như toà đại sứ của các quốc gia đã là thành viên của Hội Đồng Bảo An có văn phòng tại New York những tài liệu cũng như bằng chứng mà chúng tôi có được về sự gian trá của tập đoàn Nguyễn Chí Thiện. (sau khi gởi thư đi chúng tôi sẽ cho công bố thư và tài liệu lên trên diễn đàn thaoluan9 và các diễn đàn khác nửa để quý đọc giả xa gần được rõ).

Hiện nay bà Nancy Pelosi với cương vị chủ tịch Hạ Viện phải có Trách Nhiệm giúp cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản đưa vụ Nguyễn Chí Thiện này ra ánh sáng công lý. Song song vào đó Bộ Ngoại Giao Anh cũng phải có trách nhiệm bạch hóa vụ Nguyễn Chí Thiện và tập thơ Vô Đề cho tất cả người Việt Nam Không Cộng sản trong và ngoài nước hiểu rõ “Vụ Án Văn Học” này như thế nào. Tại sao các quốc gia Tây phương đã nhân danh Tự Do, Nhân Quyền, Bình Đẳng đã đại diện cho Công Lý mà lại có thể “đồng lõa” với bọn tội đồ của nhân dân Việt Nam là tập đoàn Cộng sản Hà Nội che dấu “Vụ Án Văn Học” Nguyễn Chí Thiện này trong hơn 13 năm qua?!?!?! ( tính từ ngày Nguyễn Chí Thiện sang Mỹ 1/11/95 cho đến nay)

Hiện nay ai cũng hiểu là: Không Có Chuyện Nguyễn Chí Thiện Chạy Vào Sứ Quán Anh Ở Hà Nội. Nhưng tại sao Bộ Ngoại Giao và Sứ Quán Anh đến nay vẫn im lặng khi Nguyễn Chí Thiện và Hà Nội một mực phịa ra chuyện Sứ Quán Anh ở Hà Nội để lường gạt mọi người. Những tiếng nói “nhỏ bé” của người Việt Quốc Gia trong diễn đàn thaoluan9 này không đủ để bộ Ngoại giao Anh và chính phủ Hoa Kỳ lên tiếng hay sao?. Chúng tôi đã bị bỏ rơi, bị lăng nhục, bị hành hạ, bị đánh đập, thân thể bầm dập, gia đình ly tan, ly tán, nước mất nhà tan và nay đã đến lúc chúng tôi không thể làm thinh được nửa. Vậy chờ xem những người Trí Thức Việt Nam sẽ làm gì.

Nhân đây Van Tran cũng xin nói rõ cho tập đoàn đại bịp Nguyễn Chí Thiện, Trần Nhu, Minh Thi, Nguyễn Ngọc Bích, NDMT1939 biết rằng. Nếu muốn Đối Chất với Van Tran thì nên gởi mail lên thẳng diền đàn thaoluan9 cho đọc giả cùng đọc, chứ đừng cho người lén lén giả tên rồi gởi vào hộp thơ của Van Tran nhé. Vì nếu cần thì Van Tran sẽ khư lại vụ Nguyễn Văn Hảo, Võ Văn Kiệt, Lý Thanh Bình “rửa tiền” qua tay của Ron Brown (bộ trưởng thương mại thời ông Bill – đã chết -, nhưng những người trong guồng máy ông Bill và ông Bill vẫn còn đây) để mọi người hiểu rõ tại sao bọn Việt Gian như NDMT lại hãnh diện khi thấy ông Bill “bắt tay làm bạn” với Việt Gian Gian Hà Nội. Vì vậy tên vện Ngọng NDMT tỏ ra đắc ý khi viết ra dưới đây: [“Co`n bo.n ba^y muo^’n du`ng ca^u “ha~y no’i…..” thi` dda^y NDMT ta cho ba^y bie^’t: Cu+.u To^?ng tho^’ng My~ Bill Clinton va` ddu+o+ng kim To^?ng tho^’ng G. Bush dda~ ba(‘t tay va` la`m ba.n vo+’i CSVN. Cha(?ng the^’, chi’nh quye^`n Hoa Ky` co`n ddang cho nhu+~ng chuye^n vie^n va` Si~ quan chuye^n nghie^.p, thu+o+.ng tha(.ng cu?a Ha?i, Lu.c, Kho^ng Qua^n Hoa Ky` dde^? hua^’n luye^.n va` pho^’i ho+.p cu~ng nhu+ dda`o ta.o cho qua^n ddo^.i va` chuye^n vie^n CSVN trong mo^.t so^’ nga`nh va` co^ng ta’c chuye^n mo^n. Chu’ng ba^y co’ gan thi` ha~y lo^i dda^`u ca’c o^ng ddo’ va` chi’nh quye^`n My~ ra ma` lua^.n “Co^ng hay To^.i” theo y’ lu~ chu’ng ba^y ddi. DDu+`ng la`m phie^`n o^ng NDMT nu+~a nhe’.”].

Nếu phải hỏi ông Bill và ông Bush thì Van Tran chỉ hỏi 1 câu thôi. Ai đã đem hàng chục ngàn cán bộ tình báo của Hà Nội vào nước Mỹ để phá hoại cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản chúng tôi. Và chính phủ mấy ông làm như vậy với dụng ý gì?!. Tập đoàn bịp Nguyễn Chí Thiện, Trần Nhu, Minh Thi, Nguyễn Ngọc Bích, NDMT1939 đừng nên xem thường cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản. Từ thời điểm này trở đi bọn Bịp Nguyễn Chí Thiện nên mở mắt để nhìn cho rõ nhé!.

“Vụ Án Văn Học” (thơ Vô Đề) đã làm náo động cộng đồng người Việt khắp nơi trong nhiều năm qua, mà những tên tuổi dưới đây sớm hay muộn gì họ cũng phải ra trước công luận để trả lời. Đó là:

1- Nguyễn Chí Thiện

2- Trần Nhu

3- Minh Thi

4- Nguyễn Ngọc Bích

5- Nguyễn Văn Canh

và tập đoàn kháng chiến Ma Hoàng Cơ Định và còn nhiều tên khác nửa đã và đang tiếp tay cho Cộng sản Hà Nội phá hoại công cuộc đấu tranh của toàn dân Việt trong và ngoài nước. Vậy ngay bây giờ chúng ta phải ghi tên tuổi của chúng vào để thành lập một danh sách, sau này dù chúng có cố gắng chối tội cho chúng cũng khó mà làm được.

Vụ Nguyễn Chí Thiện sẽ chấm dứt chỉ khi nào tập đoàn Việt Gian Cộng sản trong nước tan rã và bỏ chạy.

Văn Trần

—————————————–

http://groups.yahoo.com/group/thaoluan9/message/23965

Thu Nov 27, 2008 4:19 pm

“Do Thuan”

thuando1945

Thưa diễn đàn,

Té ra ông NDMT trong bức thư tôi mới đọc sáng nay đã đóan rất đúng, không hề có “văn khố” nào cả, vì “Văn khố Quốc Thái” đó chính là nhà của ông Patrick Honey! Ông Như Phong mượn cuốn thơ từ nhà ông Honey, trong thời gian đó ông Như Phong đang ở nhà ông bà Lê Mạnh HÙng, và cuốn thơ nằm tại nhà ông bà Hùng cho đến bây giờ bà ấy dọn dẹp đồ đạc trong đó có mớ đồ cũ ông Như Phong để lại, nên tìm ra và gửi cho ông Thiện qua ông Đinh Quang Anh Thái!

Nọ nay ông Thiện và mọi người đã hiểu lầm vì nghe không rõ và không nắm vững tình hình, nay Bà Lê Mạnh Hùng vừa viết thư cho tôi biết sáng nay, nên ta có thể chấm dứt chuyện văn khố quốc thái tại đây!

Tôi cũng thắc mắc không hiểu ông Thúy Đặng nghĩ sao về việc giảo nghiệm chữ viết của ông NCT, giảo nghiệm chữ không đủ chứng minh rằng ông Thiện là chủ cuốn thơ thì ai mới là chủ cuốn thơ?

Thuan

—————————————————-

On 11/27/08, co tich cu si wrote:

Tôi cũng ở trong tình trạng của ông Jo Huỳnh và hoàn toàn đồng ý với ng Jo. Rất mong nhà văn Chu Tất Tiến có những phản luận vào đề, những điểm mà ông Thuy Dang nêu.

Ông Thuy Dang “Tóm lược câu chuyện TÂY DU KÝ của tập thơ VÔ ĐỀ (Hoa Địa Ngục):

Anh NCT xác định chạy vào toà đại sứ Anh ở VN ngày 15-7-1979 để “gửi gắm” tập thơ Hoa Địa Ngục. Câu chuyện xẩy ra trong tòa đại sứ Anh Quốc giữa anh NCT và nhân viên tòa đại sứ do anh NCT kể lại, thì đó là câu chuyện dành cho trẻ em và người lớn ngớ ngẩn nghe (chuyện không dành cho những người hiểu biết). Sau này, năm 2006 anh Sơn Tùng liên lạc với giới chức thẩm quyền bộ Ngoại Giao Anh thì được sự trả lời: Không hay biết gì về chuyện ấy (không có)! Nhưng mặc kệ giới chức có thẩm quyền Anh Quốc nói gì thì nói, tập thơ HĐN từ lời tường thuật của anh NCT thì năm 1980 đã LỪNG LỮNG nằm trong tay giáo sư Patrick Honey. Giáo sư PH này bèn copy một bản giao cho Đỗ Văn đài BBC. Đỗ Văn sau đó chuyển cho Văn Nghệ Tiền Phong (VNTP) để phổ biến đến công đồng VN hải ngoại. VNTP thấy tập thơ đó không có tên, nên đặt tên là BẢN CHÚC THƯ CỦA MỘT NGƯỜI VIỆT NAM. Anh NCT giải thích rằng tập thơ của anh có tên là HOA ĐỊA NGỤC cùng địa chỉ nhà anh NCT ở Hải Phòng viết ngay dưới lá thư bằng tiếng Pháp, nhưng Bộ Ngoại Giao anh đã cắt đi vì tế nhị an ninh cho anh (không hề nói đến TÊN TẬP THƠ còn VIẾT Ở SAU LƯNG lá thư bằng tiếng Pháp)!

Sau khi tập thơ HĐN nằm trong tay giáo sư PH bao lâu không rõ, thì đùng một cái năm 1997 nhà báo Như Phong Lê văn Tiến đi chơi Anh Quốc bắt gặp tập thơ HĐN đang bị “cùm hai chân” tại văn khố Quốc Thái (văn khố này đễ thường đến năm 8000 cũng chưa tìm ra được địa chỉ), liền chụp màu 10 bản, và tặng cho anh NCT một bản. Thế rồi không một lời giải thích nào có thể phù hợp được, là tập thơ HĐN lại “phá cùm, trốn trại” văn khố Quốc Thái về ẩn náu tại nhà giáo sư PH ít ra là từ khi ông PH chết năm 2005. Rồi năm 2008 bà PH lục kho, đúng là “Vừng ơi, mở ra” biết được tập thơ này là của anh NCT nên gửi trả (qua trung gian). Khi có tập thơ này, anh NCT không thèm trình làng hôm họp báo, nhưng lại trình làng qua ống kính camcorder của cô Hoàng Vân. Và oái oăm thay, bản copy màu (từ bản chính) của Như Phong LVT về trang có lá thư bằng tiếng Pháp không bị cắt phía dưới, nhưng trang thư tiếng Pháp bản chính mà anh NCT đưa lên ống kính thì có phần cắt phía dưới. Và đặc biệt thay vì tên tập thơ như anh NCT nói ở phía cuối lá thư tiếng Pháp đã bị cắt, thì nay từ bản chính anh NCT cầm trong tay lại có tên tập thơ là HOA ĐIA NGỤC với hàng chữ Pháp FLEURS DE L’ENFER (POÈMES) ở phía sau lưng lá thư bàng tiếng Pháp (trang 1). Cùng nếu như vậy, thì VNTP chả lẽ không có được copy mặt sau lá thư tiếng Pháp ư? Vô lý nhỉ? Vô lý nữa là trước đây anh NCT cũng không hề nói đế đã viết tên tập thơ ở mặt sau lá thư tiếng Pháp. Thế rồi tập thơ HĐN nói đã nằm trong văn khố Quôc Thái mà không hề thấy có dấu barcode hay có trang nào có dấu mộc đóng để “chứng tích” là của văn khố Quốc Thái. Và đã là ở văn khố rồi, thì giáo sư Patrick Honey phải ăn cắp tập thơ HĐN thì mới có mà đưa cho anh NCT. Tuy rằng, cứ cho là tập thơ HĐN là “thực” của anh NCT đi chăng nữa, thì việc giáo sư PH đã ăn cắp tập thơ HĐN này từ văn khố Quốc Thái là rõ nét rồi. Nay anh NCT đang giữa tập thơ, thì chắc chắn anh NCT đang phạm tội “OA TRỮ ĐÔ ĂN CẮP”, có nghĩa anh NCT cũng là MỘT TÊN ĂN CẮP.”

Cô Tịch Cư Sĩ

———————————————————————————————-

2008/11/27 jo huynh

Kính anh Chu Tất Tiến, anh Tôn Thất Sơn và chị Đỗ thị Thuấn (BV),

Thư này anh Thuy Dang đã gửi cho anh NDMT nên tôi chỉ xin gởi cho ba anh chị. Tuy anh CTT có hồi âm cho tôi hai thư, giải thích nhiều nhưng không hề đi vào trọng điểm mà anh Thuy Dang ghi ra. Bài viết của chị BV cũng vậy. Tôi là người bênh vực lập luận của anh Phan Nhật Nam nhưng sau khi thấy anh Thuy Dang trình bày tôi phải công nhận là anh Thuy nói đúng.

Nếu anh Chu Tất Tiến, anh Tôn Thất Sơn không phản bác được, xin các anh chị cũng lên tiếng. Chúng ta đều vì người anh hùng, tác giả của tập thơ Vô đề mà tìm ra chân tướng, không phải vì ghét hay thương một cá nhân ông NCT mà nhắm mắt trước sự thật. Chúng ta càng có tội với người anh hùng khi đứng ra bao che cho kẻ giả danh, lại có thể là gián điệp của VC.

Mong anh Chu Tất Tiến đọc kỹ bài dưới đây của anh Thuy Dang.

Chúc các anh chị thân nhàn tâm lạc.

Jo

2008/11/27 Thuy Dang

ANH NGUYỄN CHÍ THIỆN KHÔNG LÀ TÁC GIẢ TẬP THƠ VÔ ĐỀ

Chào anh NDMT,

Xin anh NDMT đừng tự ái, tôi hỏi với lòng thành thật. Anh NDMT có biết thế nào là nghị luận không? Đã từng đọc chuyện trinh thám hay một vài nghi án xa xưa như là về cái chết của Napoléon Đại Đế chưa? Kiến thức “nông cạn” nên những vấn đề đơn giản mà cứ như là truyện Sao Hỏa không bằng.

Anh NDMT viết: “Xin đừng ngụy biện là muốn tìm SỰ THẬT VỀ TÁC GIẢ HDN để trả nó về cho “GIÁ TRỊ NGUYÊN VẸN CHO ĐẠO ĐỨC VĂN HỌC”. Vấn đề TÁC GIẢ, VĂN HỌC VÀ GIÁ TRỊ CỦA TẬP THƠ KHÔNG NHẤT THIẾT NGAY BÂY GIỜ, TRONG LÚC NẦY. MỘT NGHI ÁN VĂN HỌC CÓ THỂ KÉO DÀI HẰNG CHỤC HAY TRĂM NĂM. Anh có dám chắc là sẽ hoàn tất “Nghi Án” nầy trong một thời gian ngắn và bằng phương tiện lăng nhục, xuyên tạc, bôi bẩn nhau trên các diễn đàn của đủ mọi thành phần xã hội như thế nầy không? Tôi không tin và hoàn toàn không chấp nhận. (NDMT viết)”

Anh NDMT nghĩ thế nào là phải cần bao nhiêu năm mới kết thúc? Anh nghĩ sao, liệu bài “Quái Thai” Hoa Địa Ngục cũng là “lăng nhục, xuyên tạc, bôi bẩn” NCT ư?

Nghi án Nguyễn chí Thiện (NCT) không phải là tác giả tập thơ VÔ ĐỀ (Hoa Địa Ngục) đã kết thúc trước mắt anh NDMT rồi đó. Sao, anh NDMT vẫn ngủ mơ, không nhìn thấy ư!

CHÍNH TỰ ANH NCT TỰ LẬT TẨY ANH NCT KHÔNG PHẢI LÀ TÁC GIẢ TẬP THƠ VÔ ĐỀ (Hoa Địa Ngục) BẰNG CÂU CHUYỆN TỰ THUẬT VÔ CÙNG VÔ LÝ VỀ CUỘC “TÂY DU KÝ” CỦA TẬP THƠ VÔ ĐỀ.

Tóm lược câu chuyện TÂY DU KÝ của tập thơ VÔ ĐỀ (Hoa Địa Ngục):

Anh NCT xác định chạy vào toà đại sứ Anh ở VN ngày 15-7-1979 để “gửi gắm” tập thơ Hoa Địa Ngục. Câu chuyện xẩy ra trong tòa đại sứ Anh Quốc giữa anh NCT và nhân viên tòa đại sứ do anh NCT kể lại, thì đó là câu chuyện dành cho trẻ em và người lớn ngớ ngẩn nghe (chuyện không dành cho những người hiểu biết). Sau này, năm 2006 anh Sơn Tùng liên lạc với giới chức thẩm quyền bộ Ngoại Giao Anh thì được sự trả lời: Không hay biết gì về chuyện ấy (không có)! Nhưng mặc kệ giới chức có thẩm quyền Anh Quốc nói gì thì nói, tập thơ HĐN từ lời tường thuật của anh NCT thì năm 1980 đã LỪNG LỮNG nằm trong tay giáo sư Patrick Honey. Giáo sư PH này bèn copy một bản giao cho Đỗ Văn đài BBC. Đỗ Văn sau đó chuyển cho Văn Nghệ Tiền Phong (VNTP) để phổ biến đến công đồng VN hải ngoại. VNTP thấy tập thơ đó không có tên, nên đặt tên là BẢN CHÚC THƯ CỦA MỘT NGƯỜI VIỆT NAM. Anh NCT giải thích rằng tập thơ của anh có tên là HOA ĐỊA NGỤC cùng địa chỉ nhà anh NCT ở Hải Phòng viết ngay dưới lá thư bằng tiếng Pháp, nhưng Bộ Ngoại Giao anh đã cắt đi vì tế nhị an ninh cho anh (không hề nói đến TÊN TẬP THƠ còn VIẾT Ở SAU LƯNG lá thư bằng tiếng Pháp)!

Sau khi tập thơ HĐN nằm trong tay giáo sư PH bao lâu không rõ, thì đùng một cái năm 1997 nhà báo Như Phong Lê văn Tiến đi chơi Anh Quốc bắt gặp tập thơ HĐN đang bị “cùm hai chân” tại văn khố Quốc Thái (văn khố này đễ thường đến năm 8000 cũng chưa tìm ra được địa chỉ), liền chụp màu 10 bản, và tặng cho anh NCT một bản. Thế rồi không một lời giải thích nào có thể phù hợp được, là tập thơ HĐN lại “phá cùm, trốn trại” văn khố Quốc Thái về ẩn náu tại nhà giáo sư PH ít ra là từ khi ông PH chết năm 2005. Rồi năm 2008 bà PH lục kho, đúng là “Vừng ơi, mở ra” biết được tập thơ này là của anh NCT nên gửi trả (qua trung gian). Khi có tập thơ này, anh NCT không thèm trình làng hôm họp báo, nhưng lại trình làng qua ống kính camcorder của cô Hoàng Vân. Và oái oăm thay, bản copy màu (từ bản chính) của Như Phong LVT về trang có lá thư bằng tiếng Pháp không bị cắt phía dưới, nhưng trang thư tiếng Pháp bản chính mà anh NCT đưa lên ống kính thì có phần cắt phía dưới. Và đặc biệt thay vì tên tập thơ như anh NCT nói ở phía cuối lá thư tiếng Pháp đã bị cắt, thì nay từ bản chính anh NCT cầm trong tay lại có tên tập thơ là HOA ĐIA NGỤC với hàng chữ Pháp FLEURS DE L’ENFER (POÈMES) ở phía sau lưng lá thư bàng tiếng Pháp (trang 1). Cùng nếu như vậy, thì VNTP chả lẽ không có được copy mặt sau lá thư tiếng Pháp ư? Vô lý nhỉ? Vô lý nữa là trước đây anh NCT cũng không hề nói đế đã viết tên tập thơ ở mặt sau lá thư tiếng Pháp. Thế rồi tập thơ HĐN nói đã nằm trong văn khố Quôc Thái mà không hề thấy có dấu barcode hay có trang nào có dấu mộc đóng để “chứng tích” là của văn khố Quốc Thái. Và đã là ở văn khố rồi, thì giáo sư Patrick Honey phải ăn cắp tập thơ HĐN thì mới có mà đưa cho anh NCT. Tuy rằng, cứ cho là tập thơ HĐN là “thực” của anh NCT đi chăng nữa, thì việc giáo sư PH đã ăn cắp tập thơ HĐN này từ văn khố Quốc Thái là rõ nét rồi. Nay anh NCT đang giữa tập thơ, thì chắc chắn anh NCT đang phạm tội “OA TRỮ ĐÔ ĂN CẮP”, có nghĩa anh NCT cũng là MỘT TÊN ĂN CẮP.

Rõ ràng tùy tiện nặn ra tình tiết tùy theo khi nào cần, mà quên đi rằng trước kia anh NCT đã nói hay đã xác định như thế nào. Tạo thành những chi tiết mâu thuẫn không cách chi phân giải, tức tự anh NCT đã tự bộc lộ ra cái gian manh từ chính minh (NCT) chứ không ai gán ghép cho cả.

Trên diễn đàn hay ở ngoài xã hội cũng vậy, một lần nói sai là đã bị phỉ nhổ và bất tín rồi. Huống hồ với anh NCT thì đã biết bao nhiêu lần?

Với tình tiết về câu chuyện “TÂY DU KÝ” HOA ĐỊA NGỤC nêu trên. Thử hỏi, liệu quý vị trên diễn đàn và anh NDMT còn chút gì, tí tị tì ti gì … để khả tín được anh NCT là tác giả tập thơ VÔ ĐỀ nữa không!

Anh NCT không có chút gì để khả tín là TÁC GIẢ tập thơ VÔ ĐÊ như trình bày, thì có nghĩa nghi án đã chấm đứt.

Còn ai là tác giả đích thực của tập thơ VÔ ĐỀ, thì cho dù đến muôn đời không tìm ra thì cũng không ai gọi là nghi án nữa. Bởi không có tên thì gọi là Vô Danh (Khuyết Danh).

Để gọi là NGHI ÁN, nghĩa là có ai định (hay đã) chiếm hữu vật gì đó (sở hữu), mà mọi người hay giới chức có thẩm quyền nghi không phải của người đó (kể cả người đó đã chết). Và mọi người đặt vấn đề, truy cứu lại… thì mới gọi là NGHI ÁN.

Giờ đây tập thơ VÔ ĐỀ là của tác giả VÔ DANH thì coi như nghi án đã giải quyết xong ngay trước mắt anh NDMT rồi đó. Nó cũng giống như nhiều tác phẩm không tìm ra tên tác giả là thường, và đều gọi là VÔ DANH (khuyết danh). Giả dụ như những bài thơ của TTKH: Hai sắc hoa ti gôn….. Có ai gọi là nghi án đâu, dù chẳng ai biết TTKH là ai (đồng nghĩa với Vô Danh)

(Còn như vậy ta phải tính sao về việc anh NCT đã đăng ký bản quyền tên anh NCT về tập thơ VÔ ĐỂ (HĐN) với chính quyền rối. Thì đó lại là chuyện khác, nó không còn dính đến vấn đề nghi án tập thơ VÔ ĐỀ nữa. Giải quyết hay không giải quyết vấn đề đó, không phải là quan trọng.)

………………………………

Thưa anh NDMT, anh không biết một tí gì về dẫn chứng bằng lý luận để minh chứng một vấn đề cụ thể nào mà mình muốn trình bày. Anh nói tôi viết ‘bắt quàng và lạc đề” về vấn đề anh cho rằng anh NCT mù tịt là anh muốn nói đến băng Video trong phạm vi của cô Hoàng Vân phỏng vấn (mà anh coi đó không phải là cuộc phỏng vấn), rằng là anh NCT không biết computer, rằng cô Thuấn tài lanh…

Tôi dẫn chứng lời anh Chu tất Tiến đã xác định những người như anh Chu tất Tiến, Phan nhât Nam, Đỗ thái Nhiên, Trần phong Vũ và cô Bút Vàng đang hỗ trợ vây quanh anh NCT, và rằng tôi nói những người này có truyền hình, báo và trang web là nói đến thế mạnh của anh NCT từ những người hỗ trợ này. Để minh chứng anh NCT không mù tịt, băng Video đó khống phải là “lỗi” tài lanh….của cô Thuấn đâu…. Tôi không muốn viết dài về vấn đề này nữa, vì hiểu kiến thức của anh thế nào rồi. Anh thử email riêng hỏi anh Hoàng xem tôi viết có lạc đề về đề mục đó không đã, rồi anh tiếp tục trình bày với tôi (Sở dĩ tôi khuyên anh hỏi anh Hoàng Phố Nắng, vì tôi biết email qua lại giữa hai anh rất thân và ân cần).

Thôi nhé, chúc anh Happy Thanksgiving.

Trân trong,

BN 587

On 11/26/08, MienTay NguoiDan wrote:

Chào anh Thúy Đặng,

Tôi (NDMT) cũng xin minh định với anh Thúy Đặng rằng trong bài viết bên dưới – trực tiếp cho anh – tôi không hề nói rằng anh đã “bóng gió hay kết tội gián điệp” cho ông NCT. Vì lẽ đó, tôi không thấy có trách nhiệm phải “đọc lại” hay phải “tự trọng” theo đề nghị của anh. Tôi đã thừa tự trọng rồi. Tôi đã biết giới hạn và chọn lựa ngôn từ của mình cho từng cá nhân, từng sự kiện và từng đề tài trao đổi trên diễn đàn chớ không hỗ lốn, bắt quàng từ chuyện nầy qua chuyện khác, người nầy qua người khác như anh đã làm (sẽ trình bày bên dưới).. Cám ơn và xin trả lại cho anh lời giáo đầu không cần thiết.

Tôi cũng minh thị với anh là trong một đề tài khác, cho những netters khác, vì có quá nhiều “Giả thuyết” từ trước đến nay kết án ông NCT là “Gián Điệp” của CSVN cài ra hải ngoại để lũng đoạn và lãnh đạo để HHHG với CSVN trong tương lai nên tôi có đưa ra ý kiến để mọi người thấy rằng những giả thuyết như thế là ngu xuẩn, vô hình trung tâng bốc CSVN một cách trắng trợn. Tiếp theo đó tôi cũng nhân vào những giả thuyết như thế mà đặt ra những câu hỏi về anh, tức Thúy Đặng, để làm sáng tỏ thêm tính phủ định, tiêu cực của những giả thuyết vừa nêu. Tôi không phủ nhận rằng anh chưa bao giờ chính thức nói hay viết như thế. Nhưng tôi dự đoán rằng người ta sẽ gian hùng góp nhặt những xác định về ông NCT của anh qua các bài viết để kết nối vào giả thuyết “Gián điệp” mà chúng sẽ làm cho tình hình hay sự kiện nghiêm trọng hơn, tan nát cả Cộng Đồng NVHN hơn. Do đó tôi đã quyết định chận trước. Nếu anh không hài lòng thì ngay bây giờ tôi cũng có thể trực tiếp đặt nghi vấn đó với anh cũng chưa muộn. Anh có muốn thế không? Anh có muốn chúng ta mở thêm một đề tài, một chiến trận mới không? Tôi thì thấy không cần thiết vì đã quá ngao ngán, chán chường cho những người VNHN cứ choảng nhau mà không hề chú tâm lo nghĩ đến đất nước và dân tộc cùng hơn 85 triệu đồng bào đang đau khổ bên quê nhà. Vã lại, tôi đã quyết định sẽ ngưng những cuộc trao đổi trên các diễn đàn kể từ ngày mai. Tôi cần tịnh dưỡng, trị bệnh và lắng tâm trước những nghịch cảnh não lòng.

Thế thì tôi cũng đề nghị anh Thúy Đặng nên biết giới hạn phần nào và chỉ nên trực tiếp vào đề tài mà chúng ta đang trao đổi.

Anh Thúy Đặng,

Anh lại cũng mang bệnh háo danh và thích được khen tặng nữa ư? Tôi đã khen anh rồi mà anh chưa cảm thấy thích thú và hả dạ sao? Tôi đã khen anh “quá khéo léo”, “đã thành công trong bài viết” và còn đề nghị “anh có thể tự hào” nữa mà. Tôi cũng khen anh “tỉ mỉ, nghiêm túc trích dẫn” nữa kia. Tôi cũng nói rằng tôi từng “ngưỡng mộ” anh nữa đó. Chưa đủ à? Anh còn muốn tôi phải làm sao nữa thì anh mới hài lòng hả dạ?

Thôi để tôi cố gắng tiếp tục khen anh nữa nghen,

1/. PHỎNG VẤN HAY TRAO ĐỔI?:

Tôi đã khen anh TD “đã quá khéo léo nghiêm trọng hóa vấn đề để hướng dẫn dư luận hiểu sai lệch ý nghĩa cuộc trao đổi giữa bà Bút Vàng DTT và ông Nguyễn Chí Thiện trong Video như một cuộc điều tra hình sự của những chuyên viên và cơ quan điều tra chuyên nghiệp cấp quốc gia” thì sai chỗ nào đâu?

Anh cho rằng anh đã dùng khả năng và “chuyên môn” để phân tích hay nhìn nó dưới khía cạnh chuyên nghiệp như một thẩm tra viên về tội phạm trước chuyện tâm tình, giải thích của hai cá nhân Hoàng Vân và NCT là quyền của anh. Nhưng khi anh cố tin`h hướng dẫn mọi người hiểu đó là một cuộc thẩm cung để nghĩ theo kết luận của anh thì anh hoàn toàn sai. Xin anh đừng hồ đồ hay nhập nhằng định nghĩa một sự kiện chỉ bằng một câu hỏi khơi màu của bà Thuấn như anh đang làm.

Thế nào là một cuộc PHỎNG VẤN? Thế nào là một cuộc TRAO ĐỔI?

Cuộc PHỎNG VẤN, thông thường và trên nguyên tắc, đòi hỏi phải có CHỦ ĐỀ và THỜI LƯỢNG hẳn hoi. Phỏng vấn viên sẽ đặt câu hỏi và dành toàn thời gian cho người bị hỏi trả lời đến khi thỏa đáng hay hết ý. Tuyệt đối PVV không xen vào hay cướp lời người trả lời. Nếu có thắc mắc hay cần làm sáng tỏ những gì trong câu trả lời thì phải đợi cho người trả lời phát biểu xong rồi đặt lại câu hỏi kế tiếp. Và cứ thế mà làm cho đến khi mọi việc đã được thỏa mãn theo CHỦ ĐỀ đặt ra và trong thời lượng cho phép.

Cuộc TRAO ĐỔI là sự nói qua nói lại giữa hai hay nhiều người về một vài đề tài không nhất định và thường cũng không có thời lượng qui định. Vì là trao đổi nên không ai nhường ai, thậm chí có khi còn cướp lời nhau. Việc đó đã ràng ràng trong video.

Theo hai định nghĩa gợi ý trên, anh Thúy Đặng và mọi người thấy hình thức và nội dung của cái video do bà Thuấn làm ra đó nó có tiêu chuẩn nào? Chắc chắn nó chỉ là cuộc TRAO ĐỔI mà thôi.

2/. NÂNG CAO HAY KHÔNG?:

Xin anh TD đừng cho tôi và mọi người “ngây thơ” để tin anh rằng đó là một cuộc phỏng vấn bằng cách chỉ đưa ra được một chứng minh câu hỏi khơi màu cho cuộc trao đổi của bà Thuấn mà bỏ qua tất cả nội dung hay phương thức khác. Anh tự nâng cao vấn đề và múa bút khoe tài của anh quá rõ ràng rồi còn gì. Từ cuộc TRAO ĐỔI mà anh TD đã dùng ngòi bút “sắc bén” và “chuyên môn” để thổi phồng và biến nó thành cuộc PHỎNG VẤN để căn cứ vào đó mà điều tra hình sự thì tôi cho là anh “nghiêm trọng hoá vấn đề” thì đâu phải là sai lầm hay quá đáng. Xin đừng nói với tôi và mọi người sự “trung thực”. Con Kiến đã được anh biến thành con Bò Mộng mà bảo “trung thực” được ư? Tôi khen anh có tài và can đảm dó.

3/. BẮT QUÀNG VÀ LẠC ĐỀ:

Tôi đang trao đổi với anh TD về chuyện cái video giữa ông NCT và bà DTT và viết rằng:

” ” Theo tôi đoán, ông NCT hoàn toàn mù tịt về những gì thực sự xảy ra trên các diễn đàn, mà chỉ được biết chúng qua trung gian và sự thêu dệt của bà DTT để rồi hành động theo tự ái và đề nghị hoặc yêu cầu của bà ta. Từ đó cho thấy việc thực hiện Video chỉ nhằm mục đích chứng minh là ông NCT đang có BẢN CHÍNH tập thơ HDN trong tay hơn là chứng minh, giải tỏa những “tội trạng” cáo buộc khác. Và dĩ nhiên, với cái tính tài lanh, lanh chanh nhưng thiếu khôn ngoan của bà Thuấn, nó đã không được sắp xếp hay soạn thảo những vấn đề cần trình bày và cũng không hề dự liệu được những gì sẽ xảy ra (để tránh) sau khi nó được đưa ra trước mắt mọi người, nhất là những cặp mắt “cú vọ”. thì anh TD lại bắt quàng sang chuyện các ông nhà văn, nhà báo, luật sư và đem bài viết của họ chứng minh là sao? Nó có ăn nhập gì với cái video đâu nào?

Vả lại, như trong bài anh TD trích dẫn thì ông Chu Tất Tiến chỉ nói trên quan niệm và trách nhiệm của ông ta rằng::”chúng tôi đã xử dụng hết khả năng của chúng tôi để nhận xét về Nguyễn chí Thiện.” khi viết bài bênh vực cho ông NCT chớ các ông ấy đâu minh thị là luôn luôn cố vấn hay thường xuyên hợp tác với ông NCT trong mọi trường hợp, mọi vấn đề? Thế thì khi tôi cho rằng việc thực hiện cái video đó chỉ là ý kiến của bà DTT muốn ông Thiện chứng minh cho mọi người thấy ông ta đang có BẢN CHÍNH tt HDN đâu có sai? Còn việc ông Thiện không có computer nên không vào diễn đàn thì nhất định là thực sự mù tịt về những gì xảy ra trên net là hoàn toàn đúng chớ sao anh lại bắt bẻ? Ngây thơ chỗ nào? Khờ khạo chỗ nào? Những gì ông ta biết được chỉ qua trung gian bà DTT hay người quen khác thì có gì không hợp lý? Sự thực ràng ràng đó mà anh cứ bắt người khác hiểu theo ý hay sự suy diễn của anh thì có phải hồ đồ và quá đáng chăng?

Anh TD lại bắt quàng rằng những người như PNN, CTT, DTN, TPV và DTT có ” co’ “có cả “truyền hình, báo chí, trang web” trong tay, xoay quanh lo toan mọi mặt cho anh NCT đấy” thì lại càng hồ đồ nữa rồi. Chúng ta đang nói về cái gì? Phải chăng là cái video và những sự kiện xảy ra trên net? Nó đâu có dính dáng gì đến mấy cái truyền hình, báo chí hay trang web đâu nào? Vả lại, các cơ quan “truyền hình, báo chí, trang web” đâu phải chỉ lập ra để “xoay quanh và lo toan mọi mặt cho anh NCT” như anh TD nói đâu nào? Bản thân, vợ con và gia đình những người ấy đâu thể ăn không khí và sống ngoài trời để chỉ “xoay quanh và lo toan mọi mặt cho ông NCT” như anh TD nói được. Anh lại phóng đại và thổi phồng nữa rồi đấy nhé. Thế mà dám tự hào là “trung thực” sao? Ngòi bút của anh TD “sắc bén” đến thế là cùng tuyệt rồi!

4/. VỀ CHUYỆN HỌP BÁO:

Thưa anh Thúy Đặng,

Tôi nghĩ là tôi đã phân tích khá đầy đủ về việc nầy nhưng anh vẫn không chịu hiểu thì cũng đành thôi. Mong anh đọc lại cho kỹ. Tôi dùng chữ ĐÚNG NGHĨA và ĐÚNG CHỨC NĂNG kèm theo cuộc HB. Tự đó đã nói lên ý nghĩa cần nhấn mạnh. Không ai phủ nhận là cuộc HB không được TỔ CHỨC. Nhưng tổ chức ĐÚNG NGHĨA hay không cho một cuộc HB mới là vấn đề cần mổ xẻ. Tổ chức mà chỉ mướn phòng, chuẩn bị bàn ghế, âm thanh và chỗ ngồi cho người tham dự thì có gì đáng nói? Cái quan trọng là NỘI DUNG và NHỮNG NGUYÊN TẮC TRAO ĐỔI CÓ PHÙ HỢP HAY KHÔNG. Căn cứ vào điểm nầy thì ai cũng thấy là nó hoàn toàn không có tổ chức ĐÚNG NGHĨA.

Còn vấn đề CHỨC NĂNG thì ông Trần Phong Vũ và cô Xuân Mai dù trên danh nghĩa là ĐIỀU HỢP VIÊN nhưng anh Thúy Đặng và mọi người có thấy họ đã hành sử ĐÚNG CHỨC NĂNG một DHV hay không? Hoàn toàn không. Chính thế mà đã đưa đến tình trạng luộm thuộm và không ĐÚNG NGHĨA MỘT CUỘC HỌP BÁO. Và đó cũng là sơ xuất để anh TD kết tội nặng nề ông NCT “Gian lận giờ giấc”. Tôi xin để cho mọi người phê phán anh đúng hay tôi đúng về điểm nầy. Tôi chỉ xin nhắc lại với anh là ngay cả những chuyên gia về HB, Debate hay truyền thông vẫn không tránh khỏi những sơ sót như thế (giờ giấc) nên họ phải có người chỉ chuyên về kiểm soát thời lượng. Và tôi cũng đã phân tích rõ nếu bà HDT còn muốn trao đổi thì bà ta có quyền yêu cầu xem lại hay khiếu nại giờ giấc. Không ai ăn gian được. Anh TD muốn chuyện bé xé to hay thổi phòng thì mọi người sẽ đánh giá anh. Tôi đã hết khả năng giải thích.

Còn việc HB có tính toán hay không như anh hỏi thì tôi sẽ trả lời là họ có tính toán. Nếu không tính toán thì đã không có cảnh mà anh TD đã ví von là “Tam Cố Thảo Lư”. Họ tính toán HB để vạch mặt gian trá của bà HDT và báo SGN đã trắng trợn lăng nhục họ suốt nhiều năm qua. Họ còn tính toán cả việc gom tiền để đánh cuộc với bà HDT vì bà ta đã gian xảo nói rằng bà ta có giấy xác nhận giảo tự mà không hề chứng minh hay đăng lên mặt báo. Chỉ dám nói dốc để lòe thiên hạ chơi. Họ đã tính toán đúng thời và địa điểm để vạch mặt kẻ gian trước mọi người và các cơ quan truyền thông, báo chí. Họ tính toán đúng nhưng hành động hơi bộp chộp nên con mồi chạy mất!

Chuyện anh TD ngờ vực rằng ông NCT và những người ủng hộ ông ta sẽ không thực hiện lời hứa sau khi thắng cuộc là quyền của anh. Nhưng tôi tin rằng qua lời nói với câu văn rõ ràng như anh đã viết như thế là anh đã cố tình nhục mạ rất nhiều người vì ác cảm hay vì nhất thời mê muội. Một người biết tự trọng hay một ngòi bút đứng đắn không làm thế bao giờ anh Thúy Đặng ạ! Hãy bình tĩnh lại đi anh. Vô cớ viết lời nhục mạ một số đông người bằng cái định kiến sẵn có của mình không là hành vi khôn ngoan. Viết mà không biết “lách” cũng nguy hiểm lắm! Điều nầy một lần nữa xác định anh “NGÂY THƠ” rồi đấy chớ không phải tôi đâu.. “Bút Sa Gà Chết”!!

5/. VIỆT CỘNG LÚNG TÚNG?

Anh Thúy Đặng lại cố tình hiểu sai ý của tôi nữa rồi. Tôi đang nói chuyện trên các DIỄN ĐÀN ĐIỆN TỬ anh có hiểu không? Khi trong nước VC bị lúng túng thì họ cho người tung những chuyện trời ơi đất hỡi lên các diễn đàn để mọi người xà quần vào đó mà không để tâm hoặc xao lãng đến những chuyện rắc rối trong nước. Điển hình là vu. Thái Hà và Hoàng Sa, Trường Sạ Anh TD và mọi người có thấy rõ ràng mấy tháng nay hầu như trên CÁC DIỄN ĐÀN ĐIỆN TỬ thì đại đa số netters chỉ xà quần chuyện ông NCT và HDN? Nó đã chiếm gần như 70 đến 80 % các bài posted rồi hay chăng? Chỉ một số ít bài về những việc trong nước mà nó đã chia cho các vấn đề từ thiện nữa rồi. Anh có thấy như thế là hợp lý chăng? Hãy tự vấn lương tâm và nhìn sự thật phũ phàng ấy đi anh Thúy Đặng à.

Xin đừng ngụy biện là muốn tìm SỰ THẬT VỀ TÁC GIẢ HDN để trả nó về cho “GIÁ TRỊ NGUYÊN VẸN CHO ĐẠO ĐỨC VĂN HỌC”. Vấn đề TÁC GIẢ, VĂN HỌC VÀ GIÁ TRỊ CỦA TẬP THƠ KHÔNG NHẤT THIẾT NGAY BÂY GIỜ, TRONG LÚC NẦY. MỘT NGHI ÁN VĂN HỌC CÓ THỂ KÉO DÀI HẰNG CHỤC HAY TRĂM NĂM. Anh có dám chắc là sẽ hoàn tất “Nghi Án” nầy trong một thời gian ngắn và bằng phương tiện lăng nhục, xuyên tạc, bôi bẩn nhau trên các diễn đàn của đủ mọi thành phần xã hội như thế nầy không? Tôi không tin và hoàn toàn không chấp nhận.

Người ta “Treo đầu Dê bán Thịt Chó ” quá nhiều rồi. Xin đừng lừa phỉnh nhau nữa.

Xin cám ơn và xin chào tạm biệt.

NDMT

On Wed, 11/26/08, Thuy Dang
wrote:

TRẢ LỜI ANH NDMT VỀ “QUÁI THAI” HOA ĐIA NGỤC

Chào anh Mien Tay NguoiDan (NDMT),

Trước khi trả lời các câu hỏi của anh, tôi minh định rằng từ trước đến nay, chưa bao giờ viết, đặt vấn đề hay bóng gió rằng anh Nguyễn chí Thiện (NCT) là tình báo, gián điệp, yết kiêu Hà Nội …..Nên tất cả những gì anh viết về tôi, hay viết cho ai đó ám chỉ để hỏi tôi về vấn đề nêu trên là hoàn toàn sai. Anh hãy tự trọng và đọc kỹ các bài tôi đã viết mà đặt vấn đề cho đúng.

Trả lời câu số 1: Anh NDMT cho rằng tôi “đã quá khéo léo nghiêm trọng hóa vấn đề để hướng dẫn dư luận hiểu sai lệch ý nghĩa cuộc trao đổi giữa bà Bút Vàng DTT và ông Nguyễn Chí Thiện trong Video như một cuộc điều tra hình sự của những chuyên viên và cơ quan điều tra chuyên nghiệp cấp quốc gia. (NDMT viết)”

Thế anh bảo tôi phải viết thế nào, viết ngù ngờ để cho anh NDMT đễ bắt bẻ tôi, thì mới là đúng theo ý anh phải không?

Khi tôi viết theo chuyên môn để không bị ai bắt bẻ, coi thường, thì ít ra anh NDMT cũng phải thích thú khâm phục chứ. Tôi viết để tìm ra sự thật, thì chả lẽ tránh không áp dụng phương pháp điều tra trong phương thức tìm ra sự thật ư? Lạ nhỉ, thưa anh NDMT, bài nào tôi viết đưa lên diễn đàn đều với trọn lòng trung thực và trang trọng, không bao giờ có ý đùa. Với tất cả tâm tư, hết khả năng để trình bày vấn đề đến quý vị trên diễn đàn được khúc chiết và tường tần.

Sự kiện (việc) đưa ra TRUNG THỰC đúng như những gì mà anh NCT đã trình bày, tôi không hề thêm bớt về tình tiết. Sao anh lại lái thành tôi hướng dẫn dư luận hiểu sai lệch ý nghĩa CUỘC TRAO ĐỒI giữa “bà Bút Vàng DTT và ông Nguyễn Chí Thiện”.

Anh NDMT cho cuốn Video đó là CUỘC TRAO ĐỔI à? Lạ nhỉ, thế mà ai xem cũng coi đó là một CUÔC PHỎNG VẤN đấy!

Mở đầu là lời hỏi của cô Thuấn: “Bây giờ, anh(NCT)…tập tài liệu này như thế nào…anh(NCT) nói lại hộ tôi.(nguyên văn lời cô Thuấn ở phần audio)”

Thưa anh NDMT, lời đó là lời PHỎNG VẤN rồi, không phải lời TRAO ĐỒI đâu!

Nâng cao hay không là tùy theo quan điểm, trình độ của người viết. Không thể ràng buộc người viết phải theo mức độ này, hay không nên đưa cao vấn đề, vì đó là cuộc TRAO ĐỒI tầm thường của hai người (Cô Thuấn và anh NCT), không biết gì, vì không biết computer…..

Thưa anh NDMT, sao anh có vẻ NGÂY THƠ thế! Buồn thật, anh nghĩ anh NCT cũng “ngây thơ” như vậy sao?

Anh NDMT viết: “Theo tôi đoán, ông NCT hoàn toàn mù tịt về những gì thực sự xảy ra trên các diễn đàn, mà chỉ được biết chúng qua trung gian và sự thêu dệt của bà DTT để rồi hành động theo tự ái và đề nghị hoặc yêu cầu của bà ta. Từ đó cho thấy việc thực hiện Video chỉ nhằm mục đích chứng minh là ông NCT đang có BẢN CHÍNH tập thơ HDN trong tay hơn là chứng minh, giải tỏa những “tội trạng” cáo buộc khác. Và dĩ nhiên, với cái tính tài lanh, lanh chanh nhưng thiếu khôn ngoan của bà Thuấn, nó đã không được sắp xếp hay soạn thảo những vấn đề cần trình bày và cũng không hề dự liệu được những gì sẽ xảy ra (để tránh) sau khi nó được đưa ra trước mắt mọi người, nhất là những cặp mắt “cú vọ”. (NDMT viết)”

Mời anh NCMT đọc lời của anh Chu tất Tiến (CTT) đưa lên diễn đàn hôm nay ngày 25-11-08: “1-Chắc anh (jo huynh) đã biết chúng tôi, Trần Phong Vũ, Phan Nhật Nam, Đỗ Thái Nhiên, Chu Tất Tiến, và Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn không phải là những người hồ đồ, viết bài bảo vệ Nguyễn Chí Thiện vì quyền lợi. Cũng như quý vị thức giả khác, chúng tôi đã xử dụng hết khả năng của chúng tôi để nhận xét về Nguyễn chí Thiện. Riêng Phan Nhật Nam đã có cơ hội đã qua những nơi giam tù Nguyễn Chí Thiện và biết nhiều hơn chúng tôi về con người Nguyễn chí Thiện. Trước khi chúng tôi lên tiếng bảo vệ danh dự của Nguyễn Chí Thiện, một người hùng trong thơ văn chống Cộng, một chiến sĩ bất khuất cho Tự Do, chúng tôi đã phân tích rất kỹ mọi chi tiết liên quan đến anh. Dĩ nhiên, chúng tôi không ai muốn vì sự thiếu sót của mình, mà chính danh dự của mình tiêu tan. (Chu tất tiến viết, toàn bài phía dưới)”

Vậy với lời xác định của anh CTT: “Trần Phong Vũ, Phan Nhật Nam, Đỗ Thái Nhiên, Chu Tất Tiến, và Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn không phải là những người hồ đồ,…. Dĩ nhiên, chúng tôi không ai muốn vì sự thiếu sót của mình, mà chính danh dự của mình tiêu tan.”

Đủ để anh NDMT “SÁNG MẮT” thấy tỏ tường, có cả “một nhóm người nhà báo, nhà văn, luật sư tài năng, văn hay chữ tốt” có cả “truyền hình, báo chí, trang web” trong tay, xoay quanh lo toan mọi mặt cho anh NCT đấy, thế mà anh NDMT lại dám “tài lanh” nói anh NCT “mù tịt” ư? NÓ LÚ, CÓ CHÚ NÓ KHÔN. Chú Trần phong Vũ, chú Phan nhật Nam, chú Đỗ thái Nhiên, chú Chu tất Tiến và cô Bút Vàng có mù tịt không? thưa anh NDMT?

Vậy anh NDMT chớ NGÂY THƠ mà cho là anh NCT “mù tịt”! Và anh NDMT chớ QUÁ NGÂY THƠ mà cho rắng việc băng video phỏng vấn của cô Hoàng Vận (Thuấn) là chỉ “với cái tính tài lanh, lanh chanh nhưng thiếu khôn ngoan của bà Thuấn,…” nữa nghe, thưa anh NDMT!

Trả lời câu số 2: Việc anh NCT ăn gian thời lượng đối thoại với cô Hoàng dược Thảo (HDT) là có thật không, thưa anh NDMT? Có thật, ăn gian với khối lượng quá lớn (hơn 6 phút) ngay trong 10 phút đầu. Anh NDMT cho rằng vì không biết tổ chức họp báo(luôm thuộm gần như vô tổ chức) nên có sai lạc thời gian (không có người điều hợp và người tính giờ (Timming) đúng nghĩa và đúng chức năng).Và khi anh NCT có nói sai thời gian của cô HDT không phải là chuyện quá đáng đến kết tôi nặng nề!

Tại sao không? anh Trần phong Vũ và cô Xuân Mai là điều hợp viên. Hai điều hợp viên và cuộc họp báo là do anh NCT chủ trương. Không có ban tổ chức công khai, nhưng chắc chắn chẳng có ai tin là không có ban tổ chức. Nên bất cứ sự gì sai sót, đừng NGÂY THƠ CHO LÀ LUÔM THUÔM không thôi, tại sao không cho đó là ĐÃ CÓ TÍNH TOÁN? Chẳng có cách gì để bào biện là anh NCT VÀ PHE NHÓM LÀ KHÔNG CÓ TÍNH TOÁN!

Liệu có KHÔNG TÍNH TOÁN không? Không TÍNH TOÁN MÀ ĐÃ CÓ SÃN SỐ TIỀN 200,000 USD để đánh cá cược? Có sẵn cả Luật Sư lo việc cá cược nữa. Và anh LÝ TỐNG thì góp 20,000 USD. Thưa anh NDMT, liệu anh LÝ TỐNG có account với 20,000 USD không?

Thưa anh NDMT, đã thấy sự MA MÃNH chưa? Sở dĩ tôi không coi trọng lời tuyên bố của anh NCT nói để giúp cho “đấu tranh chống CS ở VN”. Vì với sự việc gian dối, ma mãnh của anh NCT và phe nhóm như thế, thì thử hỏi “AI CÒN DÁM HÀO PHÓNG NIỀM TIN” để TIN anh NCT sẽ thực hiện lời hứa (tôi đã viết ra điều này, từ bài khác rồi, tại anh NDMT không đọc thôi).

Xin nhắc lại với anh NDMT là, những người như Phan nhật Nam, Chu tất Tiến, Trần phong Vũ… đều là những “CON CÁO” VỀ TỔ CHỨC HỌP BÁO cả đấy, và đều hiện diện ở đó cả đấy.

Đừng cho rằng “họ tình ngay lý gian”, không có chuyện đó đâu, “ngây thơ” vừa thôi anh NDMT à! Nên tôi (BN 587) có dùng từ nặng nhẹ gì để chỉ trích anh NCT thì cũng không thể bằt bẻ hay chê trách tôi được.

Sau cùng anh NDMT viết:

“Tôi luôn tự hỏi: TẠI SAO NGƯỜI TA CỨ MÃI ĐI SOI MÓI, KHAI THÁC TẬN TÌNH VÀO CON NGƯỜI HAY TÁC GIẢ TẬP THƠ MÀ CỐ TÌNH QUÊN ĐI CÁI NỘI DUNG RỰC LỬA, CAO CẢ – MỘT VŨ KHÍ CỰC ĐỘC CÓ KHẢ NĂNG HẠ SÁT, HỦY DIỆT ĐƯƠNG QUYỀN VÀ ĐẢNG CSVN- CỦA TẬP THƠ? TẠI SAO NÓ LẠI BỊ KHƠI DẬY VÀO NHỮNG LÚC ĐƯƠNG QUYỀN CSVN LÚNG TÚNG TRONG NƯỚC? Tôi chưa tự thỏa mãn về những câu hỏi nầy. Mong rằng những thức giả sẽ cho tôi sự học hỏi hay khôn ra đôi phần. Đa tạ. (NDMT viết)

Thưa anh NDMT, lúc nào mà “bọn đương quyền CSVN không “lúng túng”, đâu phải lúc này” đừng nại lý do đó. CS là gian manh, độc ác và xảo quyệt. Ắt chúng (CS) phải luôn “đàn áp, chống đỡ và che dấu”. Mà “đàn áp, chống đỡ và che đậy” là biểu hiện của “lúng túng”!

Còn CÁI NÔI DUNG RỰC LỬA CAO CẢ CỦA TẬP THƠ theo ý anh NDMT thì có ai quên đâu, sao hỏi chi kỳ vậy?

Chính vì CÁI NÔI DUNG RỰC LỬA CAO CẢ CỦA TẬP THƠ theo như ý anh NDMT đã nêu, mà mọi người mới cất công tìm kiếm, đặt vấn đề XEM AI THẬT SỰ LÀTÁC GỈA CỦA TẬP THƠ để trả lại GIÁ TRỊ NGUYÊN VẸN cho ĐẠO ĐỨC VĂN HỌC.

Đó là lý do mà tôi đã viết bài “QUÁI THAI” HOA ĐỊA NGỤC….với cầu mong để sáng dần đầu mối!

Trân trọng,

BN 587

http://www.hon-viet.co.uk/VanTran_NCTVaVanKhoQuocThai.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 2 Comments »

Mzặt Tzhẹo tZần (Matthew Trần) là ai? Tại sao có những đề nghị quái đản trên diễn đàn?

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Một 13, 2008

Mzặt Tzhẹo tZần (Matthew Trần) là ai? Tại sao có những đề nghị quái đản trên diễn đàn?

Lê Tiếu.

“Đồng chí” Matthew Trần là người bênh vực Nguyễn Chí Thiện, ông điện thọai cho Nguyễn Công Giân để xác định có phải là anh ruột của Nguyễn Chí Thiện, nhưng không hỏi Nguyễn Chí Thiện có là tác giả thơ vô đề không.

Sau buổi họp mà mọi người gọi là chợ cá của đám “ người tử tế” bênh vực Nguyễn Chí Thiện tưởng đã làm cho ông sáng mắt ra. Nhưng ông không sáng mắt mà ông đưa ra đề nghị hộp thư “dân ý” trên các diễn đàn.

Đây là một phong trào vạch trần tội ăn cắp thơ và bịp cộng với nhiều dữ kiện cho chính nó” Nguyễn Chí Thiện “ đưa ra từ những cuộc phỏng vấn, thuyết trình. NCT công khai yêu cầu đừng biểu tình chống CS, hãy gọi Cộng sản là “hiền huynh”.

Khi ông Matthew Trần -Mzặt Tzhẹo tZần khoe là lính VNCH cùng với Nguyễn Công Giân thì thật là hổ thẹn cho cả hai. Vì ông Matthew Trần Mzặt Tzhẹo tZần và Nguyễn Công Giân không xứng đáng mang màu áo của người VNCH, hành động của các anh chỉ là những tên việt gian.

Và lọai người như ông Mat theow Trzần không đủ trí tuệ để đọc viết tiếng Việt. Lọai ngôn ngữ của ông là ngôn ngữ mà tên chó HCM xử dụng. Khi ông đi học, trường không dạy ông viết mẫu tự pha trộn fff zzz bỏ dấu quàng xiên. Cách viết của ông là bị thầy giáo khẻ tay, bắt quì gối, đuổi khỏi tiểu học, về chăn trâu. Khi ở trong quân ngũ chẳng ai viết văn thư, báo cáo lối mất dạy như vậy.

Nhà trường không dạy anh viết sai mẫu tự, “quân đội VNCH” không dạy anh viết sai tiếng việt thì mục đích gì ông bắt chước cách viết của tên giặc HCM? lọai chữ này HCM nó viết khi nó còn ở hang Bắc pó. Hay ông Matthew Trần muốn phổ biến cách viết của HCM, tôn vinh HCM và tuyên truyền cách viết của nó một cách khéo léo??Anh có đi theo thằng bán nước HCM không?, nhiều năm nay anh viết như thằng HCM như vậy anh là ai? anh đang phục vụ cho ai?!?

Anh biết gì về tập thơ Vô đề /Hoa Địa Ngục I để anh to mồm bảo mở hộp thơ dân ý?

Anh biết gì về Nguyễn Chí Thiện và Bút Vàng, Lý Tống đang chạy theo Tàu Pháp Luân Cộng để biến cộng đồng Việt Nam thành Pháp Luân Cộng?

Anh biết gì về Nguyễn Chí Thiện trốn vào trong núi họp “tiểu Diên Hồng “ với tên giặc Hòang Minh Chính, Bùi tín?

Và anh biết gì về Nguyễn Chí Thiện đang thi hành “tiểu Diên Hồng” trong cộng đồng hải ngọai trong đó có những thằng ngu như anh sẳn sàng chầu chực nó?

Những thằng leo cao như Vũ Ngọc Nhạ, Đinh Văn Đệ làm chủ tịch quốc phòng quốc hội miền Nam nhưng chả biết gì cả – chúng hòan tòan vô trách nhiệm.

Anh còn thua trí tuệ một người nhân dân tự vệ canh gát làng xã.

Người nhân dân tự vệ còn biết bảo vệ thôn xóm người dân trong làng, còn anh chỉ là tên việt gian càng có trí tuệ càng cúi sâu mình xuống cho việt gian leo lên lưng anh cỡi.

Có tên ăn cướp nào vào nhà, thay vì bắt trị tội, anh lớn tiếng đề nghị “ mở hộp thư dân ý “ cho nó không?

Chỉ có kẻ đồng lõa với thằng ăn cướp mới tìm cách nuôi dưỡng nó và chạy tội cho nó, mở hộp thơ ” dân ý” cho nó.

Nguyễn Chí Thiện gọi những tên Cộng sản việt gian là “hiền huynh”, nó bán nước, nó họp “tiểu diên hồng? nó âm mưu phá họai cộng đồng hải ngọai, có kẻ đui mù như anh vẫn tin thờ nó, cúi thân mọp sát đất cho nó trèo lên cưỡi.

Khi bọn Cộng sản đưa các anh vào tù “cải tạo” nó có gọi VNCH là “ hiền huynh” không? Ở trong tù nó có cho các anh mở “ hộp thơ dân ý “ không, hay nó bắt các anh hết lao động lại hốt phân bằng tay, khi vui nó cùm khi buồn nó giết? “hiền huynh” của Nguyễn Chí Thiện đấy.

Giáo dân Thái Hà có” hộp thơ dân ý” không?

Giáo dân Nguyệt Biều ra sao rồi? có “hộp thơ dân ý” không?

chắc là các anh quên Nguyệt Biều. Có ai biết chuyện gì xảy ra cho Nguyệt Biều không?

Anh muốn bắt chước dân chủ của Hoa kỳ, chúng tôi hoan nghênh anh. Nhưng anh biết gì về dân chủ Hoa Kỳ để anh hô hào hay bắt chước. Chẳng lẽ anh nói là dân chủ theo kiểu đem thằng bịp, thằng ăn cắp ra làm lãnh tụ cho người Việt hải ngoại tung hô, và “mở hộp thơ dân ý” khắp diễn đàn mời chúng nó lấy tên ma, tên cuội vào đó bầu bán cho nó, để cho “hiền huynh “ nó là Bút Vàng đem cờ cộng đỏ sao vàng dán khắp các diễn đàn? Còn anh và Tôn Thất Sơn câm như hến???

Anh muốn biến các diễn đàn thành cơ quan tuyên truyền cho cộng, treo cờ đỏ sao vàng cho cộng như Bút Vàng làm công khai. Và chính anh làm công tác tuyên truyền cho HCM bằng cách anh bắt chước viết giống như thằng việt gian bán nước HCM viết??

Hôm nay tôi vạch mặt anh ra, anh đừng mượn áo Thái Hà, áo công giáo như tên Trần phong Vũ. Cũng như những tên việt gian Phan Nhật Nam, Chu Tất Tiến, Lê Tinh Thông, Trần Việt Yên, Nguyễn Chính Kết đã rớt mặt nạ rồi. Thằng HCM viết chữ quàng xiên vô học như anh, nó tuyên bố là nó được rữa tội như anh, khi nó chết nó chọn thiên đàng mác lê, còn anh đang chọn thiên đàng nào khi anh viết giống như HCM.

Thằng ăn cắp Nguyễn Chí Thiện xáp lại gần các linh mục để lấy áo thụng đen che tội cho nó. Còn các anh thì lộ hẳn là giáo gian, việt gian chúng tôi cần phải tố cáo các anh ra để cho những người hiền lương, tu hành tránh xa. Người VNCH anh cũng gạt, công giáo anh cũng gạt, các anh với tên ăn cắp NCT đã lừa gạt khắp thế giới, nay mới bị vạch mặt. Các anh giống như con quạ, con quạ há mõm ra thì chỉ kêu quà quạ thôi, ngòai ra không biết kêu gì khác hơn.

Một tên việt gian như Vũ Thư Hiên thờ Nga sô Bôn Xê Vít hóa tòan dân, Bôn Xê Vít tòan nước, Bôn Xê Vít tòan đảng thì Trần phong Vũ chủ bút diễn đàn Giáo dân khen hết lời, chẳng khác gì Tố Hữu khen giặc Hồ.

Anh và Trần phong Vũ cùng là quạ, cùng khen giặc. Trần Phong Vũ không biết thẹn khi đem sách “Đêm Giữa Ban Ngày” của giặc để làm bằng chứng” trung thành tuyệt đối”. Nhìn cái mặt Trần Phong Vũ mỗi khi nói uốn éo trẹo qua trẹo lại quai hàm cho ra vẻ trịnh trọng, nhưng lời nói phát ra gian manh và thối khắm. Chính Trần Phong Vũ đứng trong bóng tối với giặc nên đâu biết ngày hay đêm. Đọc sách giặc từ trang đầu đến trang cuối ” Đêm Giữa Ban Ngày” Trần Phong Vũ cũng chưa hiểu là từ khi Thằng HCM đem giặc vào nước Việt Nam hầu như nhân dân cả nước bị giam hãm vào đêm tối của ngục tù, đêm tối của chết chóc. Kẻ ở tù ban ngày vẫn tối tăm. Cuộc đời của mỗi người dân lúc nào cũng tối tăm, vận mạng của đất nước tối tăm có đâu ánh sáng của ngày mai. Có gì thích thú cho tên việt gian Trần Phong Vũ lại to mồm khoe “Đêm Giữa Ban Ngày”?

Vũ Thư Hiên chưa bao giờ phản tỉnh, Bùi Tín chưa bao giờ phản tỉnh. Thằng trơ tráo ăn cắp Nguyễn Chí Thiện qua Âu châu rút cổ vào nhà hai tên việt gian “hiền huynh” Bùi Tín, Vũ Thư Hiên ở vài năm bàn chuyện chuẩn bị “tiểu diên hồng”. Như vậy mà có những tên việt gian ăn cơm Quốc gia, mặc áo công giáo như Matthew Trần-Mzặt Tzhẹo tZần, Trần Phong Vũ, Chu Tất Tiến, Đỗ Thái Nhiên, Trần Việt Yên, Lê Tinh Thông..v.v.. ngu dốt khom lưng, quì gối mời nó cưỡi.

Đối với dân tộc các anh là việt gian, các anh phản bội tổ quốc. Tôi tố cáo những tên việt gian hèn mạt như các anh.

Lê Tiếu.

——————————————————————————–

De: Matthew Tran
À: Hạnh Phùng
; BTGVQHVN-1@yahoogroups.com; BTGVQHVN-2@yahoogroups.com; DANTOCVIET@yahoogroups.com; DienDanCongLuan@yahoogroups.com; Little-SaiGon@yahoogroups.com; SGHN_9@yahoogroups.com; tinhlam@yahoogroups.com; ToiAcDangCongSanVietNam@yahoogroups.com; VN-Politics@yahoogroups.com; VN-Press@yahoogroups.com; VN-Religion@yahoogroups.com
Envoyé le: Dimanche, 2 Novembre 2008, 10h35mn 42s
Objet: [DIEN DAN CONG LUAN] Matthew Trần xin dề nghị fương cách dơn giãn dễ giãi quyết vụ Nguyễn Chí Thiện…

Fương cách dơn giãn dễ giãi quyết vụ Nguyễn Chí Thiện…

Thân gỡi quý dộc giã trên các ziễn dàn,

Người Mỹ thực tế, nếu họ muốn biết zân ý về cuộc bầu cữ tỗng thống Hoa Kỳ sắp dến, họ chĩ có việc thiết lập một số poll (hộp thư zân ý) là dã có thễ tiên doán: ai sẽ là Tỗng Thống HK – 2008 cũa họ. Và kết quã cũa các poll dều khá chính xác. Vậy, tại sao… chúng ta không bắt chức fương cách cũa họ dễ giãi quyết vụ Nguyễn Chí Thiện (NCT)?

Chúng ta nên dặt 2 câu hõi về Nguyễn Chí Thiện:

– Hiện NCT dang sống tại HK là NCT thật hay giã?

– Tập thơ “Hoa Dịa Ngục” (còn có tên khác là “Tập thơ vô dề” có fãi là cũa NCT không?

Tôi dề nghị là Poll về anh NCTsẽ dược mỡ ra dộ vài tuần lễ và DĐCL sẽ công bố kết quã sau giai doạn dó.

Mong mõi một ziễn dàn hãi ngoại nào dó..thí zụ như DĐCL cũa anh Lê Hoàng Phong..(chũ ziễn dàn) và anh Trọng Phúc (diều hợp viên) thực hiện việc lập poll.

Cã 2 người nầy dều có uy tín và khã năng. Vấn dề là họ có chịu giúp cho một tay không?

Quý dộc giã nghĩ thế nào…xin mạnh zạn dóng góp ý-kiến xây zựng.

Thân ái,

Matthew Trần

http://www.hon-viet.co.uk/LeTieu_MatthewTranLaAiTaiSaoConhhungDeNghiQuaiDan….htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | 2 Comments »

Thư gửi ông Giám đốc Hội Ân-xá Quốc tế và bà Jean Libby

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Một 13, 2008

Thư gửi ông Giám đốc Hội Ân-xá Quốc tế và bà Jean Libby

Montréal ngày 12/11/08 lúc lúc 2 giờ sáng

Kính gởi Ông Giám Đốc Hội Ân Xá Quốc Tế,

Đồng kính gởi bà GS Jean Libby, thành viên Hội Ân Xá Quốc Tế,

Trân trọng kính thưa Quý Vị,

Tôi hân hạnh gởi thơ nầy đến Quý Ông Giám Đốc Hội Ân Xá Quốc Tế và Quý Bà GS Jean Libby. Chúng tôi xin có lời chào mừng và chúc Quý vị Giám Đốc HAXQT và bà Libby mọi ơn lành từ Trái Tim cực thánh Đức Chúa Giêsu và Trái Tim cực sạch Đức Mẹ Maria. Chúng tôi hết lòng cám ơn Quý Vị về tất cả những gì mà Quý Vị đã làm cho đồng bào và đất nước Việt Nam yêu quý của chúng tôi.

Để khỏi mất thời giờ quí báu của Quý Vị, tôi xin vào đề ngay câu chuyện mà tôi muốn trình bày cùng Quý vị hôm nay.

Thưa Quý Vị, với tư cách là đại diện cho Hội Bảo Trợ Trẻ Em Nạn Nhân Ấu Dâm xin bày tỏ đôi lời cùng Quý Vị sau khi được đọc bức thư của bà Libby gởi cho Ban Giám đốc Hội Ân Xá Quốc Tế về CĐNVHN và ông Nguyễn Chí Thiện (NCT) được đưa lên các DĐ người việt HN:

1- Bà Libby đã viết “Do có sự bôi nhọ uy tín của Nguyễn Chí Thiện…” Ông NCT là người của quần chúng.. Nghiên cứu về liên hệ giữa ông ta với tập thơ Vơ Để (Hoa Địa Ngục) là môt bổn phận. Trong CĐVNQG chúng tôi hoàn toàn không có ai bôi nhọ uy tín cá nhân ông NCT. Điều bà Libby nói là sai, đó là một sự vu khống cho những người trí thức trong CĐNVHN mà đa số là trí thức công giáo đã từ 13 năm nay đi tìm sự thật:”NCT có phải là tác giả thơ Vô Đề (Hoa Địa Ngục) không? Và ngày nay ánh sáng sự thật đã ló dạng. Chính bà Libby cũng bị phĩnh gạt như CĐNV. Chúng tôi yêu cầu bà rút câu nói trên lại.

2- Bà Libby đã viết rằng “Một nhóm nhỏ những người Việt nam thành công về tài chính tại Hoa Kỳ đã chất vấn ông về quá khứ của việc xuất bản những bài thơ cũng như sự trợ giúp từ Hội Ân Xá Quốc tế.” Thưa bà Libby, câu nói của bà bao hàm ý nghĩ rất xấu xa về vật chất tiền bạc gán ghép cho NVHN trí thức, là câu nói có tính cách xúc phạm. Chính NCT đã bịa ra ý tưỡng “việc xuất bản” …. “sự trợ giúp từ HAXQT” để buộc bà phải tiếp cứu ông ta. Khi bà muốn biết sự thật, bà cần nghe 2 tiếng chuông. Không người VN nào đã động đến việc ông NCT xuất bản thơ, hay được sự trợ giúp của HAXQT. Rõ ràng đây đã là sự gian manh của NCT. Yêu cầu bà rút lại câu nói nầy.

3- Bà Libby viết: “….khởi nguồn từ một vài tạp chí Việt ngữ nơi có quyền in ấn bất cứ điều gì mà không sợ vi phạm pháp lý,” Tạp chí có danh tiếng lâu đời từ trong nước di tản ra hải ngoại là Văn Nghệ Tiền Phong, một tờ báo có uy tín lớn, có giá trị văn học cao. Vì vậy năm 1980 ông Đổ Văn của đài BBC đã trao tận tay báo VNTP bản gốc độc nhất viết bằng ‘bút sắt chấm mực’ tập thơ Vô Đề của tác giả Vô Danh kèm theo với bức thư bằng Pháp ngữ viết tay cũng bằng bút mực chứ không phải viết Bic. Hiện nay VNTP vần còn giữ nguyên bản gốc của tập thơ Vô Để ấy. Ngoài ra còn có tờ Sài Gòn Nhỏ cũng là tờ báo đứng đắn. Theo tôi biết chỉ có 2 tờ báo nói trên có sự liên hệ đến tập thơ Hoa Địa Ngục và ông NCT. Hai tờ báo trên không hề làm việc in ấn vi phạm pháp lý mà bà Libby nghe lời ton hót của NCT vu khống lên. Câu nói của bà là một sự xúc phạm báo chí VN, khinh báo chí VN không biết tôn trọng pháp luật. Bà cần rút lui câu nói và xin lổi báo chí VN.

4- Bà Libby viết “”Bởi vì người Việt không nên thưa kiện người Việt”” Đây cũng lại là lời mĩa mai sâu cay, bà nói như vậy tức bà ám chỉ CĐNVHN chúng tôi sống với luật rừng hay sao? Hiện chúng tôi đang nghiên cứu để kiện đưa NCT ra Tòa đây. Muốn có thưa kiện phải nghiên cứu sự thật chính xác. Bà Libby đã tự mâu thuẩn, một mặt bà cho việc nghiên cứu sự thật của chúng tôi là bôi nhọ, mặt khác bà nói mĩa “người Việt không nên thưa kiện người Việt” Vậy thì bao nhiêu luật gia VN làm nghề luật sư cho ai vậy? Bà cũng phải rút lại lời mĩa mai nầy.

5- CDNVHN chúng tôi trong những ngày đầu đã vinh danh Đại văn hào NCT. Nhưng ngay sau đó nhiều nghi vấn về một NCT giả mạo đã trở thành nghi án ngày nay, khiến chúng tôi là những người trí thức: rất nhiều nhà văn, kỹ sư, GS, tiến sĩ, bác sĩ, mổi người đã âm thầm nghiên cứu riêng rẻ suốt 13 năm nay, rồi không hẹn mà chúng tôi đã gặp nhau về nghi án văn chương NCT dỏm. Mãi gần đây chúng tôi mới bắt đầu chứng minh được rằng “Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả tập thư Vô Đề (Hoa Đại Ngục)” với nhiều cứ liệu hoàn toàn khoa học, nếu cần chúng tôi xin gởi đến ông Giám đốc HAXQT và bà Libby

6- Tuy hiện chúng tôi còn thiếu tài liệu là 2 tập thơ đều là gốc (?!). Nhưng với 2 bức thư Pháp ngữ viết tay gốc, cũng có thể đủ cho chúng tôi nắm vững được bằng chứng kinh thiên động địa rằng: . NCT đã mạo danh, có thể mạo cả tên , ăn cướp thi văn, mạo hình ảnh, mạo chữ viết, đồ lại bản Photocopy bức thơ Pháp ngữ của chính tác giả thật viết bằng viết mực (chắc đã chết vì bệnh lao phổi). mà chính bản thân tôi đã so sánh, giảo nghiệm rất tĩ mĩ những nét chữ viết trong 2 bức thư Pháp ngữ gốc(?!) một do VNTP xuất bản năm 1981, một do NCT đưa ra vào tháng 8 năm 2008.

7- Chính tôi nhân danh là một GS. TS. BS, đã nghiên cứu về ung thư và đã phát minh ra “Nguồn Gốc Nấm Của Ung Thư Và Siêu Vi”. Và dựa vào đó tôi đã xin bằng sáng tạo “Phương Pháp Trị Liệu Ung Thư Và Bệnh Siêu Vi Bằng Chất Chống Nấm” tại Hoa Kỳ và Canada, tôi đã lãnh bằng Phát Minh của Canada và sắp có bằng Pháp Minh Hoa Kỳ, tôi long trọng tuyên bố rằng sự việc điều tra nghiên cứu về “Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả tập thư Vô Đề” chúng tôi đã nắm vững trong tay. Hiện chúng tôi còn cần biết thêm 2 tập thơ Vô Đề (Hoa Địa Ngục) đều là gốc (!?) để hoàn tất hồ sơ, và chúng tôi sẽ kiện đưa NCT giả hiệu nầy ra Tòa.

8- Trước tình trạng lâm nguy nầy, hơn ai hết NCT biết rõ và vô cùng lo sợ lô tông tích giả dối. Vì nếu NCT đúng là tác giả thật, ông ta chỉ cần chứng minh sự sai trái của chúng tôi, phản bác lại lý lẻ của chúng tôi và của hàng trăm người VN trí thức khác, đâu có gì khó. Nhưng vì ông ta là kẻ đạo văn, kẻ cướp văn thơ của người khác vì danh vì lợi, nên ông ta làm sao phản bác những chứng minh khoa học được, nên ông vô cùng lo lắng nên tìm bà mà nhờ vả, ông ta đã lầm. Bà cũng như chúng tôi, đã bị lường gạt, nay NCT tiếp tục đến phĩnh phờ bà Jeqan Libby và HANQT để nhờ ông Giám đốc HAXQT và bà dùng uy quyền cứu điều gian dối lường gạt của ông ta. Điều nầy sẽ làm ô danh bà Libby và HAXQT. Vì CDNV bị phĩnh gạt mà làm cho bà bị theo. Như vậy càng hay, tiện thể, nay chúng tôi rất vui lòng báo cáo ngay không cùng ông Giám đốc HAXQT và bà Libby biết mọi sự thật chứ không còn chờ đợi. Nếu cần chúng tôi sẽ có bài tường trình rõ hơn về mọi chi tiết.

9- Nay chúng tôi long trọng tuyên bố với ông Giám Đốc HAXQT và GS Libby rằng: Chúng tôi xin khẵng định hiện có 2 tập thơ Vô Đề gốc, 2 bức thư bằng Pháp ngữ gốc. Một viết tay bằng bút sắt chấm mực, do VNTP xuất bản năm 1981 và cất giữ là tập thơ gốc thật. Thứ hai là tập thơ gốc Hoa Địa Ngục viết bằng viết Bic do NCT đưa ra vào tháng 8/2008 là bản giả.mạo hoàn toàn. Bà thấy đó có 2 tập thơ gốc (?!) làm sao không điều tra nghiên cứu đâu là thật, đâu là giả mạo để biết sự thật, mà bà bảo là bôi nhọ.

10- Không thể nào có 2 tập thơ cùng viết tay cùng một lúc, của cùng một tác giả mà lại có 2 bản gốc. Hai bản gốc nầy lại rõ ràng không bản nào là photocopy của bản nào, nên có khác nhau, vậy phải có nghi án. Không thể nào có 2 bức thư tiếng Pháp của cùng một tác giả, cùng một nội dung, cùng một chữ viết chỉ hơi giống nhau, nhưng khác mực, mà lại có 2 bản gốc, vậy phải có nghi án. Một trong 2 bản phải là bản giả mạo.

11- Chính mắt tôi, mắt của bác sĩ giải phẩu chĩnh hình, đã giảo nghiệm từng chữ phóng đại trên 2 bức thư bằng Pháp ngữ. Hiện chúng tôi còn thiếu Photocopy hai tập thơ chính, để hoàn tất hồ sơ nghi án. Chúng tôi xin đính kèm theo đây 3 bản giảo nghiệm của 3 từ trong hàng chũ đầu tiên của bức thư Pháp ngữ.

12- Chúng tôi, tất cả mọi người đứng ra nghiên cứu, đặt ra nghi án về tác giả tập thơ, là những người công chính, yêu chuộng sự thật, yêu quí lẻ công bằng, bức xúc trước hành vi bất lương của những kẻ gian dối, mạo danh, cướp tác phẩm văn học lịch sử dân tộc của một Đại thi hào kiệt xuất VN. Vì thế cho nên, tất cả chúng tôi những trí thức VN đều bị nhóm đàn em do NCT mua chuộc suốt 13 năm nay, ra sức thóa mạ, chưởi rủa tận cùng suốt mấy tháng nay. Chính bản thân tôi là một đàn bà lớn tuổi, đã bị NCT cho đàn em dùng những lời thô bỉ nhất thiên hạ chưởi tôi là ‘uẩn ức tình dục’, ‘là đĩ điếm’, ‘là điên là khùng’. Tức nhiên cũng có khi tôi vạn bất đắc dĩ tôi phải cho chúng bài học. Hiện tại GS TS Nguyễn Phúc Liên đang bị chúng xúm vào ồn ào chưởi bới là đĩ đực.

Chúng tôi biết rằng vì sự thiếu thận trọng của CDNVQG chúng tôi, nên hầu như cả thế giới cùng bị NCT phĩnh phờ. Chúng tôi mong rằng một ngày gần đây nghi án NCT sẽ ra trước ánh sáng pháp luật.

Chúng tôi kính mong ông Giám đốc HAXQT và bà GS Libby nhận nơi đây tất cả tấm lòng chân thành ưu ái của chúng tôi.

Rất trang trọng

Ký tên

Ts. Bs. Nguyễn Thị Thanh

Chủ tịch/Sáng lập

Hội Bảo Trợ Nạn Nhân Ấu Dâm

http://www.hon-viet.co.uk/NguyenThiThanh_ThuGoiOGDAnXaQuocTeVaBaJeanLibby.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 2 Comments »

Nguyễn Chí Thiện : Bài 2.- BĂNG ĐẢNG NG. CHÍ THIỆN: MỘT Ổ RẮN ĐỘC BỊ ĐỘNG ĐÃ TÚA RA PHUN NỌC ĐỘC BỪA BÃI!

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Một 12, 2008

Nguyễn Chí Thiện : Bài 2.- BĂNG ĐẢNG NG. CHÍ THIỆN: MỘT Ổ RẮN ĐỘC BỊ ĐỘNG ĐÃ TÚA RA PHUN NỌC ĐỘC BỪA BÃI!

NGHI ÁN VĂN TỰ THI PHẨM VÔ ĐỀ ĐÃ BỊ NG. CHI THIỆN BIẾN THÀNH CUỘC CHỬI LỘN TỤC TĨU CHƯA TỪNG CÓ TRÊN VĂN ĐÀN NHÂN LOẠI. TẠI SAO?

* ĐẢNG CSVN DÙNG MAFIA VIỆT TÂN VÀ NG.CHÍ THIỆN ĐỂ TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHỦNG BỐ, GIẾT NGƯỜI TRONG BÓNG TỐI VÀ TRẤN LỘT TIỀN BẠC…NHƯ MẶT TRẬN KHÁNG CHIẾN BỊP H.CƠ MINH!

(Việt gian cộng sản Nguyễn Chí Thiện)

CHÍ THIỆN:” Mày nhìn thấy giống ai chăng?- Ông nhìn thấy giống cái thằng Cộng gian!”.Nhái ca dao).

• ĐẶNG VĂN NHÂM

BÁO ĐỘNG: CƠN GIÔNG TỐ BÃO BÙNG SẮP HIỆN RA!

Trước khi chọc tay vào ổ rắn độc Ng.Chí Thiện đã nằm vùng lúc nhúc trong cái nôi hải ngoại từ 13 năm nay, tôi biết , cũng như bạn đọc bốn phương đều đã thấy, đó là một hành vi mạo hiểm táo bạo. Nhưng ” ta đây quen thói bốc trời, hiểm nguy đổi một trận cười như không”! ( lẩy Kiều). Vì thế trước những trò ngụy tạo WEB giả, để đồng bọn tiểu nhân hạ đẳng, vô danh tiểu tốt lấy cớ túa nhau lên bịa đặt và chửi bới tôi thậm tệ trên một số Điễn Đàn hạ cấp ở hải ngoại, tôi đều coi chẳng ra gì. Thời nào cũng vậy. Đồng bào lương thiện và độc giả thông minh, vô tư đều nằm trong đám đông thầm lặng và là phán quan tốt chẳng khác Bao Công tái thế!

Trò ” cả vú lấp miệng em”,và chiến thuật mang nhãn hiệu chính cống CS là ” lập trường của ta thì KIÊN ĐỊNH, còn lập trường của đối phương thì … NGOAN CỐ!” do vây cánh của NG Chí Thiện đã đem ra áp dụng trong cuộc họp báo ngày 25.10.08 để đàn áp những ai còn tiếp tục vạch trần những gian trá của NC Thiện trong âm mưu soán đoạt thi phẩm Vô Đề đều đã báo trước cho đồng bào hải ngoại một hiểm họa CS đáng lo sợ. Trước đây vài năm đảng CSVN đã dùng chiêu bài êm ái ” khúc ruột ngàn dặm” để dụ dỗ những kẻ tị nạn, nhưng không phải nạn nhân CS. Nhưng giờ đây, sau 13 năm nằm vùng ở hải ngoại, NC Thiện đã tạo được một nhóm vây cánh đáng kể để tiến hành nghị quyết 36, thì đàng CS sẽ vứt bỏ 4 chữ ” khúc ruột ngàn dặm ” đi, để thay vào đó tiêu ngôn mới là:”gọng kềm dài ngàn đặm của đảng”!

Đến lúc ấy, ta mới sẽ thấy vai trò và hành động khủng bố đẫm máu bạo tàn của nhóm lâu la Việt Tân Ng. Chí Thiện xuất hiện trong bí mật, tiếp nối truyền thống ám sát giết người theo kiểu” sát nhất nhân, vạn nhân cụ” ( giết một người để làm cho vạn người sợ) của tổ chức kháng chiến tái nạm béo Hoàng Cơ Minh bịp, tiền thân của đảng Việt Tân. Nên nhớ ngay trong thời gian đầu, còn đang cần xây dựng niềm tin trong quần chúng mà bọn Mặt Trận đã dám giết người tàn bạo thì quả là một dấu hiện đáng lo sợ cho chúng ta bây giờ và trong tương lai.
Những nạn nhân của bọn Mặt Trận HCM trước đây gồm những ai?

– Hầu hết đều là nhà báo hay có liên quan đến báo giới : Đạm Phong, Hoài Điệp Tử, cựu TT Đỗ Trọng Nhân, nhân viên đánh máy và lay-out bài cho tạp chí VNTP và cuối cùng là vợ chồng Lê Triết, ký giả báo VNTP. Riêng chủ nhiệm Hồ Anh Ng. Thanh Hoàng, người đứng đầu trong vụ chống đối Mặt Trận KCHCM đã bị mưu sát hụt nhiều lần khiến anh lo sợ, phài bố trí phòng thủ trong tòa soạn mà cũng là tư gia như một ổ kháng cự nhỏ. Chung quanh bốn góc vườn đều có chó dữ canh gác thường trực . Ban đêm , dù là Hè hay mùa đông, 4 ngọn đèn pha chiếu rọi thường trực chung quanh nhà. Trong nhà mỗi góc phòng đều có súng dài tự động. Riêng bản thân 2 cha con Hồ Anh, người nào cũng võ trang sáng ngắn tự động. Trong thời gian gay cấn nhất, Hồ Anh còn mời tôi sang nhà ở với anh hàng tháng để yểm trợ tinh thần, bàn tính công việc báo chí và tự vệ….

Ngoài ra, tôi còn lưu ý cho anh biết, những vụ giết người mờ ám như thế này ở cái xứ Mỹ hỗn loạn thường xảy ra như cơm bữa. Các cơ quan điều tra hình sự tiểu bang và liên bang chỉ tích cực hoạt động đến nơi đến chốn, khi nào nội vụ liên quan đến tánh mạng dân Mỹ Trắng mà thôi. Ngoài ra, đều rất thờ ơ và lỏng lẻo. Đặc biệt là dân thiểu số VN tị nạn, giá trị nhân mạng vốn chẳng quí báu gì đối với nước Mỹ và dân Mỹ, có khi còn thua xa cả dân Mỹ Đen và dân Mễ, dân Nhật hay Đại Hàn… Nếu chúng ta có giết nhau thì các cơ quan chức năng cũng chỉ làm việc chiếu lệ mà thôi. Bằng chứng cụ thể là cho đến tận ngày nay , thử hỏi, đã có một tên nghi can giết người nào trong tổ chức MTKCHCM bị bắt hay bị điều tra chưa?!

Vì vậy, theo tôi, bây giờ trước hiện tượng Ng. Chí Thiện với đồng bọn lâu la, ngu dốt , xuẩn động chỉ biết nhất tề hùa nhau dùng số đông Nick ma , Nick quỷ thực hiện chặt chẽ thủ đoạn CS , đề đè bẹp tinh thần tranh luận tự do dân chủ trên mọi phía, chỉ chừa một lối đi duy nhất rộng thênh thang là con đường ngôn luận một chiều theo đúng sách lược của CS.

Nên lưu ý, khi CS mở một chiến dịch nào đều dùng sách lược tung bọn ” cò ke lục chốt” ngu dốt, hám danh vào mũi nhọn xung kích trước tiên. Đó là lũ Phan Nhật Nam, Trần Phong Vũ, Bút Vàng, Chu Tất Tiến, Lê Minh Ngọc,Tôn Thất Sơn, Kim Nguyên, Ng. Phước Đáng, Chau Phan Khoi, Dze tieu, Người dân miền Tay v.v…Khi chiến dịch đã mở rộng trong lòng địch rồi, làm cho những tay sừng sỏ nhất của địch mỏi mệt, chán ngán muốn yên thân sống đời bình thản rồi, lúc đó bọn đảng viên cốt cán chỉ huy trong bóng tối mới tung ra đợt sóng thứ nhì trấn áp tinh thần đối phương bằng thủ thuật cổ điển nhất là: đe dọa võ lực đi đôi với rỉ tai dụ dỗ êm đềm theo sách lược ”HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC”. Một thứ chiêu bài bánh vẽ , bề ngoài trét kem , chocolat, và trang trí bông hoa rất ngon lành, rực rỡ, nhưng bên trong chỉ là một khối xi măng đúc. Kẻ nào vô phúc ngoạm vào chắc chắn sẽ không khỏi gẫy hết răng!

Sách lược bịp bợm này, tuy đã rất cũ, từ năm 1945 đến nay, chúng ta đã ngoạm phải ít nhất đã trên 10 lần rồi. Thế mà lần nào tụi CS vẫn thành công dễ như chơi.

* Chú ý: trong loạt bài này tôi đã liệt kê đầy đủ những lần chúng ta bị bọn CS lừa gạt rất thảm thương rồi. Xin chịu khó xem lại để sớm tự đề cao cảnh giác!

Sau khi đã cô lập hóa xong hay bịt họng được số người tinh thần cứng cỏi, có viễn kiến chính trị , mà cộng đồng VN này rất hiếm, tức là lúc bọn tay sai CS nằm vùng như đảng Việt Tân và NC Thiện đã biến được cộng đồng người Việt tị nạn CS thành một bầy cừu ngoan ngoãn (les moutons de Panurge). Từ đó chúng sẽ dùng bọn đầu trâu mặt ngựa, bọn giết người trong bóng tối ngày xưa của Mặt Trận HCM để cai trị chúng ta ngoài vòng pháp luật. Đó là một dạng Mafia trong nội bộ dân tị nạn VN.

Trong khoảng thời gian qua tôi đã từng đi tham quan , nghiên cứu về sinh hoạt xã hội đen thời Hậu CS trong các nước Nga Sô , Ukraine, Georgia, Đông Đức, Tiệp, Hung v.v…, tôi nhận thấy đường lối thực hiện nghị quyết 36 của CS sẽ diễn ra trên 2 bình diện: Mặt nổi là sự kêu gọi hợp pháp, tuyên truyền hợp pháp, đúng theo tuyên ngôn nhân quyền LHQ. Nhưng trong bóng tối , mọi việc đều khác hẳn. Nơi đây, tôi có thể hình dung ra cảnh sống trong tương lai gần của cộng đồng VN tị nạn CS ở Mỹ, sẽ diễn ra không khác nào cảnh sống ở Nga Sô và các nước Đông Âu thời hậu CS, một cổ 2 tròng: một tròng của nhà nước pháp quyền.Một ách của bọn Mafia, đa số đều là cựu nhân viên KGB, hoạt động trong bóng tối. Xin dẫn 1 thí dụ đơn giản cho mọi người dễ hiểu : Bạn làm chủ một cửa tiệm ở Moskova, nếu thiếu thuế nhà nước tất sẽ bị phạt tù, hay tịch biên tài sản. Nhưng nếu thiếu thuế hằng tháng phải nộp cho Mafia, thì bạn hay vợ con bạn sẽ bị dùng bàn ủi nóng đỏ dí lên bụng cho thịt mỡ cháy sèo sèo chơi…, hay bị chặt tay, bị móc mắt v.v… Còn bị nhổ vài cái răng …chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể!

Lúc đó bạn thưa ai được? Biết ai mà thưa? Dù có biết mà thưa thì cũng nên cân nhắc kỹ càng câu:” Được vạ má đã xưng” trước khi hành động !…
Thời Mặt Trận HCM, chính các đồng bào ta ở Mỹ đã bị quuyên góp công khai rồi. Ai từ chối đóng góp tiền bạc cho qũy kháng chiến tất sẽ không tránh khỏi bị bọn cán bộ MT chửi rủa vào mặt ngay tại chỗ.

Thời đó, tại Đan Mạch, chính bản thân tôi đã ra mặt chống bọn MT ngay từ đầu. Tôi đã viết thư cho Phạm Văn Liễu và Trần Minh Công ( đang giữ chức tổng thư ký MT) vạch trần thủ đoạn ” trồng chuối ngược” bịp bợm của bọn anh em nhà Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Định và Hoàng Cơ Long. Khi Phạm Văm Liễu sang Đan Mạch thăm tôi, tôi còn khuyên anh ta không nên để cho 2 thằng lưu manh Hoàng Cơ Định và Hoàng Cơ Long, em của HCM nằm trong BCH trung ương và nắm trọn vấn đề tài chính. Đó là một hình thức gia đình trị, PV Liễu không thấy sao? Anh em nhà họ Hoàng Cơ xú danh lừng đất Bắc mà Liễu không biết sao? Tôi còn báo động cho PV Liễu biết một ngày không xa trước mắt , khi chúng đã nằm vững các nguồn tiền bạc rồi, lập tức chúng nó sẽ loại PV Liễu và Trần Minh Công ra khỏi MT cho mà xem. Quả nhiên chỉ 1 tháng sau , từ Cali.PV Liễu đã phone cho tôi báo tin anh ta và TM Công không còn nằm trong MT nữa !

Riêng tôi, ở Đan Mạch cũng bị tụi cán bộ MT kháng chiến HCM đàn áp thẳng tay, mặc dù toàn ban chấp hành của chúng đều biết tôi vốn là bạn thân lâu năm của chiến hữu Trần Trung Sơn Phạm Văn Liễu, đương kim tổng vụ trưởng Tổng Vụ Hải Ngoại. Khi chúng tổ chức đại hội xứ bộ của Mặt Trận, vừa thấy tôi bước vào hội trường, chúng liền xua lũ lâu la ra cản đường không cho tôi bước lên diễn đàn. Lúc ấy, tuy không một đứa nào dám dùng thói côn đồ võ phu và vẫn còn xưng hô bác cháu với tôi, nhưng chúng cứ thi hành lịnh cấp trên hè nhau khiêng tôi như khiêng con heo đem bỏ ra ngoài , rồi đóng kín cửa hội trường lại! Thế là hết ý kiến! Tôi đành ngậm miệng ra về…

Tại sao tôi chỉ đặc biệt lưu ý cộng đồng Việt kiều ở Mỹ. Vì dân VN tị nạn ở Mỹ đông nhất thế giới, làm ăn phát đạt nhất. Đó là ” con bò vàng” trong con mắt của bọn CS và đám tay sai nằm vùng là Việt Tân và cánh NC Thiện. Làm chủ được ”con bò vàng” ấy tức nhiên mấy con trâu, con cừu, con dê, chó, mèo linh tinh khác sẽ bị ” cuốn theo chiều gió ” dễ dàng thôi!

Đến đây, thiết tưởng tôi cần phải lý giải ngay vì sao mà đảng CSVN và nhóm Việt Tân lại cấu kết với nhau trong giai đoạn này?
Bọn CVSVN muốn thò cái kềm sắt dài ra hải ngoại cần phải có một đầu cầu am tường về mọi sinh hoạt cộng đồng, rành rẽ về lý lịch và tài sản nhân sự, cùng với nguồn lợi tức mọi cá nhân ở địa phương, để dễ bề nhanh chóng khai thác đúng chỗ , đúng người. Trong con mắt của bọn CSVN, tụi Việt Tân đúng là một đối tác hội đủ mọi tiêu chuẩn cần thiết nhất. Đặc biệt hơn hết, bọn Việt Tân, còn là hậu thân của MT kháng chiến HCM bịp vốn từng có kinh nghiệm rất dồi dào trong các mánh mung quyên góp, trấn lột tiền bạc của quần chúng, cùng với các thủ đoạn giết người kín đáo, gọn gàng đến mức qua mặt trọn vẹn được các cơ quan an ninh Mỹ mà không vướng vòng pháp luật Mỹ chút nào. Đó là những kinh nghiệm rất quí giá đáng để cho tụi CSVN phải học hỏi.
Riêng tụi Việt Tân, sau khi bị dư luận phanh phui ra là hậu thân của băng đảng Mafia kháng chiến bịp, rồi lại còn trở cờ chạy theo CS, nên bị lâm vào tình trạng cô lập. Từ trung ương đến các chi nhánh địa phương đều phải âm thầm hoạt động trong bí mật. Nên chúng cần phải nương tựa vào thế lực của CS để tái phục hồi sức mạnh cũ. Nơi đây, tôi thấy cần phải nói đến một sai lầm trầm trọng vài năm trước đây của tổng thống Mỹ G.W. Bush Con đã triệu tập một buổi họp các đảng phái VN , mà trong đó có cả đảng Việt Tân. Tuy TT Bush Con coi bọn này không ra gì hay chẳng có nghĩa lý gì đối với sinh hoạt chính trị trên đất Mỹ. Nhưng , ngược lại , cái sai lầm đó đã di hại không ít cho cộng đồng người Việt Quốc Gia tị nạn CS trên đất Mỹ không nhỏ.

Đối với pháp luật HK, hay bất cứ một quốc gia Tây phương nào khác, việc ngấm ngầm trấn lột, sát phạt , giết chóc lẫn nhau đều chỉ là chuyện nội bộ, chẳng khác nào chuyện xung đột ẩu đả trong gia đình. Nếu người vợ bị chồng đánh không thưa kiện thì pháp luật và nhân viên công lực vẫn không được phép can dự vào! Các giới chức năng chỉ có thể can dự khi nào có sự thưa kiện của nạn nhân.

Vì những lý do mà tôi đã trình bày trên, thiết tưởng ngay bây giờ là lúc đồng bào VN tị nạn ở Mỹ, nhất là những nơi đông đúc người Việt và hỗn loạn nhất như vùng Nam Cali và vùng Houston…cần phải tự đề cao cảnh giác, nhất là không nên để cho mình và gia đình mình bị rơi vào thảm cảnh của những con cừu ngây thơ bị bọn đồ tể tha hồ chọc tiết (se laisser égorger comme un mouton) lần nữa như ngày 30.4.75.

Bởi vậy, những gì tôi viết đây đều nhắm phục vụ tận tụy và hy sinh cho đám đông thầm lặng ấy.

HIỆN TƯỢNG GIAN TẾ NGUYỄN CHÍ THIỆN SẼ CÒN KÉO DÀI BẤT TẬN…!

Tuy nhiên, thảm trạng càng trở nên tồi tệ hơn bội phần , khi vụ tranh luận về nghi án Ng Chí Thiện bùng nổ trong dư luận quần chúng khắp nơi hai ngoại. Trong khi NG . Chí Thiện là “ cái đinh “ của vấn đề lại cố tình ù lì làm thinh như người nhái, cố nín thở qua sông, để mong che đậy hình tích đầy nghi vấn sơ hở của mình, thì bọn đầu trâu mặt ngựa trên các diễn đàn lại nhất tề nhâu nhâu lên, hợp đồng chửi bới bất cứ ai đặt nghi vấn về NG CHí Thiện, bằng đủ mọi loại ngôn từ thô tục nhất. Nếu ai đã chịu khó theo dõi nghi án Ng. Chí Thiện, tất đã nhận ra cái“ ban đồng ca chửi bới” ấy chẳng phải vô tình mà hiện hữu. Nó có tính cách bài bản hẳn hoi. Ai soi mói về NC Thiện nhiều nhất , thì bị chúng chửi nhiều nhất. Ai viết về MNC Thiện với cường độ mạnh nhất , thì liền bị chửi nặng nhất. Như vậy, rõ ràng ban đồng ca hòa tấu chửi bới đã phát âm đúng từng nhịp điệu theo chiếc đũa trong bóng tối của tên nhạc trưởng nằm vùng .

Mới trong một thời gian ngắn ở Mỹ, mà NG . Chí Thiện đã tổ chức được ban hợp ca chửi bới ngoan ngoãn như thế là khá đấy. Chúng ta càng phải coi chừng kỹ lắm. Dù vậy, anh ta vẫn không sao tránh khỏi những sai lầm trầm trọng, khiến đã xảy ra hậu quả “ bomerang “ngược. Tại sao?

Vì NC Thiện chỉ mới có được một trình độ hiểu biết nông cạn, nặng tính giáo điều do bọn CSVN nhồi sọ, nên không phân biệt được chiến thuật “ lấy thịt đè người” hay “ cả vú lấp miệng em” trong những cuộc đấu tố cải cách ruộng đất , hay những buổi họp tổ dân phố mỗi đêm ở VN, hoặc cuộc “họp báo” (sic!) kiểu “ bố hát con khen hay” của CS ở khách sạn Ramada, Cali., ngày 25.10.08, hoàn toàn không thể nào đem áp dụng nguyên con vào sinh hoạt truyền thông đại chúng ở các nước tự do có người VN tị nạn đông đúc. Nếu các hình thức đấu tố , họp tổ dân phố và họp báo một chiều kiểu CS như thế có thể nhất thời thành công tốt đẹp (sic!), vì thực chất của nó chỉ là những cuộc giết người công khai bằng miệng lưỡi của bọn ngu phu tục tử trong giây lát đoản kỳ.

Ngược lại, nghi án NC Thiện với thi phẩm Vô Đề của tác giả Vô Danh hoàn toàn thuộc phạm vi văn học và chính trị cao cấp, nó sẽ có thể kéo dài vô thời hạn và còn lưu truyền trên giấy trắng mực đen hết đời nọ đến đời kia. Những thí dụ làm bằng chứng cụ thể sau đây tôi đều rút ra từ những nghi án văn chương, hay còn gọi là “NGHI ÁN VĂN TỰ” của lịch sử văn học Trung Hoa từ các thời đại xa xưa đến nay đã mấy trăm năm rồi vẫn chưa dứt khoát. Đó là các danh tác siêu phẩm giá trị vượt thời gian và không gian như:

– Tam Quốc Chí ( nhiều người cho là của La Quán Trung.Nhưng vẫn còn nhiều giả thuyết giá trị khả tín khác , nên còn tồn nghi).
– Truyện Thủy Hử (có người cho rằng cùa Thi Nại Am, nhưng vẫn còn nhiều luận cứ khác chứng minh ngược lại. Chí đến ngày nay những cuộc tranh luận giữa các đấng văn nhân bác học vẫn chưa ngã ngũ).
– Truyện Tây Du Ký ( từ mấy trăm năm trước giới văn học Trung Hoa đã tốn nhiều giấy mực tranh luận về nghi án tác giả sách này. Mãi đến năm 1923, nhà văn Hồ Thích nổi tiếng của TQ đã mạnh dạn đưa ra nhiều luận cứ vũng chắc cho rằng bộ truyện này của tác giả Ngô Thừa Ân.và các bản in đều đề tên Ngô Thừa Ân. Dù vậy , theo dõi sinh hoạt văn học TQ tôi nhận thấy cho đến nay vấn đề ai là tác giả đích thực của bộ Tây Du Ký vẫn còn là đề tài sôi động của nhiều học giả TQ).
– Truyện Kim Bình Mai ( đã được nhiều người chấp nhận cho rằng Vương Thế Trinh, vốn là một nhà văn lớn thời Gia Tỉnh, Minh triều là tác giả. Nhất thời không ai đưa ra được một biện chứng khác hợp lý để phản bác. Nhưng chẳng phải vì thế mà Vương Thế Trinh, dù đã qua đời vẫn không tránh khỏi bị quật mồ lên đòi trả lại danh xưng tác giả truyện Kim Bình Mai. Năm 1932 , bản in Kim Bình Mai, một bản in khác của bộ Kim Bình Mai in vào năm Vạn Lịch thứ 43 đời Minh đã được tìm thấy tại tỉnh Sơn Tây. Bản in này đã ra đời sớm hơn cuốn” Tú tượng Kim Bình Mai, vốn được in vào thời Sùng Trinh-Thiên Khải. Trong cuốn ”Kim Bình Mai từ thoại” còn ghi dòng chữ:” Lan Lăng Tiếu Tiểu Sinh viết” . Chính nguyên nhân này đã giúp cho các nhà nghiên cứu một hướng đi mới trong việc tìm hiểu ai là tác giả đích thực của Kim Bình Mai. Đến năm 1933, sau khi đã khảo chứng nhiều nguồn tài liệu khác nhau, nhà nghiên cứu văn học Ngô Hàm đã cho rằng Kim Bình Mai là tác phẩm đã được hoàn thành trong khoảng thời gian từ năm Vạn Lịch thứ 10 đến năm Vạn Lịch thứ 13. Như vậy, chắc chắn tác giả không phải là Vương Thế Trinh. Nhờ công của Ngô hàm, nhiều danh sĩ đã tham gia việc nghiên cứu bổ sung cho luận điểm của Ngô Hàm, khiến cho nghi án Vương Thế Trinh, tác giả Kim Bình Mai trở thành một sự hiển nhiên, dù rằng họ vẫn chưa tìm ra ai là chân tác giả của danh phẩm Kim Bình Mai. Sự việc ấy theo nhận định của riêng tôi, thực là giống y hệt tình trạng thi phẩm Vô Đề của tác giả Khuyết Danh, mà Ng. Chí Thiện, một tên cán ngố CS đã được đảng CS ngụy tạo thành tác giả, để cài vào trong cộng đồng tị nạn VN ở hải ngoại. Trong nghi án Kim Bình Mai với thi phẩm Vô Đề còn có vài điểm khác biệt cần phải đặc biệt quan tâm và nghiên cứu tường tận hơn là: Vương Thế Trinh đã chết lâu rồi.Song Ng. Chí thiện hãy còn sống và đang bị vùi dập trong làn sóng nghi ngờ của toàn thể dư luận quần chúng. Vì Vương thế Trinh đã chết nênlàm thinh hoàn toàn đã đành.

Nhưng ngược lại, NG Chí Thiện còn đang sống nhăn sao lại sớm chui xuống huyệt mộ nằm im, giả chết, phó mặc sự đối đáp cho lũ chó săn thất học, bất tài vô tướng, sủa bậy cắn càn, biến cuộc thanh đàm nhã luận của các đấng văn nhân uyên bác, thi sĩ tài hoa, nhân cách thanh tao thành một khu chợ cá của bọn nặc nô , đĩ điếm rẻ tiền?!
Bây giờ Ng Chí Thiện nên sớm tỉnh ngộ ra mặt đối đáp công khai với kẻ hèn này đi!

Ng. Chí thiện nên biết dù cho chú mày có đóng vai con khỉ đột bịt mõm, bịt tai, nhắm mắt cho đến ngày chết, thì chú mày vẫn không thoát khỏi bị thằng Đặng Văn nhâm này truy đì đến tận gốc của thi phẩm Vô Đề. Hiện thời ,ta nhận thấy bọn lâu la nằm vùng của chú mày chẳng có thằng nào đủ khả năng để biện bác một cách vững chắc cho cho chú mày đâu. Thà chú mày biết thân tự thú tội trước quần chúng sớm ngày nào càng đỡ nhục nhã cho cha mẹ tổ tiên ngày ấy, Ng Chí Thiện ạ!

[b]- Truyện Hồng Lâu Mộng. [/b]( Thuyết đầu tiên nhiều người cho rằng tác giả là Tào Tuyết Cần. Những văn nhân bác học công nhận Tào Tuyết Cần là tác giả Hồng Lâu Mộng kể ra cũng nhiều lắm. Nhưng tôi chỉ kể ra đây vài người đáng chú ý như: Tử Trung Nghĩa( 1753-1793), Minh Nghĩa ( sinh vào khoảng năm Càn Long thứ 1740) viết trong bài ” Đề Hồng lâu Mộng” cũng cho là : Tào tuyết Cần chính thị tác giả Hồng Lâu Mộng. Trong tập thơ ” Diên Phần thất Tập” thi sĩ Vĩnh Trung viết có 3 bài tuyệt cú là:” Nhân Mặc Hương, đắc quan Hồng Lâu Mộng , Tiểu thuyết điếu Tào Tuyết Cần”( nên biết thêm Mặc Hương vốn là bạn thân của Tào Tuyết Cần ). Khi phong trào” Ngũ Tứ” bùng nổ ở Trung Quốc , nhiều người lại đua nhau tìm hiểu về gia cảnh của Tào Tuyết Cần xuyên qua tác phẩm ” Tùy Viên Thi Thoại ” của Viên Mai. Đến tháng 11. 1921 , trong sách ”Hồng Lâu Mộng Khảo Chứng” Hồ Thích đã chứng minh Hồng lâu Mộng do chính Tào Tuyết Cần sáng tác.

Đến thời Quốc Cộng phân tranh ở TQ, hai nhà văn lừng danh của Trung Hoa là Hồ Thích và Lỗ Tấn cũng đều tán đồng luận chứng Tào Tuyết Cần là tác giả của danh phẩm bất hủ Hồng Lâu Mộng. Tuy nhiên vẫn còn có nhóm học giả khác, đưa ra những luận cứ khác và bình luận bác bỏ thuyết cũa phe Hồ Thích và Lỗ Tấn. Trong quyển” Thạch Đầu Ký Sách Ần”, học giả Thái Nguyên Bồi có viết:” Không thể nào có việc toàn bộ cuốn sách lại do một mình Tào Tuyết Cần viết ra” . Riêng Viên Sở Nguyễn viết trong phần “Đề Yếu “ ( lược thuật nội dung chính) của quyển “HỒNG LÂU MỘNG SÁCH ẤN” lại còn viết rô ràng như sau: “ Quyến sách này do Tuyết Cần chỉnh lý. Còn tác giả đầu tiên của nó là một người khác”!

Đến năm 1979, Đới Bất Phàm viết liên tiếp 2 bài đăng báo nhan đề: (1)Kiết khai Hồng Lâu Mộng tác giả chi mê” ( giả đáp bí ẩn về tác giả cùa Hồng Lâu Mộng) (2) và bài Thạch Huynh Dữ Tào tuyết Cần “ ( Anh Thạch và Tào Tuyết Cần) với nội dung không khác bài (1) bao nhiêu.

Như vậy, tóm lại, nghi vấn về tác giả tuyệt phẩm bất hủ Hồng lâu mộng cho đến nay đã trải qua gần một thế kỷ tranh cãi vẫn chưa đạt đến một kết quả nào!

Như vậy, rút từ kinh nghiệm và sự hiểu biết qua lịch sử văn học Trung Quốc, mà nền văn học VN vốn có liên hệ gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm, cùng với các tác phẩm rất phổ cập trong quần chúng VN từ nhiều đời cha ông, tôi chỉ muốn tham gia vào cuộc tranh luận trang nhã về nghi án NC Thiện và thi phẩm Vô Đề , với hy vọng tìm ra một luận cứ vững chãi nhất cho các đời con cháu nối dõi nghiệp chướng văn chương sau này. Như vậy để làm gì?

Xin thưa để tránh cho các thế hệ sau khỏi phải mò mẫm tranh cãi nhau như hai anh da đen trong buồng tối cùng tranh nhau đi tìm ánh sáng chân lý!

TẠI SAO NG. CHÍ THIỆN CÒN SỐNG SỜ SỜ MÀ PHẢI GIẢ CHẾT ĐỂ TRÁNH NÉ MỌI CUỘC THANH ĐÀM NHÃ LUẬN VỀ THI PHẨM VÔ ĐỀ MÀ HẮN TỰ NHẬN LÀ TÁC GIẢ?CÂY NGAY SAO LẠI SỢ CHẾT ĐỨNG CÁCH HÈN MẠT NHƯ VẬY , HẢ THIỆN?!

Hiện nay tác giả thi phẩm Vô Đề đã bị “KHUYẾT” mất rồi, để lại cho chúng ta , những người viết văn , làm báo đu6ông thời, mà cũng là các chứng nhân của nền văn học lưu vong hải ngoại từ thời kỳ 1975 cho đến nay 2008, phải đối diện với một người mang tên Ng. Chí Thiện, bỗng nhiên xuất hiện trong cộng đồng tị nạn hải ngoại dưới danh hiệu tác giả thi phẩm Vô Đề.

Sau 13 năm quan sát, và nghiên cứu tìm hiểu về nội dung thi phẩm Vô Đề với các hành vi ngôn ngữ của NC Thiện, nhiều người trong chúng ta đã phát hiện ra NC Thiện này quả thật không giống chút nào với những lời thơ “ khí quát càn khôn “ của tác giả thật Vô Đề. Nếu lời thơ trong thi phẩm Vô đề càng hùng tráng, mạnh mẽ, hiên ngang bất khuất bao nhiêu thì con người thực của NG Chí Thiện, kể từ ngôn ngữ đến hành vi đều hết sức tương phản, thô tục, hèn nhát, khiếp nhược và ngu đần bấy nhiêu.

Trong cuộc họp báo ngắn ngủi ngày 25.10.08, tại khách sạn Ramada, Cali, HK, khi NG Chí Thiện muốn tỏ ra …” ta đây chớ phải ai đâu mà rằng” ( lẩy Kiều) đã chợt hùng hổ trổ giọng hiên ngang của kẻ anh hùng cái thế, chẳng dè lại hóa ra là loại khẩu khí dữ dằn của giống cục súc, nóng nảy thô tục. Ngoài cái đuôi dốt nát, đọc tiếng tây như mọi phi Châu nói tiếng Kangourou, hoặc khi bị chạm nọc đau đớn quá phải gào lên độc nhất 1 câu tiếng Tây ” Je ne parle francais!” cho ra vẻ biết nói tiếng Tây thì hỡi ôi, lại là loại …Tây Bồi!

Bây giờ , tóm lại , nếu ta càng đi sâu vào nội dung với các tình tiết riêng tư của tác giả, ta càng khám phá ra thêm được vô số mâu thuẫn, nghịch lý trong thi phẩm Vô Đề. Với những lời tuyên bố tiền hậu bất nhất của NC Thiện, khiến chúng ta nhận thấy sự gian trá ngày càng bùng nở lớn rộng thêm ra. Trước sự thế hiển niên như vậy, chỉ trừ bọn người vừa câm vừa điếc lại mù lòa nữa mới làm thinh không ngỏ lời thắc mắc .
Nhưng vấn đề NC Thiện tác giả “ĐỂU”của thi phẩm Vô Đề lại không chỉ hoàn toàn nằm trong phạm vi văn học, như các tác phẩm Tam Quốc Chí, Tây Du, Thủy Hử, Hồng lâu Mộng, Kim Bình Mai v.v… Vấn đề NC Thiện tác giả “ĐỂU” (*) của thi phẩm Vô Đề còn là một nghi vấn chính trị, có màu sắc điệp báo CS nằm vùng trong cộng đồng hải ngoại đang chờ ngày D ( D Day) bất chợt vùng lên tổng khởi nghĩa “ hoan hô cuộc cách mạng của Bác và Đảng thành công mỹ mãn tại hải ngoại, thành trì cuối cùng của bọn Ngụy miền Nam, tay sai của đế quốc thực dân mới Hoa Kỳ”!

(*) Chú thích: Những ai đã về VN rồi đều biết , sau năm 1975 người CSBV dùng chữ “ĐỂU” để chỉ cho những gì là GIẢ MẠO. Thí dụ : tiền đểu, bằng cấp đểu, chứng nhận đểu v.v…!

( CÒN TIẾP DÀI DÀI VÀ DAI DẲNG MÃI MÃI)

ĐẶNG VĂN NHÂM

GHI CHÚ: Muốn đọc thêm những bài giá trị khác xin mời vào xem trang nhà: www.dangvannham.com  Đa tạ. DVN

http://dangvannham.com/modules/news/article.php?storyid=670

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | 2 Comments »

XIN ĐÁNH CÁ USD.200 NGÀN VỚI ÔNG THIỆN – NGUYỄN PHÚC LIÊN

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Một 4, 2008

XIN ĐÁNH CÁ USD.200 NGÀN VỚI ÔNG THIỆN – NGUYỄN PHÚC LIÊN

Trọng kính Quý Vị,

Trên hơn một tháng, tôi đọc trên Diễn Đàn về Ông Thiện. Tôi thấy sự căng thẳng về vấn đề Ông Thiện làm sứt mẻ Cộng Đồng Việt Nam Hải ngoại mà tôi cần để sống trót cuộc đời lưu vong trong hiền hòa thương mến nhau. Chống Cộng đã lâu và vẫn phải tiếp tục bởi vì đám côn đồ CSVN trở thành mặt dầy mày dạn.

Tôi sống tại Thụy sĩ đã trên 40 năm rồi và lúc này là đã 70 tuổi, nên dù có hoạt động gì, cũng không còn về Việt Nam để tranh dành quyền hành nữa, mà chỉ vì nhớ thương nước Việt Nam quá mến yêu, nên cố gắng viết lách để mong giúp được gì.

Tôi chỉ có một cái tật là khi viết lách, thấy đám nào có mòi thân thiện với CSVN, là tôi nhào vô đánh túi bụi, đánh tàn nhẫn, đánh không thương tiếc… bởi vì không phải là mình trả thù những tội ác của chúng, mà là nghĩ đến tương lai phát triển cho con cháu về sau.

Trên Diễn Dàn, hơn một tháng, chỉ nói về Ông Thiện mà tôi không biết Ông là ai, trong khi đó tôi đổ dồn lực vào hai vấn đề:

=> Khủng hoảng Kinh tế làm cho Dân khốn cực và Dân sẽ nổi dậy

=> CSVN ức hiếp Công Giáo Việt Nam mà tôi là thành phần Công Giáo phải tự bảo vệ và hợp với Công đồng Dân tộc (tại Quốc nội) để đấu tranh.

Chính vì vậy mà tôi viết ít lời khuyên TRỰC TIẾP đến ông Thiện dể ông giải quyết mau chóng cho Cộng đồng Việt Nam Hải ngoại khỏi chia rẽ.

Ông Thiện không trả lời cho tôi, nhưng một số người mê Ông đã mạ lỵ tôi và vu khống cho tôi những điều tôi không chủ trương.

Tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng tôi không bênh cũng không phản đối ông Thiện về việc Tác Giả tập Thơ Vô Đề, nhưng tôi sẽ đánh phá tận cùng nếu Ông Thiện theo Việt Tân để chủ trương HÒA GIẢI HÒA HỢP trá hình với CSVN để PHẢN BỘI lại cuộc đấu tranh vô cùng anh dũng từ DÂN OAN đến GIÁO OAN tại Hà Nội.

Tôi minh dịnh nhiều lần như vậy, nhưng có người vẫn cố tình ghép tôi là phe phản đối Ông Thiện và vẽ hình châm biếm tôi. Ông Thiện là cái quái gì để tôi phải quan tâm trong khi một Bà mẹ Dân Oan phải tụt quần chửi bới CSVN tham nhũng cướp bóc. Bà Mẹ Việt Nam tụt quần chửi CSVN tham nhũng, đó là vần THƠ SỐNG còn gấp trăm ngàn lời Ông Thiện viết thành Thơ, nếu chính Ông là Thi sĩ Tập Thơ Vô Đề.

Tôi mang tâm tình như vậy cho đến ngày hôm nay 03.11.2008

Thế mà người ta vì coi Ông Thiện là Ông nội, là Cha đẻ, là Thần thánh, vẫn còn công kích không biết bao nhiêu người và chính tôi.

Đặc biệt là người ta còn ca tụng việc Ông Thiện và Ông Tống thách đố USD.200,000.-(Two Hundred Thousand United States Dollars) để Bà Hoàng Dược Thảo tiếp tục lên tiếng. Bà Hoàng Dược Thảo từ chối là phải bởi lẽ để đánh cá một số tiền như vậy, phải suy nghĩ đứng đắn. Lời nói có thể dỡn chơi, nhưng tiền bạc không thể dỡn chơi dù mình là triệu phú.

Chính vì phe Ông Thiện vẫn tiếp tục thách đố 200 ngàn đô-la một cách đỡn chơi cốt ít để mạ lỵ người khác, nên tôi đã suy nghĩ và xin nhập cuộc về việc thách đố này.

Tôi không có ý kiến về việc Ông Thiện thực hay giả, tôi cũng không đứng về phía nào để công kích hay ủng hộ. Tôi chỉ muốn đánh cá để kiếm tiền xài chơi với 200 ngàn đô-la, nếu tôi thắng.

Vậy xin Ông Thiện và Ông Lý Tống giữ lới hứa.

Tôi là người làm Tài chánh và tôi sẽ kêu gọi những Nhà Đầu Tư (Investors) để kiếm đủ tiền đánh cá trong vụ này.

Động chạm đến Tiền bạc, phải cần những điều kiện bảo đảm thực hiện:

=> Mục đích Thương vụ (Purpose of Transaction)

=> Hợp đồng cho Thương vụ (Transation Agreement)

=> Ngân Hàng giữ tiền cá độ (Escrow Accounts (Closing Bank))

=> Chuyển tiền vào Ngân Hàng Trung gian (Funds tranferred to Escrow Accounts)

=> Chứng từ cung cấp theo Hợp đồng (Proofs provided according to Transation Agreement)

=> Trao tiền thua cho phía thắng (Releasing Funds by Escrow Bank)

Một Tiến trình tiền bạc đánh cá như vậy không thể là việc chỉ nêu ra trong cuộc Họp Báo và mọi người ưng thuận liền. Ông Thiện nêu ra cũng chỉ là trò tếu. Bà Hoàng Dược Thảo dù có tiền mà gật đầu ưng thuận liền cũng chỉ là tếu. Tất cả thiếu đứng đắn về tiền bạc.

Nay tôi đề nghị đánh cá 200 ngàn đô-la theo tiến trình đứng đắn vậy.

Trọng kính

NGUYỄN PHÚC LIÊN

22 Rue du Prieure

1202 GENEVA

Switzerland

Tel: 0041 22 731 82 66

Fax:0041 22 838 28 08

Mobiles: 0041 79 766 65 83/ 0041 79 766 65 73

http://www.hon-viet.co.uk/NguyenPhucLien_DanhCaVoiNCThien.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 2 Comments »

Tiến sĩ Liên và bầy chó của Nguyễn Chí Thiện

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Một 4, 2008

Tiến sĩ Liên và bầy chó của Nguyễn Chí Thiện

Tội nghiệp thay cho Tiến Sĩ Liên

Thương tình, khuyên Thiện một lời khuyên!

Thiện không hồi đáp cho thì chớ;

Chó lại xông ra sủa mới phiền!

Xin hãy bền gan, vui chiến đấu!

Nhớ đừng nản chí, vội điền viên!

Mặc cho chó má hùa nhau sủa

Mới biết lằn ranh Ác với Hiền!

November 3, 2008

Hồ Công Tâm

Chẳng ai chọc chó điên!

Mắng chủ, nào ai mắng chó điên!

Chó điên sủa bậy, bác đừng phiền!

Tao nhân chẳng chấp phường vô học,

Mặc khách vui cùng khách hữu duyên!

Đĩ điếm, ma cô rơi mặt nạ,

Giai nhân tài tử dạo non tiên!

Mặc cho chó má hùa nhau sủa!

Quân tử, tiêu nhân khó kết liên!

November 3, 2008

Hồ Công Tâm

http://www.hon-viet.co.uk/HoCongTam_TSLienVaBayChoCuaNCThien.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 2 Comments »

Gởi Chu Tất Tiến về họp báo Nguyễn Chí Thiện: Cô Hoàng Dược Thảo Thắng

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Một 4, 2008

Gởi Chu Tất Tiến về họp báo Nguyễn Chí Thiện: Cô Hoàng Dược Thảo Thắng!!!

Chào anh Chu tất Tiến,

Còn nhớ trước kia, tôi có nói anh là nhà văn sao không biết lý luận gì cả. Tưởng sau đó, thì anh cũng rút đôi chút kinh nghiệm, không ngờ đọc bài viết của anh về cuộc họp báo của anh Nguyễn chí Thiện, thấy vẫn vậy, buồn thật!

Nói chung chuyện anh Nguyễn chí Thiện thành “một đống” giữa đường rồi, tuy rằng từ những nhà văn đến những người bình thường vẫn “đã và đang” đóng góp ý kiến cho sự thực: Anh Nguyễn chí Thiện có phải là tác giả tập thơ vô đề hay không?

Và về cuộc họp báo vừa qua, anh Chu tất Tiến (CTT) xác định: “Tất cả các sự kiện diễn ra, những câu hỏi và trả lời được ghi lại trong nhiều máy thu hình, thu thanh của các đài truyền hình, các nhà báo, và tư nhân, không một ai có thể tẩy xóa, cắt xén, hay thay đổi. Những tài liệu này sẽ được dùng để đối chiếu trong tương lai, nếu có bất cứ thắc mắc hay ngộ nhận nào đến từ bất cứ đối tượng nào. Cuộc họp báo như thế, đã diễn ra trong một bầu không khí hoàn toàn Dân Chủ và Tự Do. ( Chu tất Tiến viết)”

Rồi anh CTT viết tiếp: “Cuộc họp báo bắt đầu vào lúc 4 giờ và đã chấm dứt lúc 6 giờ chiều cùng ngày. Sau hai tiếng đồng hồ với những phần giới thiệu, tự trình bày, tranh luận, đối chất, hỏi và đáp, cuộc họp báo đã để lại trong lòng người tham dự nhiều tình cảm sôi nổi nhưng thỏa mãn.(Chu tất Tiến viết)”

Mời anh CTT đọc đoạn viết của phóng viên Nguyên Huy: “Lúc này hội trường lại nổi lên nhiều tiếng la trong khi trên diễn đàn ban tổ chức và ông Nguyễn Chí Thiện đã thông báo là bà Hoàng Dược Thảo đã sử dụng hết nửa thời gian quy định trên diễn đàn. Và thấy chỉ còn được nói có 10 phút để đặt vấn đề ông Nguyễn Chí Thiện có phải thật sự là tác giả tập thơ Vô Ðề hay không, nên bà Hoàng Dược Thảo đã tự ý bỏ ra về trong tiếng la ó của một số người phản đối bà.

Những phút sau đó, một nửa số người trong hội trường đã ra cả ngoài tiếp tục bàn luận. Trong khi đó trong hội trường cuộc họp báo của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện vẫn tiếp tục.(Nguyên Huy viết)”

Vậy với “ Những phút sau đó, một nửa số người trong hội trường đã ra cả ngoài tiếp tục bàn luận. Trong khi đó trong hội trường cuộc họp báo của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện vẫn tiếp tục.” có nghĩa ngay khi cô Hoàng dược Thảo (HDT) bỏ ra về, là tiếp tục theo sau đó nửa số người trong hội trường bỏ ra ngoài bàn tán (bàn luận) theo đánh giá riêng của họ với nhau. Tức đã có ngay tại “hôi trường” khách sạn Ramada “trước mắt” một nửa số người tham dự đã không thỏa mãn rồi!

Có tay nghề 40 năm viết văn sao vẫn không có cái TÂM của NGƯỜI CẦM BÚT, hay phóng viên Nguyên Huy viết sai? Thưa anh CTT?

– Mục Cuộc họp báo hoàn toàn tôn trọng nguyên tắc dân chủ, anh CTT viết: “(Bà Hoàng Dược Thảo đã tự bỏ ra về 2, 3 phút sau khi ông Thiện nhắc là bà còn 10 phút nữa)”. Vậy ai là người bấm giờ để xác định khi anh NCT nói cô HDT còn 10 phút là đúng? Mời anh CTT nghe lại đoạn băng ghi âm lấy từ điện báo Ánh Dương (trong attch file SO 1A). Từ bắt đầu cho đến khi cô HDT mới nói được 3’23’’ (3 phút 23 giây) rồi nhắc ghi giờ, thì anh NCT lên tiếng nói: “Vâng, trước khi…thi tôi xin lỗi nhé…tôi mong….trước mà gọi là đối thoại ấy mà, 20 phút thì chị đã nói hết 10 phút rồi đấy. (anh NCT nói)”

Vậy ngay lập tức anh NCT đã ĐÁNH CƯỚP TRẮNG TRỢN: 10’00’’-3’23’ = 6’37’’ (6 phút 37 giây) tức 1/3 của tổng số 20 phút, một con số quá lớn. Thế mà anh CTT lại cho là “Cuộc họp báo hoàn toàn tôn trọng nguyên tắc dân chủ” ư?

Có tay nghề 40 năm viết văn sao vẫn không có cái TÂM của NGƯỜI CẦM BÚT, thưa anh CTT?

– Mục “e. Về việc giảo nghiệm chữ viết và hình ảnh” anh CTT cho như vậy là hợp lý ư?

Ai lại mang ẢNH CŨ (nguồn từ anh NCT) di giảo nghiệm với ẢNH MỚI bao giờ? Đần vừa vừa thôi, bao giờ có ảnh từ toà Đại Sứ Anh đưa lại đem đi giảo nghiệm với ảnh anh NCT hiện tại may ra khả dĩ còn coi là hợp lý. (Nên nhớ anh NCT nói còn đang đợi tòa Đại Sứ Anh trả lại 3 tấm ảnh, và bây giờ tình hình này thì con đường đến tòa Đại Sứ Anh là ngõ cụt! Vì ngay cả bản chính anh NCT nói “đang có trong tay” là từ Bộ Ngoại Giao Anh đưa lại cũng là nói LÁO, bởi anh Sơn Tùng xác định bản đó là từ tay vợ một nhà văn người Anh (nhà văn đó đã chết) gửi đến).

– Muc “g. Việc thách đố bà Hoàng Dược Thảo bằng tiền mặt”. Anh CTT coi việc thách đố đó là sự thật ư? Chứng cớ anh NCT đưa ra có vẻ là thật, nhưng sự việc anh NCT thách đố như thế chỉ là hình thức “ CHẠY LÀNG ” cho điều thách thức gì đó (chưa biết) nghi ngờ cô HDT sẽ đưa ra. Do đó khi cô HDT đưa ra việc viết lại bằng tiếng Pháp lá thư mà anh NCT khẳng định chính mình (NCT) đã viết để đưa vào toà Đại Sứ Anh. Anh NCT vội vã nhắc lại cô HDT phải trả lời chấp thuận thách đố 200,000USD trước đã. Đó cũng là một hình thức “tháu cáy” mà thôi. Tại cô HDT là nhà báo “làm văn hóa” không chấp nhận thách đố (cờ bạc). Chứ gặp tôi, tôi bắt ngay.

Hãy xem diễn tiến sự việc, nếu tôi là cô HDT:

Tôi chấp nhận cuộc thách đố, đồng ý 200,000 USD. Lập tức làm giấy tờ (tạm thời):

Bên anh NCT đứng đầu: Tên NGUYỄN CHÍ THIỆN có 200,000USD (anh NCT xác định không có tiền, không account. Nhưng bây giờ anh NCT là đầu tầu: Nên ngay ngày hôm sau anh NCT sẽ phải mở account cho cuộc thách đố, chắc chắn không được được dùng tên khác. Vậy anh NCT CÓ DÁM MỞ ACCOUNT để giữ số tiền 200,000USD không? Đố anh NCT dám mở account giữ số tiền này? Lại là tiền cá độ, và liệu có phải anh NCT đang ăn tiền trợ cấp xã hội không?). Cùng tạm thời, theo anh NCT là do vài người bạn ở đây đóng góp, trong đó có cả anh Lý Tống: Chữ “vài” có nghĩ là 5 người trở lại:

1- Lý Tống (theo email đưa lên diễn đàn sau này) là 20,000USD (anh Lý Tống có account không? và nếu có tới 20,000USD thì chính phủ Mỹ sẽ truy tìm xem số tiền đó có trước cuộc tuyệt thực ở San Jose không, chỉ để đòi lại tiền đã trả cho bệnh viện mà anh Tống xỉu sau cuộc tuyệt thực thôi.)

2- Còn lại 180,000USD chia lại đều cho 4 người (chưa biết là ai, nhưng là người có mặt ngay trong cuộc họp báo và là bạn của anh NCT) mỗi người 45,000USD. Thưa anh Chu tất Tiến, ai trong số người còn lại lên đưa tên và số account có tiền 45,000USD nhỉ?

GIÀ ĐÒN BỊP THÔI!

Có thể hiểu bên anh NCT già đòn, vì biết chắc đối phương không bắt, chứ cô HDT mà bắt thì anh NCT “ngọng” liền.

Và rồi anh NCT còn “ngọng lớn” hơn là: Sau đó đến phiên cô HDT đòi đọc bản thư tiếng Pháp cho anh NCT viết. Đương nhiên anh NCT không thể từ chối được, vì cô HDT đã chấp nhận “cuộc thách đố” để “GIÚP” nêu một bằng chứng cho phía anh NCT là: cô HDT sai. Thì nay anh NCT cũng phải chấp nhận thử Pháp Ngữ của cô HDT để “GIÚP” chứng tỏ cho phía cô HDT là: anh NCT sai (không phải là tác giả tập thơ VÔ ĐỀ ).

Thế rồi kết quả:

– Ngay buổi chiều hôm họp báo là anh NCT không viết được lại lá thư bằng tiếng Pháp đó theo lối đọc chính tả (dictée). Cô HDT thắng!

– Qua ngày hôm sau, anh NCT cùng cô HDT đến một nhà bank mở account (nên nhớ số tiền 200,000USD là số tiền rất lớn, không thể tin tưởng cho ai cầm được, và cũng chẳng ai có uy tín để tin tưởng cho cầm số tiền đó, chỉ có ngân hàng thôi). Cô HDT với account có 200,000USD chủ một tờ báo với số ấn bản lớn chắc không có vấn đề gì. Nhưng anh NCT liệu có dám đứng tên cho account có số tiền 200,000USD không? Và nếu anh NCT đang ăn tiền già thì không “điên” gì mà mở account như vậy. Mà người khác dứng tên lúc bấy giờ là không được, vì đối đầu là giữa anh NCT và cô HDT mà thôi, đó là về lý [đừng nói đến việc luật sự đại diện sẽ cầm tiền hô (đứng tên account), luật sự của cô HDT sẽ phản đối điều đó, đòi hỏi hai người đối đầu đứng tên, là bù trớt]. Thành cô HDT lại thắng tiếp!

Anh Chu tất Tiến thấy thế nào? Cho biết ý kiến nếu tôi có gì không đúng.

Trân trọng,

BN 587

——————————————————————————–

Vài điều ghi nhận được qua cuộc họp báo của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện

Friday, October 31, 2008

Chu Tất Tiến

Ngày thứ Bẩy 25 tháng 10 năm 2008 vừa qua, cuộc họp báo do Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện mời gọi đã thu hút được khoảng 500 người, đứng và ngồi chật phòng họp trên lầu cũng như phòng tiếp khách tại tầng trệt của khách sạn Ramada tại thành phố Garden Grove, bên cạnh Little Sàigòn, nơi được gọi là Thủ Ðô Tị Nạn. Cuộc họp báo bắt đầu vào lúc 4 giờ và đã chấm dứt lúc 6 giờ chiều cùng ngày. Sau hai tiếng đồng hồ với những phần giới thiệu, tự trình bày, tranh luận, đối chất, hỏi và đáp, cuộc họp báo đã để lại trong lòng người tham dự nhiều tình cảm sôi nổi nhưng thỏa mãn. Những tiếng vỗ tay, những gật đầu, và những nụ cười chứng tỏ rằng bao thắc mắc đã được giải tỏa. Tuy vậy, với một số người ở xa, được nghe và nhìn qua các bản tường thuật bằng video, vẫn đưa lên diễn đàn trên mạng nhiều tư tưởng phê phán trầm trọng, thậm chí có vị còn tung ra cả một Ðại Cáo Trạng (như Ðốc Tờ Nguyễn Thị Thanh) hoặc bản Chính Thức Truy Tố Tên Gian Tế Mạo Nhận Ðại Thi Hào Nguyễn Chí Thiện (của Bùi Nhữ Hùng). Dựa vào những diễn tiến xẩy ra trong cuộc họp báo, một số nhận thức được ghi lại như sau:

1. Cuộc họp báo hoàn toàn tôn trọng nguyên tắc dân chủ:

Sau khi nhận được những thách thức, phê phán, hạch tội, và tuyên bố đích danh Nguyễn Chí Thiện là kẻ mạo nhận trên báo (Sàigòn Nhỏ) và các diễn đàn trên mạng, Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã mời gọi một cuộc họp báo công khai để trả lời những thách đố đó trong một tinh thần hoàn toàn tôn trọng tính chất Dân Chủ và Tự Do của mọi người trên đất Mỹ. Người bị tố cáo và người tố cáo gặp gỡ công khai trước sự chứng kiến của báo chí và đồng hương. Vì không có ban tổ chức, không ghi danh, nên không rõ số đại diện báo chí là bao nhiêu, nhưng người tham dự đều tin rằng, buổi họp báo có sự hiện diện của đông đảo báo chí, truyền thanh, và truyền hình, vì lời mời gọi đã được đăng trên các tờ nhật báo ở Nam Cali, trên một số báo tuần, đồng thời được phổ biến công khai trên mọi diễn đàn liên tục từ nhiều tuần qua. Việc chuẩn bị rõ ràng và minh bạch. Không có gì che dấu. Không có ban tổ chức cồng kềnh, chỉ có hai người phụ giúp việc điều hợp chương trình. Không có chủ tọa, không người trên, kẻ dưới. Hai bên tôn trọng quyền Tự Do phát biểu của nhau. Khi một số đồng hương ồn ào phản ứng về những lời tuyên bố của bà Hoàng Dược Thảo, Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã liên tục kêu gọi xin mọi người yên lặng và mong những người tham dự nên tôn trọng sự phát biểu của bà Hoàng Dược Thảo. Ông cũng nhắc lại đôi lần là dành riêng cho bà Hoàng Dược Thảo thời gian 20 phút để nêu câu hỏi (Bà Hoàng Dược Thảo đã tự bỏ ra về 2, 3 phút sau khi ông Thiện nhắc là bà còn 10 phút nưã).

Tất cả các sự kiện diễn ra, những câu hỏi và trả lời được ghi lại trong nhiều máy thu hình, thu thanh của các đài truyền hình, các nhà báo, và tư nhân, không một ai có thể tẩy xóa, cắt xén, hay thay đổi. Những tài liệu này sẽ được dùng để đối chiếu trong tương lai, nếu có bất cứ thắc mắc hay ngộ nhận nào đến từ bất cứ đối tượng nào. Cuộc họp báo như thế, đã diễn ra trong một bầu không khí hoàn toàn Dân Chủ và Tự Do.

2. Tác giả và Tác quyền đã được chứng minh một cách công khai:

a. Tác Giả:

Trước đây, trong phần khai pháo của báo Saìgòn Nhỏ của bà Hoàng Dược Thảo, qua bài viết của một người ký tên hiệu là Triệu Lan (Bà Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút Hoàng Dược Thảo không cho biết một chi tiết nào về thân thế tác giả, ngoài việc cho Triệu Lan là “bà”), tiếp theo là các bài viết của những nhân vật có thực như Ðặng Văn Nhâm, Nguyễn văn Chức, Bùi Nhữ Hùng, Hồ Công Tâm (tức Ðỗ Ngọc Minh, anh ruột Cố Tiến Sĩ Ðỗ Quý Sáng), Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh, Bác sĩ Trần Ngọc Ninh, Duyên Lãng Hà Tiến Nhất và một số vị tham gia các diễn đàn “ảo” trên mạng, thì các vấn nạn chính liên quan đến nhân vật Nguyễn Chí Thiện như sau:

– Nguyễn Chí Thiện thật đã chết ngay khi đột nhập vào tòa Ðại Sứ Anh.

– Nguyễn chí Thiện hiện tại là tay sai Cộng Sản được gài sang làm lũng đoạn cộng đồng hải ngoại.

– Bản viết tay tập thơ Vô Ðề và chữ viết của Nguyễn Chí Thiện hiện tại không giống nhau.

– Hình của Nguyễn Chí Thiện lúc đột nhập vào tòa Ðại Sứ Anh và hình hiện tại không giống nhau.

– Nguyễn Chí Thiện, sau khi sang Mỹ đã không biết làm thơ.

– Nguyễn Chí Thiện là con bài của Việt Tân.

Sau khi được biết là Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện có ông anh ruột là Trung Tá Nguyễn Công Giân, Phòng Nhì, Tổng Tham Mưu, và Trung Tá Giân xác nhận đây chính là em ruột mình, người đã từng bị tù 27 năm vì làm Thơ chống Cộng, thì những cuộc tấn công lại chuyển sang ông anh, Trung Tá Nguyễn Công Giân, là “đã từng về miền Bắc vào năm 1958 và 1972.”

Ngoài ra còn một số câu hỏi lẩm cẩm, có tính chất võ đoán, thiếu thực tế, thí dụ như “Nguyễn Chí Thiện chấp nhận ở tù 27 năm, chỉ để chuẩn bị cho ngày sang Mỹ”, hay “Nguyễn Chí Thiện không biết nói tiếng Pháp, lại không có cơ hội học tiếng Anh vì sau 1954, vì nhà cầm quyền miền Bắc đã bỏ chế độ học sinh ngữ”… và một số câu ác ý khác được một số người trên diễn đàn đặt ra, không cần kể thêm ở đây, vì hoàn toàn không có giá trị, nếu không muốn nói là có tính chất “cưỡng từ đoạt lý”, như lời của Luật sư Nguyễn Ngọc Bội, nguyên Giáo Sư Võ Bị Ðà Lạt, người bạn học thiếu thời của Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện, từ tiểu học đến Ðệ Tứ. Luật sư Nguyễn Ngọc Bội, người đến tham dự buổi họp báo, cho biết ông chia tay Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện để di cư vào Nam năm 1955. Ông xác nhận Nguyễn Chí Thiện “rất giỏi tiếng Pháp” (Pháp ngữ trong thập niên 50-60 vẫn còn là sinh ngữ chính). Thi Trung Học, Tú Tài vẫn phải làm Luận bằng tiếng Pháp. Những năm đầu 60, cuốn “La vie en Amerique” rất phổ thông, viết dưới nhãn quan của người Pháp là cuốn sinh ngữ chính dành cho học sinh tiếng Anh, (trình độ Tú Tài).

Trong buổi họp báo, sự có mặt của nguyên Trung Tá Phòng 2 Tổng Tham Mưu Nguyễn Công Giân, xác nhận ông Nguyễn Chí Thiện hiện tại chính là em ruột ông, đã giải tỏa được tất cả các nghi vấn về “Thiện giả, Thiện thật”. Ông Giân còn khẳng định lời tố cáo của bà Hoàng Dược Thảo là “ông Giân về miền Bắc trong năm 1958 và 1972” là hoàn toàn bịa đặt. Ông đã cho biết năm đó ông làm thông dịch viên cho phái đoàn quốc gia ở Mỹ. Và vì là một sĩ quan An Ninh, ông không thể về miền Bắc trong thời chiến được. Sự tố cáo vô lý này nằm trong một âm mưu ác ý muốn hại đến danh dự của ông Giân, một Sĩ Quan cao cấp của Quân Ðội Việt Nam Cộng Hòa cũng như muốn ám chỉ rằng cả hai anh em ông Thiện đều là điệp viên Cộng Sản.

b. Về việc sử dụng tiếng Pháp:

Như đã viết ở trên, Luật sư Nguyễn Ngọc Bội, bạn học thuở thiếu thời với Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện xác nhận Nguyễn Chí Thiện “rất giỏi tiếng Pháp” (Pháp ngữ trong thập niên 50-60 vẫn còn là sinh ngữ chính). Thi Trung Học, Tú Tài vẫn phải làm Luận bằng tiếng Pháp. Những năm đầu 60, cuốn “La vie en Amerique” rất phổ thông, viết dưới nhãn quan của người Pháp là cuốn sinh ngữ chính dành cho học sinh tiếng Anh, trình độ Tú Tài).

Khi bà Hoàng Dược Thảo đặt vấn đề yêu cầu ông Thiện viết “chính tả” do bà Thảo đọc, ông Thiện đã mất bình tĩnh, nói hơi lớn tiếng, vì đây là một yêu cầu vô lý hơn nữa còn xúc phạm đến danh dự của ông khi bà Thảo coi ông Thiện như một học trò để cô giáo Thảo đọc “chính tả” thử tài. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, thay vì ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm bút viết theo lời đọc của bà Thảo, đã nói một tràng dài tiếng Pháp khiến bà Hoàng Dược Thảo im lặng. Sau khi bà Thảo ra về, ông Thiện đã đọc nguyên bản lá thư của ông Olive Todd, một nhà báo Pháp, xin lỗi ông Thiện khi trước đây đã dựa vào một nguồn tin không chính xác, cho rằng ông Thiện thật đã chết ngay khi vào tòa Ðại Sứ Anh. Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện, sau đó, đã nhìn thẳng vào lá thư bằng tiếng Pháp đó, mà dịch luôn một hơi sang tiếng Việt, không vấp váp.

(Ngày 18/10/2008 từ La Garde Freinet, Pháp quốc, Oliver Todd viết cho Nguyễn Chí Thiện một bức thư, trong đó có đoạn minh xác như sau:

“Trong quyển sách ‘Cruel Avril’ của tôi (NXB Robert Laffont, Paris 1987), tôi có viết là ông đã chết trong tù vào Mùa Hè 1987. Tin tức sai lầm này do một cộng tác viên chuyển đến cho tôi. Cô ấy đã lấy tin đó trong một bài báo của tập san Quê Mẹ. Sự hiện diện của ông tại Orange County cũng đã đủ cải chính cái tin này rồi. Tôi rất tiếc đã không sửa chữa sai lầm của tôi trong ấn bản 2005 của quyển ‘Cruel Avril’. Tôi xin thành thật cáo lỗi cùng ông.” ( Ðỗ Thái Nhiên, “Anh không chết đâu anh”)

c. Về câu tố cáo cho rằng ông là đảng viên Việt Tân:

Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện khẳng định không bao giờ là đảng viên Việt Tân, làm cảm tình viên cũng không có. Ông không hề tham gia bất cứ một tổ chức đảng phái nào tại hải ngoại.

d. Về ý nghĩa của một số câu thơ:

Ðể trả lời câu hỏi “tại sao ông viết về biến cố 1954, lúc đó ông mới 16 tuổi, lại dùng ý từ của tuổi 20”, ông cho biết làm thơ không phải là báo cáo. Thi sĩ sử dụng trí tưởng tượng của mình mà nói về hoạt động của những bậc cha ông là chuyện bình thường. Thực tế, việc viết thay cho tư tưởng của các bậc anh hùng đã tạ thế là chuyện biết bao nhiêu nhà thơ, nhà văn đã làm. Trong trường hợp này, để chứng minh thêm, ông đã đọc ngay một bài thơ làm sau này rất hùng tráng, được sự tán thưởng của toàn thể cử tọa.

e. Về việc giảo nghiệm chữ viết và hình ảnh:

Ðây là chứng minh quan trọng nhất. Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã dẫn chứng bằng những chứng từ do các chuyên viên giảo tự và giả nghiệm hình ảnh cao cấp Hoa Kỳ phân tích từng nét bút, từng chi tiết trên hai tấm hình, lúc vào tòa Ðại Sứ Anh và hiện tại.

Luật Sư Ðỗ Thái Nhiên, trong bài viết: “Anh không chết đâu anh” đã ghi nhận những chi tiết như sau:

– Chứng chỉ giảo nghiệm tự dạng ghi ngày 13/Dec/1995: Cuộc giảo nghiệm này được thực hiện bởi trung tâm giảo nghiệm quốc gia, Dorothy Brinkerhoff, tọa lạc tại số 4316 Boyar Avenue, Long Beach, Ca. 90807.

– Chứng chỉ giảo nghiệm tự dạng ghi ngày 15/Oct/2008: Cuộc giảo nghiệm này được thực hiện bởi Trung tâm “A and M. Matley ”, địa chỉ 3092 Army Street, Ca. 94110.

Cả hai chứng chỉ số (1) và (2) đều kết luận chữ viết trong tập thơ Hoa Ðịa Ngục (Bản chuyển vào tòa Ðại Sứ Anh ngày 16/07/1979) và chữ viết của Nguyễn Chí Thiện ngày nay tại Mỹ là chữ viết của một người.

– Chứng chỉ giảo nghiệm nhân diện qua hình chụp ghi ngày 03/08/2006: Cuộc giảo nghiệm này được thực hiện bởi trung tâm Stuchman, Forensic Photography, địa chỉ 421 Walnut Street, Suite 120, Napa, Ca. 94559. Chứng chỉ này kết luận: hình chụp Nguyễn Chí Thiện ở trong tù và hình chụp Nguyễn Chí Thiện ở Mỹ là hình của một người.

(Ngoài ra, một chứng minh ngoạn mục nhất mà Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện mới trình làng, là trang thứ Hai của tập thơ mà người ta gán cho là Vô Ðề đó, có nguyên hàng chữ “Hoa Ðịa Ngục” do chính tay ông viết từ hồi đó. Như vậy, việc cho là tập thơ có tên là “Vô Ðề” của một thi sĩ Vô Danh đã chết nào đó, chỉ có trong trí tưởng tượng của những kẻ tấn công Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện.)

Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã soạn sẵn nhiều tập phóng ảnh các biên bản xác nhận này cho đại diện báo chí. Tất cả các tờ báo, đài truyền hình, truyền thanh đều được các phóng ảnh này. Mọi thắc mắc, nếu có, Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đề nghị nên liên lạc trực tiếp với những địa chỉ của các chuyên viên ghi trên các biên bản.

g. Việc thách đố bà Hoàng Dược Thảo bằng tiền mặt:

Ðiều đáng nói trong cuộc họp báo này, là trước khi đưa ra những bằng chứng cụ thể, Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đã tạo nên một sự việc bất ngờ là thách đố bà Hoàng Dược Thảo, nếu chứng minh được ông là một người giả mạo, thì ông và nhóm bạn của ông sẽ phải mất cho cá nhân bà một số tiền là $200,000.00. Ngược lại, nếu bà Thảo không chứng minh được ông giả mạo trong khi ông lại chứng minh được mình chính là tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục, bà Thảo sẽ phải tặng cho Nạn Nhân Cộng Sản, Những người tranh đấu cho Dân Chủ tại quê nhà một số tiền tương đương là $200,000.00. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện sẽ không đụng đến số tiền này, nếu thắng cuộc. Lý do của cuộc thách đố này là vì chính bà Hoàng Dược Thảo đã thách thức ông Thiện cho giảo nghiệm những lá thư và hình ảnh do mình đưa ra. Bà Hoàng Dược Thảo đã không chấp nhận cuộc thách đố “ngược” này và bỏ ra về trong tiếng la ó của cử tọa.

h. Kết Luận:

Với tất cả những bằng chứng như thế, với tất cả những tờ xác nhận tự dạng cũng như hình ảnh của các chuyên viên giám định Hoa Kỳ, một kết luận duy nhất, một sư Thật duy nhất đã được trình bày trong cuộc họp báo: Tác giả tập thơ Hoa Ðịa Ngục Là NGUYỄN CHÍ THIỆN. Nhân vật Nguyễn Chí Thiện hiện tại mà cộng đồng đang gặp gỡ từ hơn một thập niên qua chính là thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, tác giả chân chính và duy nhất của tập thơ Hoa Ðịa Ngục.

3. Tính Ác Ðộc của Con Người:

Không thể nói những người tấn công Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện đều là tay sai Cộng Sản, nhằm tiêu diệt một nhân chứng Chống Cộng, vì trong số những người phỉ báng ông Thiện kịch liệt nhất, có những nhân vật, trước đây, vẫn từng viết báo chống Cộng. Nhưng cũng không thể nào bỏ qua việc tìm hiểu nguyên nhân tại sao Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện lại bị bôi lọ, phỉ báng tàn tệ như thế, trong khi từ hơn 13 năm nay, ông Thiện chỉ làm việc “Thiện” nghĩa là chỉ làm những công việc chứng minh cho sự tàn ác của chế độ Cộng Sản. Ông đi thuyết trình khắp nơi, từ Âu Châu sang Mỹ Châu, từ Hạ Viện đến Thượng Viện, từ các phong trào tranh đấu chống Cộng đến những tổ chức phi chính trị. Tại bất cứ chỗ nào có cử tọa, ông đều nhấn mạnh đến nhiệm vụ của mọi người là phải giải tán chế độ Cộng Sản không khoan nhượng vì chúng là một cản trở cho việc phát triển của con người. Ông chỉ làm những việc có hại cho Cộng Sản. Vậy mà, nhiều nhân vật trí thức đã sử dụng quyền Tự Do Phát Biểu của mình để viết lên những bài đọc, dù trên các diễn đàn điện tử ảo, không phải trên các báo chí chính quy, những lời cay độc khủng khiếp, nhằm mục đích triệt hạ, không những tư tưởng, mà chính cá nhân Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện. Những câu văn mạnh mẽ, sắc bén như búa tạ, đọc lên là choáng váng. Những đoạn văn mổ xẻ lý lịch của ông Thiện như dao mổ người, không chữ nào mà không tóe máu.

Ðặng Văn Nhâm, tác giả của câu văn bất hủ sau đây: “Thằng lính quốc gia chết, lục xác nó, thế nào cũng bắt được một cái muỗng nhôm, một cục đèn cầy nhỏ và một ống chích! (dụng cụ dùng để chích bạch phiến)”, đã mổ xẻ ông Thiện liên tiếp nhiều bài báo, mỗi bài cả vài ngàn chữ, cho rằng ông Thiện đạo văn, ông Thiện ăn cắp, ông Thiện là điệp viên Cộng Sản, đồng thời kêu gọi cộng đồng phải tiêu diệt ông Thiện này. Các quý vị Bùi Nhử Hùng, Hồ Công Tâm (tức Ðỗ Ngọc Minh, anh ruột của Cố Tiến sĩ Ðỗ Quý Sáng), Phương Hằng Dương Thị và Vũ Trọng Khanh (người tự cho mình là con của Vũ Trọng Phụng), Pete Dương (Mỗ Gia), Trần Thanh, Bác sĩ Nguyễn thị Thanh… tấn công Nguyễn Chí Thiện hầu như hàng ngày trên các diễn đàn. Riêng Triệu Lan, như đã viết ở trên, gửi những bài dài cả chục ngàn chữ đến báo Sàigòn Nhỏ, phân tích và phân tích sao cho Nguyễn Chí Thiện phải gục đầu, hoặc phải biến khỏi mặt đất này.

Khi một số người viết văn như Phan Nhật Nam, Trần Phong Vũ, Chu Tất Tiến, Ðỗ Thuấn, Tôn Thất Sơn… thấy người Công Chính bị tấn công, phỉ báng kinh hoàng, phải lên tiếng nói cho công đạo, lập tức cũng bị bủa vây bởi những lưới chụp chằng chịt gồm những danh từ thô bỉ: “Bầy chó của Nguyễn Chí Thiện”, “Lũ tay sai của Thiện dổm”. Một lô những bài thơ “vè” chửi bới được đặt ra liên tục. Bà Ðỗ Thuấn, chủ trương tờ Ánh Dương biến thành “người tình của Nguyễn Chí Thiện”, “con Vện, con Vàng” và một lô danh từ tục tĩu khác. Chu Tất Tiến thì trở thành Bồi Bút Cộng Sản, Tay Sai Cộng Sản nằm vùng, rồi Thằng Ăng Ten trong Tù cải Tạo, Cẩu Tặc Trư Tắc Tiếng, tay sai Việt Tân, kẻ mạo danh Quốc Gia Hành Chánh, Tên Tây Lai, sau đó, là Lão già thô bỉ, chuyên dụ dỗ gái tơ, lấy tiền và chiếm tình.

Kinh dị hơn nữa, là sau cuộc họp báo với những nhân chứng và vật chứng đầy tính thuyết phục và khoa học như thế, những tiếng kêu đòi tận diệt Nguyễn Chí Thiện vẫn vang lên.

Trần Thanh, một chuyên viên nửa phần chống Cộng, nửa phần chống Ta, viết: “Ông thua thì người ta có quyền kết luận rằng ông là thằng nói láo!” Trần Thanh, không tham dự cuộc họp báo, cho rằng tất cả đại diện báo chí là “đám cò mồi”, và khi đề cập đến việc ông Thiện thách $200,000.00, viết: “Do đó mà bọn lưu manh đã chắc thắng, đòi cá độ 200 ngàn đô la! Ðúng là một lũ lưu manh, đểu cáng, mất dậy!” Trần Thanh còn làm một bài thơ để kết thúc bài viết ly kỳ này như sau:

Hôm nay trước mặt ba quân

Thiện xin chấp nhận đội quần Ðào Nương.

Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, sau một loạt bài đả kích Nguyễn Chí Thiện liên tục, viết tiếp về cuộc họp báo và cho rằng đó là “chợ cá Trần Quốc Toản, Sàigòn. Có vị bảo là cuộc họp tổ dân phố…” Sau đó, bất ngờ, ông tặng cho hai cái mũ to tướng: “Ðó là đặc tính làm ăn xưa nay của mấy ông Việt Tân và Nguyễn Hữu Chánh.”

Hồ Công Tâm, biệt danh của nhà giáo Ðỗ Ngọc Minh, anh ruột của cố Tiến Sĩ Ðỗ Quý Sáng, thì làm thơ vè, cho rằng Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện mở động điếm tại Hải Phòng:

Thằng Thiện lé tù về mở động

Quán Bà Mâu cuộc sống phủ phê

Nhẩy dù, em út bao thuê

Ðổ hồ chứa thổ, rành nghề sáu câu

Chuyện thơ phú Thiện hầu mù tịt

Chuyện rượu chè, đớp hít thì chuyên

Ðóng vai trò một điệp viên

Nằm vùng cộng sản, giao duyên Phở Bò

Thiện với Ác, Tự Do và Chết

Hai ngả đường khác biệt nhau xa

Ðảng ta ve vãn Rô-ma

Trần Phong Vũ ngợi ca Hỏa Lò!

Ðội Cải Cách làm trò con khỉ

Con Vàng (1) kia, Hề Lý Tống đây

Nhật Nam (2) với Tiến (3) mặt dầy

Ăng ten Suối Máu nhập bầy sói lang.

[October 30, 2008]

(1) Bút Vàng Ðỗ Thị Thuấn, báo Ánh Dương

(2) Phan Nhật Nam

(3) Chu Tất Tiến

Nhưng những bài viết của Trần Thanh, Duyên Lãng Hà Tiến Nhất và Ðỗ Ngọc Minh chưa rùng rợn bằng “Bản Chính Thức Truy Tố Tên Gian Tế Mạo Nhận Ðại Thi Hào Nguyễn Chí Thiện”, viết bằng mực đỏ và vàng, với những nét đại tự to như những lưỡi gươm của Ðao Phủ Thủ. Trong Bản Truy Tố này (không nói là truy tố ở tòa án nào), vẫn lặp lại những luận điệu xưa cũ, tổng hợp tất cả những đề quyết của Triệu Lan, Trần Thanh, Ðặng Văn Nhâm, Duyên Lãng… Nghệ thuật gây ấn tượng của Bùi Nhử Hùng đã có tác dụng trên một số người, khiến cho nhiều người đọc “net” tiếp tục chuyển đi, mà không ngăn chặn lại hoặc vứt vào thùng rác. Nhưng, trên hết, màn độc đáo nhất vẫn là Ðốc tờ Thanh, sau khi thảo một Ðại cáo Trạng khổng lồ, Ðốc tờ Thanh tuyên bố nẩy lửa “Xin chịu tử hình” nếu những lời cáo trạng của bà không đúng sự thật.

Janusz Bardach và Kathleen Gleeson đã viết một cuốn sách nhan đề: “Man is wolf to man” dựa trên một câu ngạn ngữ đã có từ vài chục năm trước: “Người là Chó Sói của Người”. Những ai đã từng đọc cuốn sách dịch của Hà Mai Anh, “Tâm Hồn Cao Thượng” sẽ lấy làm ngạc nhiên khi đọc tựa đề có tính chất kinh dị như trên. Những ai đó còn chút nào Tâm Hồn Cao Thượng, sẽ không hiểu nổi vì sao con người lại đối xử với nhau tàn tệ như chó sói thế. Tại sao sử dụng ngòi bút để viết những lời cao đẹp, lại sử dụng bút như một Phán Quan Bút, thứ vũ khí trong chuyện “chưởng”, một dụng cụ giết người, đâm tả, chém hữu, muốn lấy máu thiên hạ? Tại sao lại cứ dùng suy nghĩ của mình để hại kẻ vô tội? Làm như vậy, thì được ích gì? Tại sao lại chống người-cực kỳ chống-Cộng như Nguyễn Chí Thiện? Các nhà văn Trần Phong Vũ, Phan Nhật Nam, Chu Tất Tiến và nhà báo Ðỗ Thị Thuấn có xứng đáng phải chịu những lời phỉ báng, lăng nhục khiếp đảm như thế không?

Có người cho rằng những âm mưu thâm độc kinh khiếp trên phải phát xuất từ Nghị Quyết 36, mục đích gây xáo trộn cộng đồng, làm mất niềm tin ở các chiến sĩ chống Cộng. Câu hỏi này xin để các tác giả của những bài viết kia trả lời.

Người viết bài này chỉ có thể trích dẫn lời Ðức Phật dậy rằng: “All that we are is the result of what we have thought. If a man speaks or acts with an evil thought, pain follows him. If a man speaks or acts with a pure thought, happiness follows him, like a shadow that never leaves him.” (Tạm dịch: Chúng ta chính là kết quả của những gì chúng ta suy nghĩ. Nếu một người nói hay hành động với tư tưởng của ma quỷ, niềm đau sẽ theo hắn. Nếu một người nói hay hành động với suy nghĩ trong sáng, hạnh phúc sẽ theo ông ta như là cái bóng, và không bao giờ rời xa người ấy nữa.) Nói chung, Làm Ác thì sẽ gặp quả báo. Ở Hiền thì sẽ gặp Lành.

Còn với Thiên Chúa, một trong mười điều răn quan trọng có điều răn “Chớ làm chứng dối”. Ngoài ra, Chúa cũng dậy nhân loại: “Chớ tham của người”, cũng có nghĩa là không được tham tiền bạc, danh dự của người ta, cùng với “Chớ lấy của người”, không được cướp đi danh dự của người khác.

Trên hết, tất cả cuộc đời này là hư không trước mặt Thiên Chúa, nay còn mai mất. Như tinh túy của Ðạo Phật đã cho thấy rằng cuộc đời chỉ là Sắc Sắc, Không Không. Với những người trên 60 tuổi, bản Cáo Phó đã được chuẩn bị sẵn đâu đó trong gia đình rồi, sao còn lo tranh giành, hung hãn? “Cuộc đời như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao…” Vậy, tại sao không làm chuyện tốt cho thiên hạ, lại lo giết người, nhất là giết những người công chính để một mai, nhắm mắt xuôi tay, còn mãi những lời rủa sả đi theo quan tài?

Chu Tất Tiến

http://www.hon-viet.co.uk/BN587_GoiChuTatTienVeHopBaoNCT.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: , | 4 Comments »

“CUỘI SĨ” LẠI TIẾP TỤC NÓI CUỘI – Đào Nương

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Một 2, 2008

“CUỘI SĨ” LẠI TIẾP TỤC NÓI CUỘI – Đào Nương –

 

Trích báo Saigon Nhỏ ( Những điều nên nói )

Trong số hàng trăm bài viết Saigon Nhỏ nhận được về buổi “họp báo” của ông Nguyễn Chí Thiện, Ðào Nương tôi chỉ xin ghi nhận ai cũng khen Ðào Nương tôi là người can đảm vì biết là đi vào … hang cọp mà không sợ. Thật ra không phải như thế đâu. Ðào Nương tôi “rung”… thấy mồ. Như đã nói trong bài trước, đối diện với một lãnh tụ thì đủ “rung” rồi huống hồ chi đối diện với 5, 3 ông “lãnh tụ” mà trong đó lại có cả “anh hùng” “Lý Tống”. “Anh hùng Lý Tống” la hét hào hứng, bên cạnh các ông như Nguyễn Chí Thiện, Trần Phong Vũ, cô Xuân Mai, ông Phan Nhật Nam, ông Nguyễn Công Giân lại thêm người đẹp Jean Libby của ông Nguyễn Chí Thiện làm sao Ðào Nương tôi không “rung” cho được. Bởi vì Ðào Nương tôi nghĩ rằng dù là “vè sĩ” thì ông Nguyễn Chí Thiện không phải là người “vô sĩ” đến độ không tôn trọng lời hứa. Nhưng sự thật là như thế. Trong 6 điều hứa với báo Saigon Nhỏ về việc phối hợp tổ chức, ông Nguyễn Chí Thiện không giữ được một điều nào. Do đó, sau buổi “họp báo” này, danh xưng “cuội sĩ” của ông Nguyễn Chí Thiện lại được xác nhận thêm một lần nữa.

 

Nhưng buồn cười nhất là nhóm Nguyễn Chí Thiện nhắm sai đối tượng khi tấn công báo Saigon Nhỏ hay cá nhân Ðào Nương tôi. Saigon Nhỏ là một cơ quan ngôn luận đưa ra những nghi vấn về một vấn đề văn học để cộng đồng chúng ta cùng giải quyết: đó là vấn đề ông Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả tập thơ Vô Ðề.

 

Trong hai tháng qua, Saigon Nhỏ đã đăng nhiều bài viết của nhiều tác giả khắp năm châu để chứng minh điều này. Nhất là bài viết của ông Sơn Tùng, người mà ông Nguyễn Chí Thiện đã ký cái Affidavit tức văn thư để ông Sơn Tùng là đại điện đi gặp Bộ Ngọai Giao Anh để đòi bản thảo tập thơ Vô Ðề. Bộ Ngoại giao Anh đã xác nhận không có bản thảo, không có ai “chui” vào toà đại sứ Anh như lời ông Nguyễn Chí Thiện mô tả cả. Và Saigon Nhỏ nhấn mạnh nhiều lần sẵn sàng dành diễn đàn cho ông Nguyễn Chí Thiện minh chánh cho ông. Nhưng ông Nguyễn Chí Thiện đã chọn việc “họp báo” và mời Ðào Nương tôi đến để “bà có thể đặt những câu hỏi trực tiếp với tôi, Nguyễn Chí Thiện”. Theo lời ông Trần Phong Vũ, chủ bút Diễn Ðàn Giáo dân và ông Phan Nhật Nam thì hai ông này không ở trong ban tổ chức nhưng Ðào Nương tôi còn ghi âm lời ông PNN cam kết sẽ giữ yên lặng khi Ðào Nương tôi phát biểu.

 

Khi đến dự cuộc họp báo, Saigon Nhỏ tưởng rằng ông Nguyễn Chí Thiện ít ra cũng có vài ba văn kiện để chứng minh ông là tác giả tập thơ dù là bản thảo hay bản bịa. Nhưng không, ông Nguyễn Chí Thiện không có gì cả. Chỉ vài ba bản “kết giả”giảo nghiệm do chính ông thực hiện (khi giảo nghiệm thì phải biết là so sánh với “cái gì” mới là quan trọng. Ông Nguyễn Chí Thiện cam kết sau 20 phút phát biểu cuả ông Nguyễn Chí Thiện là phần phát biểu cuả tôi. Nhưng không, sau phần “ca tụng” công đức của ông Nguyễn Chí Thiện do cô MC Xuân Mai đọc và ông Trần Phong Vũ khoanh tay lắng nghe là phần phát biểu của ông Nguyễn Chí Thiện rồi ông Nguyễn Chí Thiện lôi anh của ông là Nguyễn Công Giân, lôi bà Jean Libby lên diễn đàn. Ðào Nương tôi đến buổi họp báo như ông Nguyễn Chí Thiện đã viết để “bà có thể đặt những câu hỏi trực tiếp với tôi, Nguyễn Chí Thiện”. Chứ không phải để trả lời ông Nguyễn Công Giân hay bà Jean Libby. Chuyện đâu còn có đó. Nhưng vì phép lịch sự, Ðào Nương tôi đã ngồi yên lặng để nghe ông Nguyễn Chí Thiện “đấu tố”. Không sao cả.

 

Ðến phần phát biểu của Ðào Nương tôi thì ông Nguyễn Chí Thiện “chỏ mồm” vào sau 6 phút: 30 giây khi Ðào Nương tôi cho biết tôi đến không phải để đối chất với ông Nguyễn Công Giân hay bà Jean Libby vì thật ra họ có thể thể gửi thư đến Saigon Nhỏ để xác nhận điều nghi ngờ của Saigon Nhỏ. Cũng vậy, ông Nguyễn Chí Thiện có thể trả lời những nghi ngờ tại sao cùng một dữ kiện như ông đi tù mấy lần thì ông Nguyễn Chí Thiện đưa ra nhiều niên kỷ khác nhau trong các cuộc phỏng vấn ông, tại sao sự kiện vào toà đại sứ Anh đã được ông “tả chân” 5, 3 đường khác nhau. Dĩ nhiên là ông Nguyễn Chí Thiện không trả lời được. Nhưng vấn đề hôm nay, Ðào Nương tôi đến là để minh chứng ông Nguyễn Chí Thiện có phải là tác giả tập thơ Vô Ðề hay không?

 

Khi đó, “cuội sĩ” Nguyễn Chí Thiện thách đố $200,000 đô la mới cho giảo nghiệm chữ viết của ông. Nghĩa là Nguyễn Chí Thiện sẽ cá cược số tiền này trước khi giảo nghiệm với Saigon Nhỏ.

 

Mặc dù đã trả lời nhiều cuộc phỏng vấn (với giáo sư Nguyên Xuân Vinh, với ông Trần Viết Ðại Hưng, với ông Bùi Văn Phú) là rất giỏi tiếng Pháp nhưng ngay khi Ðào Nương tôi đề nghị đối thoại bằng tiếng Pháp và yêu cầu ông Thiện viết lại lá thư bằng tiếng Pháp của ông Vô Ðề trong quyển sách “đưa vào toà đại sứ Anh” vì Saigon Nhỏ có thể chứng minh ngay tại chỗ là ông Nguyễn Chí Thiện có phải là tác giả tập thơ Vô Ðề hay không?

 

Nhưng Nguyễn Chí Thiện đã lập lại lời thách đố này để từ chối viết lại bức thư này. Máy chiếu phim Saigon Nhỏ đã lo xong, chỉ cần ông Nguyễn Chí Thiện dám viết lại lá thư này thì chúng tôi đã chứng minh được điều mà mọi người mong đợi: Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả của tập thơ Vô Ðề.

 

Cách tổ chức luộm thuộm, vô trật tự và thái độ của các ông Nguyễn Chí Thiện, Trần Phong Vũ hiện rõ trong các chương trình truyền hình trên toàn thế giới Ðào Nương tôi không cần phải viết lại. Tất cả người Việt hải ngoại đều được nhìn thấy tư cách “cờ bạc, cá cược” của ông Nguyễn Chí Thiện, thi sĩ Vô Ðề làm sao mà có thể hành xử như Nguyễn Chí Thiện được.

 

Tuy việc bạch hoá nghi án về văn học Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả tập thơ Vô Ðề không phải là trách nhiệm riêng của hệ thống báo Saigon Nhỏ hay của Ðào Nương tôi mà là việc mọi người dân Việt không chấp nhận chế độ cộng sản vô nhân tại Việt Nam để trả bi hùng ca chống cộng này về lại cho tác giả đích thực của nó. Tuy nhiên, qua cuộc “họp báo” của ông Nguyễn Chí Thiện ngày 25 tháng 10, 2008, Saigon Nhỏ đã chứng minh được rằng:

 

– Khả năng Pháp ngữ của ông Nguyễn Chí Thiện quá yếu, không thể cùng trình độ với thi sĩ Vô Ðề.

 

– Ông Nguyễn Chí Thiện không dám viết lại lá thư tiếng Pháp của ông Vô Ðề trong quyển thơ Tiếng Vọng Từ Ðáy Vực hay chúc Thư của Một Người Việt Nam xuất bản vào năm 1979, trước khi có tên Nguyễn Chí Thiện “dính vào” trước mắt mọi người vì chữ viết của Nguyễn Chí Thiện không phải là chữ viết của ông Vô Ðề. Khi viết trước mặt mọi người thì ông Nguyễn Chí Thiện sẽ không chối được nữa.

 

– Chúng tôi biết rõ điều này và biết rõ khả năng Pháp ngữ của Nguyễn Chí Thiện và có phương cách để chứng minh nên mới dám thách đố Nguyễn Chí Thiện như vậy.

 

Saigon Nhỏ đã chuẩn bị máy chiếu để khi Nguyễn Chí Thiện viết thì sẽ “trình làng” ngay.

 

Nhưng tài liệu chúng tôi có sẽ không ngừng ở đó. Khi thấy máy chiếu phim của Saigon Nhỏ mang đến thì Nguyễn Chí Thiện phải tìm mọi cách để… chạy làng.

 

Tuy nhiên, trước đề nghị “dễ dàng” của Ðào Nương mà Nguyễn Chí Thiện chạy làng thì đã đủ để chứng minh ông Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả của tập thơ Vô Ðề.

 

-Đào Nương –

 


PHÓNG SỰ NGUYỄN CHÍ THIỆN HỌP BÁO October 25, 2008 – Hồ công Tâm

 

[1]Điệp viên họp báo

Tru tắt tiếng, Vàng ra gác cổng
Vẫy đuôi mừng, há họng sủa nhăng
Nhật Nam, Lý Tống,… một băng
Mấy ông “nổ tượng” nhận xằng ngậm tăm!

 

Nguyễn Chí Thiện đòi hăm thưa kiện
Hai trăm ngàn, nói chuyện ruồi bu
Tiếng Tây, tiếng Mỹ, tiếng U
Đánh vần, thằng ngọng “gà rù mắc mưa”!

 

Lũ băng đảng đẩy đưa, thậm thụt
Cho Đào Nương 10 phút mong manh!
Đầm xòe lên giọng lô-canh
Đích-tê đích-tiếc thách anh Hỏa Lò

 

Là tác giả bức thư tiếng Pháp
Đọc chép thôi (!) chó ngáp không xong!
Thiện từ chối, nói lòng vòng
Tiếng Tây bà vốn học trong trường đầm!

 

Thiện ú ớ, ngậm câm, giả điếc
Rằng tiếng Tây, tôi biết… thua bà
Thiện trường làng, mới lớp ba
Đích-tê tiếng Phú-Lang-Sa đâu rành!

 

Trước tai mắt đàn anh đàn chị
Hạt Máu Thơ bí rị chết trân
Hôm nay trước mặt ba quân
Thiện xin chấp nhận đội quần Đào Nương.

 

October 25, 2008


[2] Họp tổ dân phố

Tổ dân phố Việt Tân kiểm thảo
Chứ phải đâu họp báo như vầy?!
Gà nhà chúng nó vỗ tay!
Khác phe, chúng đả kích ngay tức thì

 

Trò sách động như ri mới quái
Xứ văn minh nào phải rừng xanh
Như thời đấu tố, họp hành
54 Việt Cộng vào thành tiếp thu!

 

Chúng la ó kẻ thù, đấu tố
Hai trăm ngàn cá độ ăn thua!
Làm như sẵn có tiền chùa
Máu mê cá độ ăn lùa, thua dông!

 

Điều quan trọng: Thiện không dám nhận
Cho đối phương phỏng vấn tiếng Tây
Pháp văn khảo hạch rõ ngay
Chôm thơ đích thị thằng này thằng gian!

 

October 25, 2008


3]Khảo sát tiếng Tây

Đội cải cách chỉ huy đấu tố
Hai trăm ngàn, – cá độ, đô-la!
Ê, Đào Nương có không cà ?
Tiền đây, đặt xuống! Mẹ… bà, chơi luôn!

 

Được ăn cả, ngã luồn cổng hậu!
Mẹ (!) nhằm nhò… chơi ẩu một tăng!
Nhật Nam, Lý Tống nhập băng
Thêm Chu Tất Tiến, Bút Vàng nữa đây!

 

Lũ băng đảng vỗ tay tán thưởng
Phong Vũ Trần ngất ngưởng ngồi trên
Đầu trâu, mặt ngựa hai bên
Đằng đằng sát khí mở phiên đấu trường

 

Loa cho gọi Đào Nương, chánh phạm!
Bỗng ồn ào như đám mổ bò
Lâu la băng đảng mặt mo
Đứa la đả đảo, đứa hò thị uy!

 

Bắt nhà báo tức thì đứng dậy
Như phiên tòa xử vậy, đứng yên!
Đào Nương đành đứng sang bên
Bấy giờ mới được nêu lên vấn đề

 

Đội cải cách: Ô-kê 10 phút!
Mười phút thôi, chậm lụt hết giờ!
Đào Nương nào phải tay mơ
Yêu cầu Thiện viết lá thơ frăng-xè!

 

Thiện thất sắc xanh lè xanh lét
Tây ăn đong phát rét chối từ:
Tôi là đứa học sinh ư ?
Có tiền cá độ bây chừ, đặt ra!

 

Sài Gòn Nhỏ rằng ta họp báo
Cá độ (!) Hoàng Dược Thảo không chơi!
Bye bye! Vậy quá rõ rồi
Chôm thơ đích thị anh bồi tiếng Tây!

 

October 26, 2008


[4]Ngũ nhân bang

Đội Cải Cách ngưu đầu mã diện
Do bí thư Chí Thiện chỉ huy
Điệp viên đào tạo chính quy
Phái ra hải ngoại cứu nguy quan thầy!

 

Thiện điểm mặt, giờ này có đủ:
Lý Tống, Trần Phong Vũ, Bút Vàng,
Nhật Nam, Tất Tiến vào hàng
Đợi giờ hành động sẵn sàng ra tay!

 

Đội Cải Cách đợi ngày nổi dậy
Gây phong trào thọc gậy bánh xe!
“Hiền huynh, hiền đệ” nhớ nghe
Cò mồi cá độ, căn me hốt tiền!

 

Hai trăm xấp (!) chơi liền mẹ kiếp
Bố-cu đồng (!) thật tiếc của trời
Mụ Đào Nương chăng chịu chơi
Ăn lùa thua chạy cuộc đời lên hương!

 

Các bạn thấy đoạn đường ngắn gọn
Mười ba năm kẻ đón người đưa
Sẵn tiền cá độ, thấy chưa!
Tương lai bảo đảm có thừa vinh quang!

 

 http://tinparis.net/vn_index.html

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »

Bà HDT chỉ cần 3 phút để vạch trần NCT không là tác giả thơ Vô Đề – 20 phút Nguyễn Chí Thiện “họp chợ cá” với tổ dân phố

Posted by tudodanchu trên Tháng Mười Một 1, 2008

Bà HDT chỉ cần 3 phút để vạch trần NCT không là tác giả thơ Vô Đề – 20 phút Nguyễn Chí Thiện “họp chợ cá” với tổ dân phố.

Lê Trần

Theo thông báo của Báo Sài Gòn Nhỏ là Nguyễn Chí Thiện thỏa thuận sẽ nói trước sau đó bà HDT có được 20 phút. Bà HDT yêu cầu xin vài ghế ở hàng ghế đầu dành cho bà và một ít người đi theo.

Nhưng vì Ban tổ chức “Thanh niên Cờ Vàng “ không xếp ghế ngồi, không dành ghế theo như yêu cầu của bà HDT hay đây là một âm mưu của bọn ếch nhái ểnh ương cố tình không cho bà HDT một chỗ ngồi. Xem trong hình chụp của chị Dõan Bút Vàng Đõ Thị Thuấn thì Lý Tống (tiền) ngồi ghế hàng đầu phía trái, cùng với Thị Dõan Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn trong vai Mẫu hậu ra lệnh cho Nguyễn Chí Thiện trong suốt buổi phỏng vấn.

Trở về việc dành riêng vài cái ghế cho bà HDT, thì phe tổ dân phố xem bà HDT như là người sắp sửa bị đấu tố của thời cải cách ruộng đất. Bà là kẻ tội phạm không được ngồi, bà phải đứng hứng chịu xỉ vả, xô đẩy, la ó, chửi mắng.

Lê trần chưa rõ lý do tại sao hầu hết báo chí và cơ quan truyền thông có mặt bỏ qua không tường trình phần bà HDT bị như người sắp bị đấu tố???? Hay vì báo chí xem chuyện đấu tố sĩ vã, chửi mắng là chuyện bình thường trong giới truyền thông hải ngọai??

Đối với “ Thanh niên Cờ Vàng”, tướng Lý Tòng Bá, các trí thức hiện diện, Diễn đàn Giáo Dân Trần Phong Vũ v..v.. thì bà HDT không được phép ngồi xuống, bà phải đứng trước 300 người để hứng chịu. Những con người như Phan Nhật Nam ngồi trơ mắt ngó, có người hỏi Ông Nam có nhường ghế cho bà HDT không thì ông Phan Nhật Nam bổng nhiên trở thành lãng tai? Và những tên anh hùng chợ Cầu Ông Lãnh Lý Tống (tiền), Thị Nở Bút Vàng ngồi chễm chệ hàng ghế đầu chờ tham gia đấu tố. Rất may chúng ta đang sống trong đất Hoa Kỳ, nếu không bà HDT sẽ bị đi từ cuộc đấu tố đến cuộc tra tấn của thời cải cách ruộng đất, và nạn nhân phải bị lột trần áo đánh đập, quì gối và đầu đội thúng đá mới hả dạ đám cò mồi đấu tố tổ dân phố của Nguyễn Chí Thiện.

Ban tổ chức đâu? Ban Thanh Niên cờ vàng sắp xếp ghế ngồi đâu? Tướng Lý Tòng Bá đâu? Trần Phông Vũ và Diễn Đàn Giáo Dân đâu? Họ đều ở đó cả không phải để đối với bà như một nhà báo, một phụ nữ đến tham dự họp báo, mà họ có mặt chuẩn bị cho cuộc đấu tố một người phụ nữ nhỏ thó cân nặng độ 105 cân và cao 5’1” ???

Vì không được cung cấp chỗ ngồi, Bà HDT đành đứng nép vào góc phải của phòng bên cạnh hàng loa. Tôi tưởng một người lịch sự, khéo léo, hòa nhã như Nguyễn Phương Hùng mặt vétton trịnh trọng đứng trên bụt âm thanh, điều khển chương trình thâu phát cho Paltalk có thể ngọai giao cho Bà HDT vài cái ghế. Vì nơi Bà HDT đứng chỉ cách ông Nguyễn Phương Hùng hai bước. ( Có phải ông Nguyễn Phương Hùng vừa được cơ quan thành phố Hoa Kỳ vinh danh vì tinh thần phục vụ cho cộng đồng của ông nhưng ông lại làm ngơ trước hành động lỗ mãng của đám tổ dân phố hay ông đến đây để hiệp lòng với tổ dân phố?) và nếu Bà nghị viên Dina Nguyễn có mặt trong phòng, tại sao không để can thiệp cho bà HDT vài cái ghế? Tên của bà Nghị Viên Dina Nguyễn được nhắc đến khi cần đuổi một số người ra khỏi phòng họp. Bà Nghị viên Dina Nguyễn không có một trách nhiệm tối thiểu với bà HDT một công dân thành phố, nếu bà có mặt tại hiện trường thì Dina Nguyễn không xứng đáng vai trò Nghị Viên Thành Phố.

Bà HDT đứng trong góc trái phòng và ai đó thí cho một cái ghế ngồi dựa vách gần dàn loa. Giới báo chí, tổ dân phố đứng che lấp đun đít vào mặt bà không ai thấy bà đâu cả. trong lúc lãnh tụ “ăn cắp” được tung hô dàn chào bởi tướng Lý Tòng Bá, Lý Tống (tiền), Nguyễn Phương Hùng, Thị Nở Bút vàng Đỗ Thị Thuấn và giới trí thức của cộng đồng đấu tranh, Đòan Ngũ Thanh Niên Cờ Vàng.

Phải chăng NQ36 mà Nguyễn Phương Hùng, Tướng Lý Tòng Bá đã được triệt để tuân theo từ cấp Nghị Viên Thành Phố như Dina Nguyễn, cho đến giới truyền thông, giới trí thức lãnh đạo cộng đồng đã được tuân chỉ? Mọi người chào cờ Vàng nhưng Tướng Lý Tòng Bá dù chào cờ vàng nhưng đã bị CS chiêu hồi nên đến họp tổ dân phố với bọn Thanh Niên Cừ Vàng, Lý tống (tiền), Bút vàng Đỗ Thị Thuấn??

Và câu chuyện đòi công lý cho tập thơ Vô Đề/Hoa Địa Ngục I mà Bà HDT mơ ước đã biến thành buổi đấu tố HDT kèm theo là diễn đàn tung hô lãnh tụ Nguyễn Chí Thiện? với sự có mặt của Nguyễn Phương Hùng, Tướng Lý Tòng Bá, Phòng nhì Bộ Tham Mưu Nguyễn Công Giân “Lỗ Đĩa”, Nhà Văn Quân Đội Phan Nhật Nam, Diễn đàn Giáo dân Trần Phong Vũ, Nghị Viên Thành Phố Dina Nguyễn, tổ họp Phố Thanh Niên Cờ Vàng???

Xem trong video do Bút vàng cung cấp là:

Phút :00:36 Trần Phong Vũ MC.

Chương trình bắt đầu do Trần Phong Vũ Diễn Đàn Giáo Dân với giọng điệu, sau đó là cô Xuân Mai (Thanh Niên Cờ Vàng) ca tụng lý lịch Nguyễn Chí Thiện và tuyên bố đang nghiên cứu pháp lý để đối phó với bà HDT. Cô Xuân Mai lên tiếng mời bà HDT phát biểu, sau khi bà HDT lách từ phía sau đám người đứng che phủ nơi bà ngồi để bước lên phía trước hội trường, Thị Nở Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn óng tiếng truyền lệnh phải cho “lãnh tụ” Nguyễn Chí Thiện” nói trước. Ông Trần phong Vũ ríu rỉu lại gần xì xầm với Nguyễn Chí Thiện rồi Nguyễn Chí Thiện khởi đầu bằng câu chuyện “Vạn Thắng là kẻ đánh phá”

Phút 12:52 Nguyễn Chí Thiện mời Diễn Đàn Giáo Dân Trần Phong Vũ lên làm MC

Phút 13:00 Trần Phong Vũ nói mọi người chấp nhận cho sự bất tiện và sức nóng hừng hực (do khí tiết của buổi họp Tổ Dân Phố) làm cho Trần Phong Vũ tóat mồ hôi ướt thấm cà vạt. “chúng ta đến đây không phải để đối đầu .. mà phải tạo sự thông cảm với nhau”

Nhắc lại câu chuyện khi bà HDT mới bước vào hội trường sao không thấy ông chủ bút Diễn Đàn Giáo Dân “ tạo sự thông cảm” yêu cầu nhường ghế cho bà HDT ??

Phút 20:04 Trần Phong Vũ mời bà HDT lên trình bày, bổng nhiên lệnh phát ra từ hàng ghế đầu của Thị Nỡ Bút Vàng óng lên : Sao kỳ vậy? Tôi tưởng Nguyễn Chí Thiện nói trưởc rồi mới tới phiên bà HDT mới đúng?? Theo chương trình là như vậy!”

Bị quát tháo giữa hội trường, ông Chủ bút Diễn Đàn Giáo Giân mặt tái nhợt đi, và từ đó trở đi ông Trần Phong Vũ co rúm người lại ngoan ngõan khép nép đứng phía sau Nguyễn Chí Thiện để hầu hạ lãnh tụ.

Lệnh Thị Nở Bút Vàng ồm ồm ban lệnh , Nguyễn Chí Thiện bèn đứng dậy nhưng phải vài giây mới tỉnh táo để đọc.

Phút 20:17 Nguyễn Chí Thiện khai mạc chuyện Cha Lý (kéo công giáo vào làm bình phong, mượn áo công giáo để che đậy chuyện bị tố cáo ăn cắp thơ), Nguyễn Chí Thiện nói đến một đề tài mà cả Yết kiêu và tập đòan CS đều nơm nớp lo sợ bị phát giác. Trong lúc Nguyễn Chí Thiện cầm tờ giấy đọc máy quay phim thâu rõ hình ảnh Nguyễn Chí Thiện há mỏm rất lâu vài lần như thất thần trước khi lấy lại bình tĩnh đọc. Rồi Nguyễn Chí Thiện chống chế cho lý do là không cần phải trả lời ai về việc láo lếu, bất nhất về các dữ kiện chung quanh ông luôn cả lời tố cáo của Bà HDT.

Phút 27:10 Nguyễn Chí Thiện mời bà giáo sư Jean Libby: I invite Ms Jean Libby to speak her idea.

(văn của Nguyễn Chí Thiện học từ Giáo sư Lê Bá Công) cho thấy Nguyễn Chí Thiện nói tiếng Anh Dzỗm). Chúng ta thấy vào lúc này Nguyễn Chí Thiện đã không tôn trọng lời hứa, không theo đúng chương trình đã ấn định là bà HDT là người kế tiếp, Nguyễn Chí Thiện chen thêm vào bà Jean Libby, Nguyễn Công Dân. Thị nở Bút Vàng ưng ý chuyện chèn ép không phản đối thay đổi chương trình, cả hai MC Trần Phong Vũ, Xuân Mai (Thanh Niên Cờ vàng câm mõm).

Phút 29:12 Bà Giáo Sư “Sử học” Jean Libby đưa ra lá thư của ông Giáo Sư Dan Duffy tuyên bố là ông chưa bao giờ hạ, xóa những tài liệu của Nguyễn Chí Thiện trên web site và ông luôn luôn tin tưởng vào Nguyễn Chí Thiện. Ông sẳn sàng trã lời với báo chí, hay với bất cứ ai về dữ kiện này. Còn riêng về Bà Libby thì giận dữ vì bà chưa hề xóa tài liệu của Nguyễn Chí Thiện và bà là nhà in ấn cho tác phẩm hai người tù… Bà yêu cầu bà HDT phải viết lời xin lỗi bà Jean Libby và ông Dan Duffy bằng tiếng việt trên báo Saigon Nhỏ.

Chúng tôi thiết nghĩ, bà Jean Libby không đến với cộng đồng chúng tôi trong tình giao hảo mà bà đến để bắt buộc chúng tôi phải tôn vinh “lãnh tụ” Nguyễn Chí Thiện? Bà đùng đùng, đòi thế này thế nọ trên báo chí. Nhưng bà lấy tư cách gì để đến cộng đồng người Việt để quảng cáo cho một tên ăn cắp, thiếu văn hóa như Nguyễn Chí Thiện, Bà giới thiệu với chúng tôi và thế giới một thứ văn hóa bị pha trộn, diễn dịch sai lạc và bắt người Việt Nam chúng tôi nghe theo???. Dân tộc chúng tôi có hơn 4000 năm văn hóa. Các nhà cổ học thế giới vẫn đang tìm hiểu chứng minh nền văn minh Hòa Bình có gần 15,000 năm thì chúng tôi đâu cần những kẻ hiểu lơ mơ, đọc được vài chữ việt như Dan Duffy, và đại học Deo (Yale), và bà Jean Libby cầu chứng cho văn hóa việt nam bằng những bài dịch văn thơ láo lếu, một thứ văn hóa “kiểu chó chết” của Nguyễn Ngọc Bích và thơ ăn cắp pha thơ vè của Nguyễn Chí Thiện?? Chúng tôi xác quyết với các trường đại học Hoa kỳ và các quốc gia đang che đậy cho việc làm “lưu manh” của Nguyễn Chí Thiện là họ sẽ phải trả lời trước lịch sử về hành động bôi nhọ, xóa bỏ văn hóa văn minh của chúng tôi. Chúng tôi khinh bỉ một giáo sư nhân chủng học Dan Duffy, Đại Học Deo (Yale) là đại biểu giới trí thức cho nền văn minh Hoa Kỳ đã cố tình bôi xóa lịch sử, yểm trợ cho việc xóa văn hóa của dân tộc Việt Nam . Trường Đại Học Deo (Yale) hòan tòan lãnh nhận mọi trách nhiệm cho sự tác hại khi xâm phạm văn hóa, bôi nhọ văn hóa, văn minh dân tộc Việt Nam. Và họ hòan tòan có trách nhiệm phải trả lại danh dự và sự thật, phải thu hồi những sách Nguyễn Chí Thiện do họ phát hành và bảo trợ.

Dân tộc chúng tôi không quên một Jane Hà Nội đã tát tai những người lính Đồng Minh Hoa Kỳ khi họ đang bị cầm tù Hỏa lò, họ bị tra tấn đánh đập, và Jane Hà nội đã đến ngồi chung với địch, ca tụng địch và chà đạp tinh thần chiến đấu hy sinh của quân đội Đồng Minh. Đất nước chúng tôi bị các “thế lực ác” bàn giao Miền Nam cho Cộng sản, nhân dân bị bách hại phải bỏ nước ra đi. Đến nay đã 33 năm, chưa lúc nào chúng tôi nghĩ là cộng đồng chúng tôi cần một Jean Libby đứng giữa cộng đồng lớn tiếng với báo chí nhục mạ khi chúng tôi vạch trần tội ăn cắp thơ của Nguyễn Chí Thiện. Chúng tôi mong rằng bà Jean Libby mau rời xa cộng đồng người Việt và bà phải chính thức xin lỗi nhân dân Việt Nam, cộng đồng Việt Nam cho hành động phỉ báng thiếu văn hóa, thiếu tư cách của bà. Vì hòan cảnh, vì bàn tay nhơ bẩn của các ác thế lực đưa đẩy chúng tôi đến vùng đất Hoa Kỳ, nhưng không có nghĩa là chúng tôi quên cả văn hóa, cần nhờ đến giáo sư Dan Duffy, Đai học Deo (Yale) , bà Jean libby nhăc nhở chúng tôi chấp nhận văn hóa “lưu manh” kiểu Nguyễn Chí Thiện và Nguyễn Ngọc Bích.

Phút 29:49 Lý Tống ngồi phía trước chỏ mỏ vào hoan hô Jean Libby khi Jean Libby đang xâm phạm vào văn hóa dân tộc.

Phút 30:32 Nguyễn Chí Thiện vẫn chưa trả giờ cho bà HDT mà ép thêm giờ của bà HDT bằng việc mời Nguyễn Công Giân, người anh ruột của Nguyễn Chí Thiện và mời lên “ chửi tiếp”.

Phút 31:33 Nguyễn Công Giân khoe thành tích cong lưng làm tay sai cho Mỹ từ năm 1956-1958, và từ 1972-1975 làm cho Phòng Nhì ( nhờ Nguyễn Công Giân làm Việt Gian khi ở Phòng Nhì mà chuyện bàn giao Niềm Nam cho Cộng sản mau có kết quả) . Và ông dọa là đang “nghiên cứu kỹ lưỡng” phương cách khởi kiện HDT. Nhưng không hề đề cập đến thằng em lưu manh chưa học hết trung học lếu láo, ăn cắp thơ văn người khác. Tưởng là “cha nó lú, chú nó khôn” té ra cả cha chú đều “lú” và “đểu cáng” như nhau như anh em Giân Thiện. Nguyễn Công Giân di cư vào Miền Nam chẳng vì yêu nước… những chúng tôi chưa bàn ở đây.

Chúng tôi đang chờ xem tổ hợp luật sư nào cố vấn các ông. Thử xem các ông kiện bà HDT với lý do gì?

Phút 38:43 Nguyễn Chí Thiện thách thức bà HDT đánh cá độ mỗi bên bỏ vào 200,000 đô la xem giảo nghiệm các văn tự đã có xem có đúng không. Và Lý Tống vỗ tay hoan hô vì có phần hùng 20,000 đô la của Lý Tống.

Phút 40:55 Nguyễn Chí Thiện chấm dứt.

Từ phút Phút 20:17- 40:55 là trong 20 phút 28 giây bà HDT im lặng không xen vào, không phản đối khi cả ba nói những điều nghịch lỗ nhỉ.

Phút 41:09 Bà HDT bắt đầu trình bày lý do bà có mặt hôm nay và các dữ kiện liên quan, bà là nhà báo, việc làm của bà thuộc lãnh vực văn hóa nên không đồng ý cá độ… Ngay phút đó cho thấy là Nguyễn Chí Thiện đã bị nốc ao, vì người đàn bà nhỏ thó như HDT dùng trí tuệ, văn hóa để đối đầu với cả ba đương sự Nguyễn Chí Thiện, Jean Libby, Nguyễn Công Giân. Việc làm đó của Bà HDT là cú đấm vào mặt Nguyễn Chí Thiện, bà chứng minh Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả tập thư vô đề, Nguyễn Chí Thiện là con người “thiếu văn hóa”, trong lúc Nguyễn Chí Thiện bị cú nốc ao thì Lý tống ngu ngơ, và đám “tổ dân phố” chỏ mỏ đòi Nguyễn Chí Thiện tiếp tục cá độ.

Phút 41:29 Nguyễn Chí Thiện có 20 phút 28 giây không đánh ngã bà HDT. Khi bà HDT lên võ đài chỉ cần 20 giây bà HDT đã thắng hiệp 1 trên đài qua câu nói “ Chúng tôi làm văn hóa”.

Phút 41:29 Nguyễn Chí Thiện yêu cầu mọi người im lặng đừng la ó, kẻ thua là Nguyễn Chí Thiện chứ không phải bà HDT.

Phút 43-34 bà HDT nói tiếp về chuyện ông Nguyễn Công Giân.

Phút 44:00 tổ dân phố, Lý tống, Thị nở Bút vàng đồng thanh ca như ểnh ương để át tiếng cua bà HDT.

Phút 44:00 Nguyễn Chí Thiện vội vàng chụp mic nói bà đã hết 10 phút, kể từ lúc bà HDT cầm mic phút 41:09-44:00 chỉ có 2 phút 91 giây kể cả phần la ó nhìn kỷ thì thấy rõ Nguyễn Chí Thiện đã run lẫy bẫy muốn ngưng ngang lời nói của bà?

Phút 44:27 bà HDT bình tỉnh yêu cầu mọi người bắt đầu timing tức là ghi mốc điểm thời gian 20 phút cho bà giảo nghiệm chữ viết Nguyễn Chí Thiện có phải là tác giả tập thơ Vô Đề không. Vừa nghe xong lời yêu cầu giảo nghiệm chữ viết thì Nguyễn Chí Thiện tái cả mặt vội vàng nói “ chị đã nói hết 10 phút, hãy trả lời là có chấp nhận thách đố không?”

Phút 45-45 Nguyễn Chí Thiện nói “tôi không phải là học trò” và xổ ra một tràng tiếng Pháp để chứng tỏ là ông là người giỏi tiếng Pháp như tác giả tập thơ Vô Đề. Nhưng không thành công vì tiếng Pháp của ông quá ẹ so với bà HDT một người học trường Pháp, đậu bằng trường Pháp ở nước Pháp.

Phút 46:22 Nguyễn Chí Thiện nói đến đây tôi không phải trả lời bà, phải không nào. Bà HDT giống như khi “ đồng minh tháo chạy”…..đó là phút Nguyễn Chí Thiện đầu hàng.

Phút 46:26 Bà HDT vẫn điềm nhiên yêu cầu giảo nghiệm chữ viết của Nguyễn Chí Thiện so với chữ viết của tập thơ Vô Đề.

Phút 46:55 Nguyễn Chí Thiện nhắc lại thách đố 200,000 đô la để giảo nghiêm tài liệu ngụy tạo thay vì chấp nhận viết trước mọi người những gì giống như lá thư của tác giả kèm theo tập thơ Vô Đề. Nếu Nguyễn Chí Thiện là tác giả thật thì ông sẳn sàng viết ngay để chứng tỏ là bà HDT hố to. Nhưng vì Nguyễn Chí Thiện viết ra giấy sẽ lòi chữ viết của ông không giống như chữ viết “ngụy tạo” để giảo nghiệm. và nhìn trên video thấy là Nguyễn Chí Thiện lo sợ ra mặt và từ chối không dám làm.

Phút 46:26 bà HDT nhỏ thó đã điềm nhiên đánh gụt Nguyễn Chí Thiện trên võ đài lần thứ hai bằng câu nói “ xin ông cho giảo nghiệm chữ viết tiếng Pháp của ông”

Vì biết Nguyễn Chí Thiện đã bị nốc ao cú thứ hai nên tổ dân phố, Lý Tống(tiền), Thị nở Bút vàng đồng thanh ca bài cứu, cứu Nguyễn Chí Thiện … bọn ểnh ương đồng thanh lên tiếng kêu vang…

Bà HDT dùng ít hơn 3 phút để lật mặt Nguyễn Chí Thiện không phải là tác giả thư Vô Đề. Trước ống kính Nguyễn Chí Thiện hiện nguyên hình là thằng lưu manh, thiếu văn hóa, nên bà thu xếp ra về. Vì vào phút 46:22 Nguyễn Chí Thiện nói: – đến đây tôi không phải trả lời bà. Phải không nào?

Do đó ông ký giả bút nô chắc là điếc nặng nên không nghe lời Nguyễn Chí Thiện nói, Nguyễn Huy của báo Người Việt viết sai sự thật

“Lúc này hội trường lại nổi lên nhiều tiếng la trong khi trên diễn đàn ban tổ chức và ông Nguyễn Chí Thiện đã thông báo là bà Hoàng Dược Thảo đã sử dụng hết nửa thời gian quy định trên diễn đàn. Và thấy chỉ còn được nói có 10 phút để đặt vấn đề ông Nguyễn Chí Thiện có phải thật sự là tác giả tập thơ Vô Ðề hay không, nên bà Hoàng Dược Thảo đã tự ý bỏ ra về trong tiếng la ó của một số người phản đối bà.. (Nguyên Huy viết)”

Nhưng sự việc đó xảy ra trước sự hiện diện của tướng Lý Tòng Bá, nhưng không nghe ông lên tiếng chứng tỏ là ông đã đứng cùng phe với bọn lưu manh? Còn bà nghị viên thành phố Dina Nguyễn có thái độ ra sao? Chúng tôi đặt câu hỏi vai trò của những đại biểu thành phố đã trao cho Nguyễn Chí Thiện bằng công dân danh dự.

Trong lúc bà HDT đi ra khỏi phòng thì người gác an ninh cho buổi họp không mở lối ra, đám phóng viên bút nô vẫn án ngữ chận lối ra, dí máy ảnh vào sát mặt bà, chen lấn xô đẩy bà. Hai người bạn đi bên cạnh phải dạt đám tổ dân phố và đám ký giả nô để mở lối cho bà ra cửa. Khi gần đến cầu thang họ vẫn còn xô đẩy để tạo tình trạng bà có thể ngã xuống cầu thang. Ra khỏi cầu thang đi ra cửa khách Ramada, một đám tổ dân phố chực sẳn lẻo đẻo đi theo chửi bà với những từ ngữ thô tục từ đéo, đến đụ, địt v..v.. trong đó có tên nặng hơn 250 lbs. Bà HDT đã rời khỏi phạm vi đất của Ramada đi bộ đến góc đường nhưng bọn tổ dân phố vẫn bám theo chửi. Trong lúc bà đứng trên đường Garden Grove Blvd chờ xe đến đón, bà không đứng ở trên lề đường vì bọn tổ dân phố đứng tràn ra chửi cho đến khi bà lên xe chúng vẫn tiếp tục chửi theo.

Báo Người Việt theo bén gót để chụp tấm hình trên, và có phóng viên quay video đầy đủ, liệu có ai dám đưa đọan video đó lên net để mọi người xem bọn tổ dân phố của tướng Lý Tòng Bá, Nguyễn Chí Thiện, Diễn đàn Giáo Dân Trần Phong Vũ, Phan Nhật Nam v..v.. đã cho người hành động lỗ mãng như thế nào đối với bà HDT không?

Mời ông bút nô Nguyễn Huy của báo Người Việt kể đúng sự thật về bọn côn đồ lưu manh nào chửi bới bà HDT khi bà rời phòng họp ở Khách sạn Ramada, ông đừng bóp méo sự thật tại góc đường khi ông chụp tấm hình phía ngòai phạm vi đất khách sạn Ramada???

Lê trần tạm ngưng phần I tường trình nơi đây để kết luận là bà HDT là một võ sĩ tài ba, chỉ cần 2 câu nói đã đánh vào chỗ nhược và nốc ao địch thủ Nguyễn Chí Thiện:

1- Chúng tôi là nhà báo và chúng tôi làm văn hóa. Tức là Nguyễn Chí Thiện không có văn hóa.

2- Chúng tôi chỉ cần ông Nguyễn Chí Thiện viết ra, là đủ cho chúng tôi lật mặt ông Thiện ăn cắp thơ của người khác.

Cả hai điều trên đủ chứng minh cái tài ba của bà HDT trước một đám ngợm chợ cá họp báo.

Lê Trần tôi nhớ có xem bản tin của người Anh kèm theo hình ảnh về một tên ăn trộm leo rào vào viện bảo tàng của Anh, nhưng bị phát giác vội nhảy qua hàng rào trốn chạy.. Nhưng rủi thay, tên ăn trộm nhào trúng hàng rào cọc sắt và bị cọc dài nhọn cắm sâu vào đít chỉa lên bụng máu me tuôn lai láng. Tên trộm ngồi phải cọc chờ hàng giờ mới có xe câu, và cảnh sát đến cứu. Thường thì chuyện trộm cướp lẻ tẻ của Anh chẳng bao giờ được post lên bằng tiếng việt. Nhưng khi chuyện Nguyễn Chí Thiện ồn ào trên diễn đàn trong tháng nay nói về Sứ Quán Anh thì bài báo đó hiện ra. Trùng hợp với câu chuyện là Nước Anh, kẻ cắp không phá rào an ninh của Anh và bị ngồi phải cọc. Đó chỉ là kẻ trộm xâm nhập và viện bảo tàng đã “ngồi phải cọc” huống chi Nguyễn Chí Thiện vu khống Bộ Ngọai Giao hay văn phòng Sứ quán Anh giữ 3 tấm hình và tập thơ của y.

Nguyễn Chí Thiện có dám đến bộ Ngọai Giao Anh để đòi lại 3 tấm hình và nhờ Anh xác định ông có vào Sứ Quán Anh năm 1979 không? Hay ông đã ngồi phải cọc của Bộ Ngọai Giao Anh ???

2. Ông Nguyễn Chí Thiện xác nhận: Thời gian phát biểu dành cho bà HDT (20’) là phần đầu của chương trình – sau khi ông Nguyễn Chí Thiện phát biểu chừng 15’ – 20’ thì kế tiếp là phần phát biểu của bà HDT. Về chỗ ngồi: Trong hội trường khách sạn Ramada: có tối đa 300 chỗ ngồi. Ông Nguyễn Chí Thiện cho biết không dành riêng ghế cho ai cả, “không bất công”, nhưng ưu tiên cho người đến trước (first come, first serve) ai đến sớm (nghĩa là 15’ trước giờ khai mạc, 4g00 chiều – “tha hồ, ngồi đâu thì ngồi” – Riêng bà HDT thì dĩ nhiên

Lời yêu cầu của Saigon Nhỏ: xin dành riêng từ 10 đến 20 chỗ ngồi đã không được chấp thuận. Do đó, quí hội đoàn nào dành được chỗ ngồi phía trên xin nhường cho toà soạn Saigon Nhỏ vài ghế nếu khi chúng tôi đến nơi và không còn chỗ trống vì dĩ nhiên bà HDT không đi đến một mình.

5. Phần phát biểu 20’ của bà HDT, sẽ được tôn trọng triệt để, không có ai ngăn cản hay la ó.

Lời yêu cầu của Saigon Nhỏ: Ban Tổ chức sẽ mời ngay người la ó gây xáo trộn ra khỏi hội trường trong thời gian bà Hoàng Dược Thảo phát biểu đã được ông Phan Nhật Nam, ông Nguyễn Chí Thiện đồng ý.

http://www.hon-viet.co.uk/LeTran_BaHDTChiCan3PhutVachMatNCTKhongPahiTacGiaVoDe.htm

Posted in Uncategorized | Tagged: | 2 Comments »